Facebook

Czasopisma

Energetyka


Energetyka


pobierz jako PDF
download PDF

Adres redakcji:

Redakcja "Energetyki"
ul. Henryka Jordana 25, 40-056 Katowice,
tel.: 32 257 87 85, 32 257 87 86, tel./fax: 32 251 62 09
e-mail: redakcja@elektroenergetyka.pl

 

Wydawca:

SEP COSiW Zakład Wydawniczy Energetyka
ul. Henryka Jordana 25
40-056 Katowice

 

Redaktor Naczelna:  Iwona Gajda

 

Opis:

Czasopismo Energetyka istnieje od 1947 roku. Jest ogólnokrajowym miesięcznikiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Energetyka jest poświęcona problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki. Od 2005 roku po połączeniu z miesięcznikiem "Gospodarka Paliwami i Energią" rozszerzony został obszar zainteresowania czasopisma o problemy gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

Czasopismo zostało odznaczone:

  • Złotą Odznaką "Zasłużony dla energetyki",
  • Złotą Odznaką Honorową SEP,
  • Medalem SEP im. Profesora Stanisława Fryzego.

 

W czasopismie jest podejmowana tematyka dotycząca:

  • problemów technicznych wytwarzania, przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej,
  • nowoczesnych technik wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej,
  • organizacji i ekonomicznych podstaw działania firm energetycznych,
  • działalności przedsiębiorstw szerokiego zaplecza energetyki zawodowej i przemysłowej,
  • strukturalnego reformowania polskiego przemysłu energetycznego,
  • taryfikacji energii elektrycznej i innych nośników energii,
  • przeglądu zagranicznych rozwiązań organizacyjnych i technicznych firm energetycznych.

 

W Energetyce są tłumaczone mechanizmy reformy energetyki polskiej, nawet takie, które inni ukrywają. Publikowane są informacje o faktach i wydarzeniach z dziedziny elektroenergetyki polskiej i światowej, przypominane są nie tylko wybitne postacie polskich inżynierów i techników energetyków, lecz także polskie firmy energetyczne. Wiele miejsca poświęca się dyskusjom między fachowcami na wszelkie tematy związane z technicznym i organizacyjnym funkcjonowaniem energetyki zawodowej i przemysłowej. Przywracana jest dyskusji fachowej jej znacząca wartość dla rozwoju polskiej myśli technicznej i gospodarczej.

 

Strona www: www.elektroenergetyka.pl   /  www.energetyka.eu

Prenumerata: http://elektroenergetyka.pl/prenumerata,2

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili