Facebook

Konferencje / Seminaria

2018

2018


pobierz jako PDF
download PDF

Nazwa wydarzenia Organizator/współorgnizator Data, miejsce
     
XIV Ogólnopolskie Sympozjum "Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie Sieciowym" Oddział Kaliski SEP
tel./fax 62/765-83-01
e-mail: sep@sep.kalisz.pl
www: http://sep.kalisz.pl
11-12.01.2018
Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjna „BOROWIANKA” w Ostrowie Wielkopolskim
Wieczorki z elektryką Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
23.01.2018
13.02.2018
i kolejne w następnych miesiącach

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA (II etap)
Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Styczeń-luty 2018
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Certyfikacja wyrobów elektrycznych – aktualny stan prawny
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
15.02.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Seminarium „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Nowe wymagania normy PN HD-60364-6:2016-07E- sprawdzanie, oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09E- ochrona do zapewnienia bezpieczeństwa” Oddział Nowohucki SEP
tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
www: http://www.nhsep.pl
20.02.2018
Dom Technika, Kraków-Nowa Huta, os. Centrum C bl.10 (F.Łasak)
Seminarium szkoleniowe:
"Badania odbiorcze, eksploatacyjne i pomiary instalacji fotowoltaicznych"
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
21.02.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Spotkanie Noworoczne - XIII Edycja ,,BALU ELEKTRYKA" Oddział Zamojski SEP tel. 84/638-57-31
kom. 512 563 135
e-mail: sep.zamosc@gmail.com
http://www.sep.zamosc.pl
27.02.2018, Pensjonat "MARINA" w Nieliszu
Seminarium "Ochrona odgromowa przed przepięciami i uziemienia
w obiektach budowlanych"
Oddział Bielsko-Bialski SEP
tel./fax 33 810 32 70
e-mail: biuro@sep.bielsko.pl
www: http://www.sep.bielsko.pl
28.02.2018, Bielsko-Biała

Opolskie Dni Elektryki
 
Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
6.03.2018, Politechnika Opolska, Kampus II,
Aula WWFiF
Seminarium szkoleniowe:
„Oświetlenie awaryjne - wytyczne do projektowania oświetlenia awaryjnego w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów”
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
7.03.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
III Sympozujm "Młodzi. Technika. Przemysł" Oddział Szczeciński SEP
tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl
8-10.03.2018, Wydział Elektryczny Zachodnioporskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Egzamin kwalifikacyjny z przygotowania zawodowego w zawodzie technik elektryk
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
15.03.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4

Seminarium z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane tematy:
1. Instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych
2. Metody pomiarów uziemień
3. Instalacje inteligentne Wi-Fi
Oddział Tarnowski SEP
tel./fax 14/621-68-13 e-mail: sep.tarnow@poczta.tarman.pl
www: http://www.sep-tarnow.com.pl
20.03.2018 r godz. 9.00
Sala konferencyjna TAURON Dystrybucja Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96/B
Seminarium szkoleniowe:
„Certyfikacja wyrobów elektrycznych:
- Podstawy prawne – nowe wymagania w zakresie certyfikacji
- Norma N SEP-E -007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień”
- praktyczne aspekty certyfikacji przy wykonywaniu nowych i modernizacji starych instalacji elektrycznych”
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
21.03.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Seminarium szkoleniowe z cyklu: „Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” Oddział Poznański SEP
tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
22.03.2018, WOIIB – Poznań, ul. Dworkowa 14

Współpraca z MTP – MTE Expopower w Poznaniu konferencja pt. ,,Budowa elektrowni jądrowej – technologia, finansowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie projektem”

 
Zarząd Główny SEP 23.04.2018, Poznań
Nowoczesne sposoby zdalnego zarządzania oświetleniem dróg. Technologia LED w oświetleniu drogowym Oddział Kaliski SEP
tel./fax 62/765-83-01
e-mail: sep@sep.kalisz.pl
www: http://sep.kalisz.pl
Marzec 2018 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz
Wiosenne seminarium techniczne „Nowe rozwiązania w elektrotechnice” Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Marzec – kwiecień 2018
Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności rozpoczynające obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
 
Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22 826 61 07
tel./fax 22 827 71 27
e-mail: oeit.sep@neostrada.pl
www: http://www.oeit.sep.org.pl
Marzec 2018
Seminarium "Automatyka budynkowa- od projektu po realizację" Oddział Bielsko-Bialski SEP
tel./fax 33 810 32 70
e-mail: biuro@sep.bielsko.pl
www: http://www.sep.bielsko.pl
4.04.2018, Bielsko-Biała
Warsztaty szkoleniowe w zakresie wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych do 1 kV. Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
11.04.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Drugie Krakowskie Dni Elektryka Oddział Krakowski SEP
tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
11-13.04.2018
IV Dyskusyjne Forum Kobiet SEP Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
12-13.04.2018
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
16-17.04.2018
Politechnika Rzeszowska
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Praca systemu elektroenergetycznego w aspektach współpracy
ze źródłami OZE – istniejące zagrożenia
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
19.04.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
YES! Gdańsk (Young Electric Summit) Oddział Gdański SEP
tel./fax 58/301-49-24
e-mail: sep@sep.gda.pl
www: http://www.sep.gda.pl
20.04.2018, Politechnika Gdańska
Seminarium szkoleniowe:
„Znowelizowane wymagania dla budowanych i modernizowanych instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym w aspektach obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
25.04.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych, w tym uziemienia słupów betonowych SN Oddział Kaliski SEP
tel./fax 62/765-83-01
e-mail: sep@sep.kalisz.pl
www: http://sep.kalisz.pl
Kwiecień 2018
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz
Konkurs z wiedzy technicznej dla gimnazjalistów „MAM POMYSŁ" Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Kwiecień 2018
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
Konkurs na najlepszą prace własną uczniów szkół średnich Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Kwiecień 2018
Budynek NOT w Rzeszowie
Seminarium szkoleniowe:
„Mikroprocesory w technice EAZ”
- Analiza warunków pracy zabezpieczenia różnicowego linii elektroenergetycznej WN i NN
- Sieci komputerowe na stacji elektroenergetycznej
- Nowoczesne regulatory napięcia transformatorów energetycznych
- Wymagania dla mikroprocesorowych rejestratorów zdarzeń i zakłóceń w obiektach energetycznych
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
9.05.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Inteligentne sieci elektroenergetyczne Oddział Kielecki
tel./fax 41/343-18-74
e-mail: sepkielce@o2.pl
www: http://www.sep.kielce.pl
11 maj 2018
Busko Zdrój
Konferencja Okrągłego Stołu Zarząd Główny SEP Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22 826 61 07
tel./fax 22 827 71 27
e-mail: oeit.sep@neostrada.pl
www: http://www.oeit.sep.org.pl
14.05.2018, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa
Seminarium „Materiał szkoleniowy do egzaminów na uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie urządzeń, instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych” Oddział Nowohucki SEP
tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
www: http://www.nhsep.pl
15.05.2018
Dom Technika Kraków-Nowa Huta, os. Centrum C bl.10 (F.Łasak)
Wycieczka techniczna do Portugalii Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
16-23.05.2018
Tarnowskie Dni Elektryki połączone z 20-leciem istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
I dzień „Elektromobilność” tematyka:
- Forum nt. aut elektrycznych
- Pokazy pojazdów elektrycznych
- Stacje i urządzenia do ładowania akumulatorów samochodowych elektrycznych
Sesja Studenckich Kół Naukowych pn „Inteligentny świat”

II dzień „Nowoczesne metody diagnostyki sieci elektroenergetycznych”
Oddział Tarnowski SEP
tel./fax 14/621-68-13 e-mail: sep.tarnow@poczta.tarman.pl
www: http://www.sep-tarnow.com.pl
17.05.2018, godz. 10:00
I- dzień – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
18.05.2018, godz. 10:00
II dzień – sala konferencyjna TAURON Dystrybucja
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Układy hydroelektryczne w elektrociepłowniach
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
17.05.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Wycieczka techniczno-turystyczna; Zamość-Bukareszt - Wiedeń - Zamość Oddział Zamojski SEP tel. 84/638-57-31
kom. 512 563 135
e-mail: sep.zamosc@gmail.com
http://www.sep.zamosc.pl
18-20.05.2018
Seminarium ELSEP 2017 – XVI edycja Oddział Białostocki SEP
tel./fax 85 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
www: http://www.sep.bialystok.pl
19.05.2018
Aula Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
XXII Konferencja Automatyków Rytro 2018 Oddział Nowohucki SEP
tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
www: http://www.nhsep.pl
21-23.05.2018, Skamer, Hotel Perła Południa Rytro k/Nowego Sącza
Seminarium szkoleniowe:
„Eksploatacja elektronarzędzi w aspektach przepisów elektrycznych
i wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy”
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
23.05.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
IX Konferencja Oświetleniowa z cyklu "Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu" n.t. Technika Świetlna 2018 Oddział Poznański SEP
tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl patronuje Polski Komitet Oświetleniowy SEP
24.05.2018, Poznań, Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2018

 
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, Studencka Rada Koordynacyjna, Konferencja Techniczna dla kół studenckich SEP Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
24-26.05.2018
Uniwersytet Rzeszowski
XVI Konferencja naukowo-techniczna z cyklu: „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” p.t. STACJE ELEKTRO-ENERGETYCZNE 2018 Oddział Poznański SEP
tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
25.05.2018, Poznań, Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2018

 
Szkolenie - Przyrządy pomiarowe Oddział Koszaliński SEP
tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl www: http://www.sep.koszalin.pl
Maj 2018
Seminarium szkoleniowe:
1. „Techniki i technologie LED. Jak wyeliminować zagrożenia”
2. „Praktyczne zastosowania programu DIALUX”
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
6.06.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
08.06.2018
Dworek Braci Zielińskich
ul. Rogowska 24, 91-529 Łódź
Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka Oddział Szczeciński SEP
tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl
11.06.2018, Dom Technika NOT, Szczecin
IV Seminarium Historyczne poświęcone prof. Janowi Henrykowi Obrąpalskiemu zasłużonemu polskiemu inżynierowi - elektrykowi, nauczycielowi akademickiemu, Członkowi Honorowemu SEP Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
13.06.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
III Konferencja naukowo-techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle” Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
13-15.06.2018, Trzebieszowice k. Lądka Zdroju
Instytut CERN w Genewie - wyjazd Oddział Koszaliński SEP
tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl www: http://www.sep.koszalin.pl
19.06.2018, Genewa
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Stan prawny ochrony przeciwporażeniowej o napięciu do 1 kV
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
21.06.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
XXVII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2018 Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Zakład Techniki Świetlnej – Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej 21-22.06.2018; Warszawa, Pl. Politechniki 1, teren główny Politechniki Warszawskiej, Stara Kotłownia, sale 4-5
15. Międzynarodowa Konferencja European Energy Market Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
27-29.06.2018
Hala EXPO
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź
Międzynarodowy Dzień Elektryka – seminarium techniczne, przedstawienie sylwetki Patrona Roku – Ks. J. H. Osińskiego, 85-lecie seniorów SEP Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Czerwiec 2018
SEP/Oddział Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska
Wiosenne spotkanie integracyjno-techniczne. Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki i Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Oddział Białostocki SEP
tel./fax 85 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
www: http://www.sep.bialystok.pl
Czerwiec 2018
34th International Conference on Lighting Protection Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Oddział Rzeszowski SEP, Politechnika Rzeszowska 2-7.09.2018, Rzeszów
Międzynarodowe Seminarium Metrologów 2018 Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
17-20.09.2018
Politechnika Rzeszowska, Hotel Arłamów
VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4 Czeska Społeczność Oświetleniowa; patronuje Polski Komitet Oświetleniowy SEP 18-20.09.2018, Třebíč, Republika Czeska
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Wymogi dla kabli i przewodów przeznaczonych do stosowania
w instalacjach elektrycznych których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
20.09.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
Seminarium „Bezinwazyjne metody badań maszyn elektrycznych” oraz „Zastosowanie turbin wodnych do regulacji sieci ciepłowniczych na przykładzie MPEC S.A Oddział Nowohucki SEP
tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
www: http://www.nhsep.pl
25.09.2018r
Dom Technika Kraków-Nowa-Huta, os. Centrum C bl.10 (M. Piękoś)
Szkolenie wyjazdowe dla członków Komisji Kwalifikacyjnych Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
28-29.09.2018
Uroczystości Patrona Roku Ks. J.H. Osińskiego oraz otwarcie skweru Jego imienia Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
29.09.2018
Politechnika Rzeszowska, I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, skwer przy ul. 8 marca w Rzeszowie
Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych. Wymagania elektryczne w zakresie odporności elektrycznej w związku z wdrożeniem uchwały Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 Oddział Kaliski SEP
tel./fax 62/765-83-01
e-mail: sep@sep.kalisz.pl
www: http://sep.kalisz.pl
Wrzesień 2018
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz
Semianrium - OZE Oddział Koszaliński SEP
tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl www: http://www.sep.koszalin.pl
Wrzesień 2018, Koszalin
  • Nowoczesne technologie do szybkiego ładowania akumulatorów w samochodach elektrycznych
  • Sieci dystrybucyjne – bezpieczeństwo zasilania odbiorców
  • Zabezpieczenie instalacji domowych od skutków przepięć
Oddział Kielecki
tel./fax 41/343-18-74
e-mail: sepkielce@o2.pl
www: http://www.sep.kielce.pl
4-5 październik 2018
Cedzyna k/Kielc
V Seminarium Historyczne poświęcone prof. Lucjanowi Nehrebeckiemu. Organizator energetyki na terenie Górnego Śląska. Założyciel i dyrektor ZPBE "Energopomiar" w Gliwicach. Współorganizator Wydziału Elektrycznego. Wielki przyjaciel młodzieży. Autor podręczników z dziedziny elektrowni. Powszechnie uznany autorytet w dziedzinie energetyki w kraju i za granicą. Członek Honorowy SEP Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
10.10.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej „SEMTRAK” Oddział Krakowski SEP
tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
17-20.10.2018 WIEiK Politechnika Krakowska
O/Kr SEP
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Układy sterowania związane z techniką wykorzystywaną
w układach sterowników
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
18.10.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
VII Krajowa Konferencja pt. „Inżynieria Elektryczna w Budownictwie” Oddział Krakowski SEP
tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

25.10.2018, Kraków, Dom Technika NOT
O/Kr SEP, CK SIiUE SEP
Wydział IEiK PK
MOIIB
Seminarium „Materiał szkoleniowy do egzaminów na uprawnienia pomiarowe w zakresie urządzeń, instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych” Oddział Nowohucki SEP
tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
www: http://www.nhsep.pl
23.10.2018, Dom Technika Kraków- Nowa Huta, os. Centrum C bl.10 (F.Łasak)
Gdańskie Dni Elektryki Oddział Gdański SEP
tel./fax 58/301-49-24
e-mail: sep@sep.gda.pl
www: http://www.sep.gda.pl
Październik 2018, Politechnika Gdańska
Stacja 400/220/110kV Oddział Koszaliński SEP
tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl www: http://www.sep.koszalin.pl
Październik 2018, Dunowo
Seminarium dla członków komisji kwalifikacyjnych Oddział Szczeciński SEP
tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl
Październik 2018, Szczecin
XV Krajowa Konferencja "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej" Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP Październik 2018
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Program wspomagający projektowanie instalacji odgromowych – ELKO-BIS CAD Oddział Kaliski SEP
tel./fax 62/765-83-01
e-mail: sep@sep.kalisz.pl
www: http://sep.kalisz.pl
Październik 2018
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz
Konferencja z cyklu „Energetyka Przemysłowa”
 
Oddział Tarnowski SEP
tel./fax 14/621-68-13 e-mail: sep.tarnow@poczta.tarman.pl
www: http://www.sep-tarnow.com.pl
Październik 2018
Seminarium szkoleniowe dla kadry inżynieryjno-technicznej SEP Oddział Białostocki SEP
tel./fax 85 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
www: http://www.sep.bialystok.pl
Październik/listopad 2018
Sala konferencyjna NOT w Białymstoku
Referat Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Nowe urządzenia zabezpieczające w instalacjach elektrycznych
Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
15.11.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
IV Sympozjum Historia Elektryki SEP Główni Organizatorzy: Oddział Krakowski SEP, Centralna Komisja Historyczna SEP
Współorganizatorzy Sympozjum: Oddział Krakowski PTETiS, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie, Komitet Elektrotechniki PAN
15-16.11.2018, Dom Technika NOT, Kraków
Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka Oddział Szczeciński SEP
tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl
15-18.11.2018, Szczecin
Konkurs prac dyplomowych Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
21.11.2018, Politechnika Opolska, Kampus II,
Sala posiedzeń RW EAiI
Konferencja "Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka" Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22 826 61 07
tel./fax 22 827 71 27
e-mail: oeit.sep@neostrada.pl
www: http://www.oeit.sep.org.pl
21.11.2018
Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
VI Seminarium Historyczne poświęcone mgr inż. Tadeuszowi Świderskiemu. Aktywny racjonalizator oraz specjalista z zakresu sieci wysokich napięć. Członek Honorowy SEP Oddział Zagłębia Węglowego SEP
tel. (32) 255 33 07
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
21.11.2018
Dom Technika NOT
Katowice, ul. Podgórna 4
XXI Sympozjum z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” Oddział Poznański SEP
tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
21-22.11.2018, Centrum Kongresowe IOR – Poznań, ul. W. Węgorka 20
Szkolenie - Ochrona od Porażeń Oddział Koszaliński SEP
tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl www: http://www.sep.koszalin.pl
Listopad 2018, Koszalin
Udział w Targach Lubelskich
,,ENERGETICS 2018"
Oddział Zamojski SEP tel. 84/638-57-31
kom. 512 563 135
e-mail: sep.zamosc@gmail.com
http://www.sep.zamosc.pl
Listopad 2018, Lublin
Jesienne seminarium techniczne Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Listopad 2018
Hotel Rzeszów
Konkurs na najlepsza pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Listopad 2018
Budynek NOT w Rzeszowie, ul. Kopernika 1
Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
14.12.2018
Spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków SEP Zarząd Główny SEP 11.12.2018
Konkurs Oddziału Białostockiego SEP na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej Oddział Białostocki SEP
tel./fax 85 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
www: http://www.sep.bialystok.pl
Grudzień 2018, Białystok
"Instalacje elektryczne i badania na terenie budowy i robót rozbiórkowych" Oddział Bielsko-Bialski SEP
tel./fax 33 810 32 70
e-mail: biuro@sep.bielsko.pl
www: http://www.sep.bielsko.pl
Termin do ustalenia
Bielsko-Biała
Prezentacje Członków Wspierających Oddział Łódzki SEP
tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
 
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili