Facebook

Kongres Elektryki Polskiej

I KEP

I KEP


pobierz jako PDF
download PDF

I Kongres Elektryki Polskiej

 

W dniach 2 - 4 września 2009 r. , w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej, odbył się I Kongres Elektryki Polskiej (I KEP), zorganizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Stanowił on integralną część uroczystych obchodów jubileuszowych 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wzięło w nim udział ponad pół tysiąca osób, w tym goście z zagranicy, wygłoszono kilkadziesiąt referatów z szeroko rozumianej elektryki. Kongresowi towarzyszyła wystawa firm – w Dużej Auli. Przed gmachem głównym politechniki zorganizowana została wystawa pojazdów elektrycznych. Głównym sponsorem I KEP była firma ELEKTROBUDOWA SA.

Patronem honorowym kongresu został wicepremier Waldemar Pawlak. Patronem honorowym obchodów 90-lecia SEP był prezydent RP Lech Kaczyński oraz prezydenci miast, z których w 1919 roku wywodziły się środowiska założycielskie Stowarzyszenia: Warszawy, Lwowa, Krakowa, Łodzi, Sosnowca i Poznania.

 

Uroczystość otwarcia I Kongresu Elektryki Polskiej w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

 

Kongres odbywał się pod hasłem „Elektryka polska – tradycja, teraźniejszość i przyszłość”. Jak podkreślał w powitalnym przemówieniu Jerzy Barglik – ówczesny Prezes SEP, podstawowym celem Kongresu było określenie stanu elektryki w naszym kraju na początku XXI w. oraz sformułowanie wniosków dotyczących kierunku rozwoju elektryki w Polsce i „przekazanie tych wniosków władzom z nadzieją, że zostaną zrozumiane i wysłuchane”.

Obrady kongresu obejmowały bloki tematyczne poświęcone: elektroenergetyce, elektrotechnice, elektronice i automatyce, telekomunikacji, informatyce, historii elektryki oraz problemom nauki i kształcenia elektryków.

Wiele miejsca poświęcono elektroenergetyce z racji wielkich wyzwań stojących przed Polską w związku z wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz z zapewnieniem krajowi bezpieczeństwa energetycznego. Dyskutowano nad wprowadzeniem mechanizmu białych certyfikatów, budową elektrowni jądrowej, rozwojem odnawialnych źródeł energii, unowocześnianiem oświetlenia.

Gościem sesji zatytułowanej „Energetyka jądrowa dla Polski” była podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska, która omówiła założenia Programu Polskiej Energetyki przygotowywanego w ministerstwie. Profesor Zdzisław Celiński z Politechniki Warszawskiej przedstawił korzyści wynikające z wdrożenia energetyki atomowej w naszym kraju i przekonywał, że „już dzisiaj cena energii z elektrowni jądrowej jest tańsza niż z węglowej”.

Wśród gości, którzy zaszczycili I KEP swoja obecnością, znaleźli się liczni goście z zagranicy. W pierwszym dniu kongresu 2 września 2009 roku, w Sesji Plenarnej głos zabrał Alessandro Gandelli z Włoch, Prezydent EUREL – Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków. Towarzyszyła mu Pani Marguerite S. Cook – Sekretarz Generalna Abie Italy – Australia Business in Europe.

 

 

Prof. Alessandro Gandelli i E. Kondracka - tłumaczka

 

Kolejno wystąpili: Philippe André z Francji – Honorowy Prezydent FISUEL-u – Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych (ang. International Federation for the Safety of Electricity Users) oraz Laurent Stricker z Francji – Przewodniczący WANO (ang. World Association of Nuclear Operators – Światowego Stowarzyszenia Operatorów Elektrowni Jądrowych). Towarzyszył mu asystent – Remi Laffin.

 

 

Philippe André i E. Kondracka - tłumaczka

 

Andrzej Strupczewski i Laurent Stricker (z prawej)

 

W dniu 4 września 2009, w czasie Sesji plenarnej bardzo interesujące wystąpienie miał prof. Koen van Reusel z Belgii – Sekretarz Generalny UIE – Międzynarodowej Unii Zastosowań Elektrotechniki (ang. International Union for Electricity Applications).

 

Wystąpienie profesora Koena van Reusela

 

 

Janusz Borowski i Michel Prudhomme (z prawej)

 

W dniu 4 września 2009, odbyły się warsztaty SEP/FISUEL, poświęcone zagadnieniom monitorowania wypadków związanych z nieprawidłowymi instalacjami elektrycznymi oraz wadliwymi urządzeniami elektrycznymi. Prowadzili je: Janusz Borowski – ówczesny członek Zarządu Głównego SEP oraz Janusz Okólski – ówczesny Dyrektor BBJ SEP.

Wśród zaproszonych gości, w warsztatach wzięli udział przedstawiciele CONSUEL/FISUEL:

  • Michel Prudhomme – Project Leader for International Development, który przedstawił ciekawą prezentację na temat działalności FISUEL-a.
  • Marc Maslowski – Managing Director of the North-East Regional Center, który przedstawił prezentację o CONSUEL-u oraz opowiedział o francuskim Centrum monitorowania wypadków związanych z nieprawidłowymi instalacjami elektrycznymi oraz wadliwymi urządzeniami elektrycznymi.

 

Warsztaty SEP/FISUEL, od lewej: J. Okólski, M. Maslowski, J. Borowski, M. Prudhomme

 

W części nieoficjalnej, uczestnicy Kongresu wzięli udział w wieczornej wycieczce po Warszawie oraz podziwiali występy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

 

Uhonorowanie zasłużonych działaczy SEP medalami.

 

I KEP zakończył się, według zgodnej oceny uczestników, dużym sukcesem organizacyjnym. Wysoko oceniono poziom merytoryczny tej imprezy, a na szczególne podkreślenie zasługuje fakt dużego zainteresowania, jakie budziły wygłaszane referaty, o czym wymownie świadczyły pełne słuchaczy sale podczas obrad plenarnych i sesji tematycznych.

Efektem Kongresu Elektryki Polskiej były „Wnioski” – 10 wniosków generalnych i 26 szczegółowych. Podsumowano nie tylko 90 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ale także ponad sto lat polskiej elektryki.

Czytaj relację z I KEP zamieszczoną w nr 11-12/2009 "Spektrum"

Czytaj Wnioski Generalne I Kongresu Elektryki Polskiej

Czytaj Wnioski Szczególowe I Kongresu Elektryki Polskiej - Elektroenergetyka

 

Opracowanie: Anna Dzięcioł – Główny Specjalista Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP

 

Bibliografia / wykaz źródeł :

https://www.elektroonline.pl/a/475,Podsumowanie-I-Kongresu-Elektryki-Polskiej,,Elektrotechnika

https://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,3221

Artykuł pt. „Goście zagraniczni I Kongresu Elektryki Polskiej” – Autor Anna Dzięcioł - SPEKTRUM nr 11/12 2009

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili