Facebook

Czasopisma

Przegląd Telekomunikacyjny


Przegląd Telekomunikacyjny


pobierz jako PDF
download PDF

Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
rok powstania: 1928
miesięcznik ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

 

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11, pok. 637

03-450 Warszawa

tel.: +48 22 670-08-20

e-mail: przeg.tel@sigma-not.pl, przeg.tel@interia.pl

www: http://przegladtelekomunikacyjny.pl

 

Prenumerata: http://www.sigma-not.pl/prenumerata-czasopism-wydawnictwa-sigma-not.html

 

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Redaktor naczelny: dr inż. Bogdan Zbierzchowski

Z-ca red. naczelnego: mgr Hanna Wasiak

Honorowy redaktor naczelny: dr inż. Krystyn Plewko

Redaktorzy:

mgr Witold Graboś, prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, prof. dr inż. Marian Zientalski Redaktor językowy: mgr Hanna Wasiak O pracowanie graficzne: dr inż. Paweł Tomaszewicz Redaktor statystyczny: dr inż. Grzegorz Borowik Redakcyjna strona internetowa: dr inż. Mariusz Rawski

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. inż. Józef Modelski (przewodniczący), mgr inż. Krystyn Antczak, prof. dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrogowski, dr inż. Andrzej Dulka, dr inż. Władysław Grabowski, mgr inż. Andrzej Grześkowiak, mgr inż. Bertrand Le Guern, prof. dr hab. inż. Stefan Hahn, prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, inż. Stefan Kamiński, inż. Zdzisław Kleszcz, mgr inż. Krzysztof Kwiecień, mgr inż. Zbigniew Lange, prof. dr hab. inż. Józef Lubacz, dr inż. Janusz Morawski, dr inż. Andrzej Wilk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, prof. dr hab. inż. Józef Wożniak, płk dr inż. Mieczysław Żurawski

 

 

 

Artykuły naukowe publikowane w PTiWT uzyskują 9 punktów (zgodnie z wykazem czasopism naukowych ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

Tematyka:
Miesięcznik naukowo-techniczny Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne jest najstarszym polskim czasopismem o tematyce telekomunikacyjnej. W marcu 1928 roku ukazał się pierwszy zeszyt Przeglądu Teletechnicznego wydawanego przez Stowarzyszenie Teletechników Polskich przy wsparciu Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Miesięcznik ten był poświęcony sprawom: telefonii, telegrafii, sygnalizacji i radia, a więc obejmował dość szeroki zakres spraw, zwanych wówczas słaboprądowymi. Czasopismo było adresowane do środowiska inżynierów teletechników oraz w pewnym stopniu także radiotechników. Cztery lata później - w roku 1932 - w zeszytach Przeglądu Teletechnicznego pojawił się dodatek pod tytułem Wiadomości Teletechniczne przeznaczony dla techników i monterów. Wkrótce, bo w roku 1935, Wiadomości Teletechniczne stały się samodzielnym miesięcznikiem. W roku 1939 Stowarzyszenie Teletechników Polskich połączyło się ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, a obydwa miesięczniki, zachowując swoją odrębność, zmieniły nazwy na Przegląd Telekomunikacyjny oraz Wiadomości Telekomunikacyjne.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili