Facebook

Międzynarodowy Dzień Elektryka

MDE 2021

MDE 2021


pobierz jako PDF
download PDF

OGLĄDAJ RELACJĘ WIDEO Z MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ELEKTRYKA 2021: 

 

 

Read information about the Conference in English

 

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE) obchodzony jest 10 czerwca począwszy od 1986 roku. Ustanowiony został z inicjatywy polskich i francuskich elektryków na pamiątkę 150. rocznicy śmierci znakomitego uczonego André Marie Ampère’a. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W tym roku przypadają okrągłe rocznice ważnych wydarzeń nie tylko dla społeczności elektryków, ale także dla kraju i całego świata. I to im poświęcona zostanie pierwsza część konferencji - 140 lat temu w dniach 15 września – 15 listopada 1881 r. odbyła się I Międzynarodowa Wystawa Elektryczna w Paryżu poświęcona wyłącznie nowej dziedzinie - elektryce. W trakcie wystawy zwołano po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Elektrotechniczny, który obradował w dniach 15.09-5.10.1881 r.

Drugie ważne wydarzenie miało miejsce 130 lat temu - 25 sierpnia 1891 roku oficjalnie przesłano energię elektryczną na odległość 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem stosując trójfazowy system prądu przemiennego. Wydarzenia te stworzyły podwaliny pod powszechną elektryfikację i nowoczesną technikę napędową - budowę nowej cywilizacji technicznej. 20 lat temu Oddział Szczeciński SEP był organizatorem konferencji i innych wydarzeń mających na celu uczczenie 110-tej rocznicy przesyłu energii.

Trzecie ważne wydarzenie przypadające w tym roku to jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W drugiej części wydarzenia podjęta zostanie ważna, aktualna tematyka – przedstawione zostaną informacje nt. działań polskich i zagranicznych elektryków w zakresie walki z COVID.

 

Ramowy program Międzynarodowego Dnia Elektryka

organizowany przez Zarząd Główny SEP i Oddział Szczeciński SEP

10 czerwca 2021 r., godz. 10.00-15.00

(wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie)

 

Sesja A: Inauguracja MDE (10:00-10:50)

Moderatorzy: mgr inż. Marek Grzywacz, dr hab. inż. Sławomir Cieślik prof. UTP

 

 • Przedstawienie tradycji MDE oraz powitanie gości i uczestników, wystąpienie i prezentacja (10 min)
  Prezentacja do pobrania - Pobierz
 • Wystąpienie zaproszonych gości polskich i zagranicznych (25 min):
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP – prof. A. Wac-Włodarczyk -(5 min)
 • Ogłoszenie wyników XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA – dr hab. inż. S. Cieślik, prof. UTH (5 min)
 • Komunikat nt. nadanych wyróżnień – dr inż. P. Szymczak (5 min)

Prezentacja filmów partnerów wydarzenia: ENEA Operator sp. z o.o., ZPSA S.A.

 

 

Sesja B: 130. rocznica pierwszego przesyłu energii elektrycznej prądem trójfazowym z Lauffen do Frankfurtu nad Menem (11:00-11:50)

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

 

 • „Michał Doliwo-Dobrowolski – osoba i dzieło oraz narodziny nowej cywilizacji naukowo-technicznej” – dr inż. Piotr Szymczak (Polska), prof. dr hab. inż. Viktor Y. Biespalov (Rosja), dr hab. inż. Dimitry A. Borodin (Rosja) - 30 min
 • Wystąpienia przedstawicieli: Niemiec, Ukrainy, Szwajcarii i Łotwy.

Prezentacja filmu partnera wydarzenia: PSE S.A.

 

 

Sesja C: 100 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (12:00-12:15)

Moderatorzy: dr inż. Piotr Szymczak, prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

 

 • Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – dziekan, doc. dr. inż. Wojciech Urbański – prodziekan

 

 

Sesja D: uroczysty koncert (12:15-12:50)

 

 • Słowo wstępne – prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (5 min)
 • Koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Dariusza Łapińskiego dedykowany elektrykom i ich przyjaciołom w dniu ich święta (30 min)

 

Prezentacja filmu partnera wydarzenia: ZPAS S.A.

 

Sesja E: Elektrycy w walce z COVID, działania polskich elektryków (13:00-13:45)

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. PWr

 

 • „Elektryczność w medycynie” – prof. dr hab. n. med., mgr inż. Aleksander Sieroń, dr h.c. multi; prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń (15 min)
 • „Elektroceutyczne metody w diagnostyce COVID – 19” – prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. PŁ (15 min)
 • „Korzyści i zagrożenia stosowania promieniowania UVC do dezynfekcji” – dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB (15 min)

 

Przerwa  (10 min)

 

Sesja F: Elektrycy w walce z COVID, działania elektryków zagranicznych (13:55-14:40)

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med., mgr inż. Aleksander Sieroń, dr h.c. multi; dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. PG

 

 • “UVC as a Mean to Annihilate COVID19” – dr Uri Doman, Electrical Engineer, Chairman of the Israeli Committee of Illuminating Engineering (CIE), SEEEI, Izrael (15 min)
 • "LED based UVGI - using UV-C LED technology for surface and air disinfections" – dr Harald Schöbel, MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria (15 min)
 • "Germicidal Ultraviolet Irradiation – UVGI: Uses in COVID-19" – Eng. Kamal Sethia, Chairman of the Indian Society of Lighting Engineers, Indie (15 min)

 

Prezentacja filmu partnera wydarzenia: BROTHER

 

 

Zakończenie Międzynarodowego Dnia Elektryka (14:50-15:00)

Moderatorzy: dr inż. Piotr Szymczak, mgr inż. Lech Żak

 

 • Apel Stowarzyszenia do członków SEP i społeczności elektryków w Polsce w sprawie włączenia się w walkę z koronawirusem – mgr inż. Lech Żak (3 min)
 • Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE (3 min)
 • Podziękowanie referentom i uczestnikom – dr inż. Piotr Szymczak (3 min)

 

II. Organizatorzy i patroni wydarzenia

 

 • 1. Termin: 10.06.2021 r. (czwartek), godz. 10.00 – 15.00
 • 2. Organizator: Zarząd Główny SEP
 • 3. Współorganizatorzy:
  • Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
  • Rada Naukowo-Techniczna SEP
  • Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP
  • Centralna Komisja SEP ds. Legislacji
  • Zespół koordynacyjny SEP ds. COVID         
  • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • 4. Patroni wydarzenia:
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Komitet Elektrotechniki PAN
  • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
  • Polski Komitet Inżynierii Biomedycznej SEP
  • Polski Komitet Oświetleniowy SEP
  • Polski Komitet ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie SEP
  • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
  • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  • Polska Sekcja IEEE
 • 5. Partnerzy wydarzenia:

  Polskie Sieci

  Elektroenergetyczne S.A.

   

  Brother

   

   

  Enea Operator sp. z o.o.

   

   

  ZPAS S.A.

   

   

 • 6. Patroni medialni:
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Energetyka
  • Spektrum SEP
  • Wiadomości Elektrotechniczne
  • Przegląd Techniczny
  • Portal internetowy - cire.pl
  • Portal internetowy - wysokienapiecie.pl
 • 7. Koordynacja i obsługa techniczna: Biuro SEP i Biuro Oddziału Szczecińskiego SEP
 • 8. Składy Komitetów

 

Komitet Honorowy:

 • Piotr Szymczak – Przewodniczący
 • Piotr Baranowski – prezes Zarządu ZPAS S.A.
 • Markus Burger – Dyrektor Electrosuisse, Szwajcaria
 • Sławomir Cieślik – Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady EUROELEKTRA
 • Jan Danielsson – Członek Zarządu UEREL, SER, Szwecja
 • Adam Dąbrowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
 • Andrzej Demenko – Wiceprzewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Uri Doman – Przewodniczący CIE, SEEEI, Izrael
 • Wojciech Drożdż – Prezes Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.
 • Jan Felicki – Członek Honorowy SEP
 • Lech Grzesiak – Dziekan Wydziału Elektrycznego PW
 • Jerzy Hickiewicz – Kierownik Pracowni Historycznej SEP
 • Markus B. Jaeger – Przewodniczący Zarządu EUREL, Dyrektor Polityczny VDE, Niemcy
 • Eryk Kłossowski – Prezes PSE S.A.
 • Andrzej Krawczyk – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie SEP, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Krzysztof Kluszczyński – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Emil Koifman – Prezydent SEEEI, Izrael
 • Ewa Korzeniewska – Politechnika Łódzka
 • Yoram Lenkiewicz – SEEEI, Izrael
 • Carlos Loureiro – Prezydent Elekt EUREL, OE, Portugalia
 • Jorge Lica – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego EUREL, OE, Portugalia
 • Krystyna Liziard – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji
 • Andrzej Jakubiak – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej
 • Marian Łukaniszyn – Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Mariusz Malinowski – Prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT
 • Reto Nauli – Prezydent EUREL, Electrosuisse, Szwajcaria
 • Ryszard Pałka – Członek Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Tadeusz Pałko – Przewodniczący Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP, Przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
 • Tomasz Pieńkowski – Prezes Oddziału Szczecińskiego SEP
 • Piotr Pracki – Przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
 • Janusz Ptak – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 • Peter Reichel – Członek Komitetu Wykonawczego EUREL, Sekretarz generalny OVE, Austria
 • Mieczysław Ronkowski – Przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy
  z Zagranicą SEP, Członek Zarządu EUREL
 • Sławomir Samek – Przewodniczący Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE Polska)
 • Harald Schöbel – MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria
 • Kamal Sethia – Przewodniczący ISLE, Indie
 • Aleksander Sieroń – Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego SEP
  ds. koronawirusa, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Angiologii
 • Karolina Sieroń – Kierownik Zakładu Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Andrzej Sikora – Dziekan Rady Naukowo-Technicznej SEP
 • Wojciech Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 
 • Ryszard Strzelecki – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Szweda – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii
 • Ryszard Tadeusiewicz – Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PAN
 • Andrzej Wac-Włodarczyk – Przewodniczący Jury Konkursu im. prof.
  M. Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP
 • Agnieszka Wolska – Kierownik Pracowni Promieniowania Optycznego CIOP-PIB
 • Hans Heinz Zimmer – Prezes Zarządu DVT, Past Prezydent VDE i EUREL, Niemcy

 

Komitet Organizacyjny:

 • Marek Grzywacz – przewodniczący
 • Jacek Nowicki – wiceprzewodniczący
 • Aleksandra Mazurkiewicz – sekretarz

oraz członkowie:

 • Kamil Cierzniewski
 • Beata Chojnacka
 • Anna Dzięcioł
 • Iwona Fabjańczyk
 • Małgorzata Gregorczyk
 • Katarzyna Gut
 • Marianna Laszuk
 • Krzysztof Lewandowski
 • Ryszard Łukaszuk
 • Ryszard Migdalski
 • Wojciech Urbański
 • Edward Ziaja
 • Lech Żak

 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili