Facebook

KOS 2017

Prelegenci


Prelegenci


pobierz jako PDF
download PDF

 

 

 

Prof. dr hab. inż.  Ryszard Tadeusiewicz

 

Profesor na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Laboratorium Cybernetyki AGH od 1973 r, którego był współtwórcą. Wieloletni kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Od zawsze pasjonat nauki, którego życiowym celem stało się popularyzowanie nauki i techniki studentom, promotor ponad 300 magistrów, oraz blisko 70 doktorantów, autor ponad 400 pozycji drukowanych. Były Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności  oraz kilku akademii zagranicznych.

Głównym obszarem zainteresowań profesora jest biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka oraz informatyka. 

 

 

Ks. prof. dr hab. Józef Kloch

Od 1986 zaangażowany w problem wykorzystania informatyki w misji ewangelizacyjnej Kościoła. W grupie świeckich i duchownych prowadził prace na temat możliwości zastosowania nowych technologii informatycznych. Ich efektem było m.in. opracowanie w 1990 na zlecenie przewodniczącego synodalnej komisji ds. środków społecznego przekazu Jana Chrapka publikacji pt. Możliwości zastosowania techniki komputerowej w pracach Kościoła. W późniejszych latach szczególnie zainteresował się Internetem. W latach 90., z nominacji biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, pełnił funkcję konsultanta ds. komputeryzacji i organizował pracownię informatyczną w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Jego zainteresowaniami naukowymi są: środki społecznego przekazu, nauki o mediach, Internet, rzecznictwo prasowe oraz public relations.

 

 

Dr inż. Jerzy Żurek

Dyrektor Instytutu Łączności od 2014 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy z widmem rozproszonym w szczególności wykorzystujące Frequency Hopping, zarówno naziemne jak i satelitarne, systemy komórkowe (od 2G do 4G), software defined radio (SDR), bezpieczeństwo systemów radiokomunikacyjnych, embedded systems, systemy lokalizacji w sieciach radiowych, sieci bezprzewodowe, bezprzewodowe sieci sensorowe ad-hoc (ad-hoc WSN), cognitive radio etc. Jest członkiem grup roboczych IMO COMSAR ds. e-Nawigacji i modernizacji GMDSS. Od 2013 roku jest członkiem EU Satellite-AIS Collaborative Forum ESA-EMSA. Od kwietnia 2014 r. kierownikiem projektu POL SAT-AIS finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Od lipca 2014 r. jest członkiem Zespołu Telekomunikacji Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Od września 2014 r. jest członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Współpracuje z MAiC i UKE w obszarze zarządzania widmem oraz współpracy z ITU i CEPT. Jest członkiem Communication Society of IEEE.

Jest autorem i współautorem ponad 110 prac naukowych z obszaru radiokomunikacji publikowanych w czasopismach, na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz raportów dla administracji polskiej.

 

 

Jakub Wygnański

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Współpracował m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W latach 2002-2003 stypendysta Yale University (Yale World Fellow). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej  i czwartej kadencji. Od 2010 do momentu rezygnacji (2013) był przewodniczącym Rady Programowej Telewizji Polskiej (. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999) oraz Totus Tuus (2004).

 

 

 

 

Dominik Batorski

Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim z działalnością doradczą i biznesową. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Jest współtwórcą Sotrender’a firmy tworzącej narzędzia analityczne do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych w oparciu o dane. Od 2014 roku organizuje comiesięczne spotkania Warsaw Data Science Meetup, które służą wymianie wiedzy i integracji społeczności ponad 2600 osób zajmujących się pracą z danymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem kilkunastu opracowań analitycznych i ekspertyz oraz uczestniczył w tworzeniu Strategii i Programów Operacyjnych. Obecnie jest członkiem Rady ds. Cyfryzacji.

 

Joanna Konopko

Prezes Zarządu w Prognosis Sp. z. o. o. od 2016 roku, doktorantka IV roku studiów na kierunki Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stypendystka  ACM-W Scholarships for Attendance at Research Conferences w ramach grantu badawczego. Laureatka konkursu

Google Anita Borg Scholarship EMEA 2015 w którym zdobyła pierwsze miejsce. Autorka publikacji naukowych w czasopismach branżowych zagranicznych i krajowych, prelegentka na wielu konferencji naukowych w kraju i zagranicą, na których poruszała kwestie związane z inteligentnymi sieciami energetycznymi oraz wpływu Big Data na te sieci.

 

 

Adrian Byszuk

W trakcie studiów jego głównym zainteresowaniem stało się: projektowanie PCB, układy logiczne i języki HDL, systemy operacyjne i programowanie niskopoziomowe, sieci komputerowe i transmisja danych. Praktykant w Zakładzie Aparatury Jądrowej NCBJ (wtedy IPJ) w Świerku. Była aktywnym członek dwóch kół naukowych: SKN Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej „Biomedyczni” oraz SKN Cybernetyki. Doktorant na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pracę doktorską pisze pod opieką prof. dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka.

Obecnie współpracuje z dr inż. Grzegorzem Kasprowiczem w projektach związanych z eksperymentami JET, Sirius (LNLS, Brazylia) oraz w ramach współpracy z ośrodkiem GSI w Niemczech. W ramach tej współpracy w 2013 roku uczestniczył w 6-tygodniowym wyjeździe do eksperymentu JET (Cullham, Wielka Brytania) oraz 5-tygodniowym wyjeździe do eksperymentu Sirius (Campinas, Brazylia). Jego zamierzenia skupiają się na propagowaaniu wśród studentów wiedzy na temat języków HDL i wykorzystania układów FPGA, zwłaszcza w kontekście badań i prac prowadzonych w Instytucie Systemów Elektronicznych PW.

 

 

 

 

 

Łukasz Dziekan

Pasjonat "dużych danych" i doświadczony analityk, zwolennik tzw. data driven organizations, CTO w Finai a wcześniej Head of Data Analytics w PwC.

Uwielbia rozwijać produkty, umożliwiając ich dowolne skalowanie. Wcześniej pracował w największych firmach konsultingowych ("wielka czwórka"),

jak również spędził 2 lata w Nowym Jorku, gdzie mógł bezpośrednio obserwować: gigantyczny wzrost Social Media i behawioralnych modeli marketingowych

oraz jak można w praktyce wdrożyć organizację opartą o dane.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili