Facebook

Monitor

Opracowania


Opracowania


pobierz jako PDF
download PDF

Redagowanie tekstów technicznych
K. Pawluk: Jak pisać teksty techniczne poprawnie.
Wiadomości Elektrotechniczne, 2001, nr 12, s. 513-515.
E. Musiał: Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar.
Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, nr 11, s. 19-32
Instalacje i urządzenia elektryczne
H. Markiewicz: Niektóre ustalenia norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych oraz ich niezgodności.
Miesięcznik SEP INPE, nr 180 (wrzesień 2014), s. 15-30
S. Czapp: Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów.
Miesięcznik SEP INPE, nr 139 (kwiecień 2011), s. 3-21.
S. Czapp: Ocena stanu instalacji uziemiających w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
Miesięcznik SEP INPE, nr 145 (październik 2011), s. 3-38.
W. Hoppel: Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym.
Miesięcznik SEP INPE, nr 172-173 (styczeń – luty 2014), s. 4-37.
W. Hoppel: Dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych zwarciowych dla linii średniego napięcia.
Miesięcznik SEP INPE, nr 181 (październik 2014), s. 18-45
W. Hoppel, B. Olejnik: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi.
Miesięcznik SEP INPE, nr 177 (czerwiec 2014), s. 27-45
Zagrożenia elektryczne i ochrona przed nimi
W. Jabłoński: Napięciowe kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu w liniach oraz instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.
Miesięcznik SEP INPE, nr 169 (październik 2013), s. 3-16.
E. Musiał: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Konsekwencje ustanowienia normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Miesięcznik SEP INPE, 129-130 (czerwiec – lipiec 2010), s. 5-39.
E. Musiał: Ochrona od porażeń w układach IT, TT i TN. Współdziałanie dwóch różnych układów w jednej instalacji.
Miesięcznik SEP INPE, nr 162-163 (marzec – kwiecień 2013), s. 3-78.
E. Musiał: Zestaw pytań i odpowiedzi do artykułu "Ochrona od porażeń w układach IT, TT i TN"
Miesięcznik SEP INPE, nr 162-163 (marzec – kwiecień 2013), s. 69-78.
E. Musiał: Uziomy fundamentowe i parafundamentowe.
Miesięcznik SEP INPE, nr 143 (sierpień 2011), s. 3-33.
E. Musiał: Połączenia wyrównawcze ochronne.
Miesięcznik SEP INPE, nr 143 (sierpień 2011), s. 34-63
H. Boryń: Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych.
Miesięcznik SEP INPE, nr 174 (marzec 2014), s. 29-44.
W. Sokólski: Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących się z ziemią lub fundamentami wg prEN 16299.
Miesięcznik SEP INPE, nr 152 (maj 2012), s. 3-13
Inne opracowania
Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV
- mgr inż. Fryderyk Łasak, Członek Oddziału Nowohuckiego SEP
Ostatnia aktualizacja: luty 2021 r. (2,9 MB)


Wybrane zagadnienia dotyczące urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
- inż. Michał Świerżewski, Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili