Facebook

Organizacja

Współpraca międzynarodowa


Współpraca międzynarodowa


pobierz jako PDF
download PDF

Współpraca Międzynarodowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich /SEP/

 

 

I.   Przynależność SEP do organizacji Międzynarodowych

EUREL - Europejska Konwencja Narodowych Stowarzyszeń Elektryków - (ang. The Convention of National Societies of Electrical Engineers of Europe)

 

SEP jest członkiem EUREL (www.eurel.org/en) od 2000 roku.

SEP aktywnie działa w ramach EUREL - Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków. Członkami EUREL są wyłącznie europejskie Stowarzyszenia z branży elektryki. Na dzień dzisiejszy członkami Konwencji są następujące stowarzyszenia inżynierskie:

 

 • Austria – OVE – Austriackie Stowarzyszenie Elektrotechniczne (niem. Österreichischer Verband für Elektrotechnik) – www.ove.at
 • Bułgaria – CEEC – Unia Elektroniki, Elektrotechniki i Telekomunikacji (bułg. Съюзът по електроника, електротехника и съобщения) - www.ceec.fnts.bg
 • Niemcy – VDE – Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów Elektryków (niem. Verband Deutscher Elektrotechniker) - www.vde.com/en
 • Izrael – SEEEI – Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników w Izraelu (ang. Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel) – www.seeei.org.il
 • Polska – SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich/ang. Association of Polish Electrical Engineers ) – www.sep.com.pl
 • PortugaliaOE – Organizacja Elektryków ( portugal. Ordem Dos Engenheiros) – www.ordemengenheiros.pt/pt/
 • Rumunia – SIER – Stowarzyszenie Inżynierów Energetyki w Rumunii (rum. Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania) – www.sier.ro
 • Słowenia – EZS – Stowarzyszenie Elektrotechniki Słowenii (słow. The Elektrotehniška zveza Slovenije) – www.ezs-zveza.si
 • Szwecja – SER – Szwedzkie Stowarzyszenie Inżynierów Elektryki i Informatyki (szwed. Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening) – www.ser.se
 • Szwajcaria – Electrosuisse – Szwajcarskie Stowarzyszenie Elektrotechników (szwajc. Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) - www.electrosuisse.ch

 

EUREL został założony w 1972 roku, w Szwajcarii. Obecnie jego siedzibą jest stolica Belgii – Bruksela, która jednocześnie jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto jest siedzibą instytucji Unii Europejskiej, NATOEuroatomu.

Celem EURELU-u jest wzajemne ułatwianie wymiany informacji oraz rozpowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej i ogólnej, dotyczącej szeroko rozumianej elektryki.

Głównym zadaniem Konwencji jest organizowanie i koordynowanie promocji inżynierii elektrycznej i IT w szkolnictwie i różnorodnych projektach badawczych, jak również reprezentowanie tych działów nauki przed instytucjami i decydentami z Unii Europejskiej.

Celem działania EUREL-u jest również ułatwianie swoim członkom dostępu do programów UE i związanych z nimi funduszy pomocowych. EUREL jest platformą rzeczywistej współpracy z instytucjami UE i innymi międzynarodowymi organizacjami. Chodzi głównie o szeroko rozumianą wymianę informacji, współpracy przy organizowaniu międzynarodowych kongresów i konferencji, wspólnych inicjatyw interesujących poszczególnych partnerów, we wspieraniu młodych członków, w doskonaleniu ich kwalifikacji poprzez szkolenia, jak również w poszukiwaniu pracy i stypendiów.

Stowarzyszenie, jako członek uczestniczy w organizowanych okresowych spotkaniach Komitetu Sterującego i Wykonawczego EUREL-u oraz raz w roku w Walnym Zgromadzeniu. Ostatnie Walne Zgromadzenie członków EUREL odbyło się w dniach 19 - 20 września 2019r. w Biurze SEP, w Warszawie.

Uczestnicy EUREL General Assembly, w sali konferencyjnej

Biura SEP w Warszawie – 20.09.2019r.

https://sep.com.pl/aktualnosci/walne-zgromadzenie-eurel-u-w-warszawie-19-20-wrzesnia-2019-r.html

 

EUREL organizuje corocznie następujące spotkania dla młodych elektryków:

 

EUREL YOUNG ENGINEERS’ SEMINAR (YES) – To doroczne wydarzenie otwarte dla wszystkich młodych inżynierów (studentów i młodych profesjonalistów) stowarzyszeń członkowskich EUREL. Uczestnicy mają okazję odwiedzić Parlament Europejski i spotkać się z przedstawicielami instytucji europejskich.

 1. dniach 4 i 5 lipca 2019r. w Brukseli odbyło się organizowane przez EUREL spotkanie młodzieży z całej Europy w ramach tradycyjnego Young Engineer’s Seminar (YES) 2019. stolicy Belgii spotkało się 25 młodych profesjonalistów: studentów, absolwentów i młodych inżynierów z różnych specjalności szeroko pojętej elektryki aby wysłuchać wykładów, wziąć udział we wspólnych workshopach i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wycieczce po mieście z przewodnikiem. Gośćmi honorowymi Seminarium byli: Sabine Schattke – sekretarz generalna EUREL-u oraz dr inż. Jacek Nowicki, prezydent EUREL-u w kadencji 2018-2019, a na co dzień sekretarz generalny SEP.

Uczestnicy EUREL YOUNG ENGINEERS’ SEMINAR (YES) w Brukseli – 5.07.2019r.

https://sep.com.pl/aktualnosci/eurel-young-engineer-s-seminar-2019-bruksela-4-5-lipca-2019-r.html

FIELD TRIP – corocznie inne stowarzyszenie członkowskie EUREL organizuje wycieczkę dla młodych elektryków do swojego kraju. W 2018 roku SEP jako aktywny członek EUREL, zorganizował po raz pierwszy, w dniach 18 – 25 sierpnia 2018 r. , wyjazd techniczny „EUREL YEP Field Trip” do Polski, dla członków grupy roboczej EUREL Young Engineers 'Panel (YEP), zrzeszającej studentów i młodych profesjonalistów z krajów członkowskich EUREL-u.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu EUREL Fields Trip do Polski w 2018r., w siedzibie

Stowarzyszenia Elektryków Polskich; od lewej: Anna Dzięcioł; Hannes Filip; Daniel Maierhofer;

Moshe Witman; Lior Puyeski; Kamil Tymiński ; Przemysław Twardy; Jacek Nowicki

 

https://www.eurel.org/en/yep

https://sep.com.pl/aktualnosci/relacja-z-eurel-young-engineers-panel-field-trip-poland-2018-18-25-sierpnia-2018-r-warszawa-kozienice-krakow-gdansk.html

 

 

EUREL INTERNATIONAL MANAGEMENT CUP (IMC) - to symulacyjna, strategiczna gra biznesowa dla studentów i młodych inżynierów elektryków. Jest to gra, wykorzystywana w szkoleniach zarządzania w firmie Siemens i obejmuje wszystkie obszary zarządzania korporacji jak zamówienia, produkcję, HR, badania i rozwój, marketing i sprzedaż. Młodzi ludzie krok po kroku uczą się, w jaki sposób podejmować decyzje w takich aspektach jak cykl produkcyjny, kompetencje osobiste, zarządzanie kosztami produkcji, usprawniania, ceny akcji, ocena, jak również zarządzanie zorientowane na inwestowanie na giełdzie.

W dniach 18-20 września 2019 r. w Warszawie odbył się finał konkursu International Management Cup 2019.

Uczestnicy EUREL IMC w Warszawie – 18 -20.09.2019r.

https://www.eurel.org/en/events/international-management-cup

https://sep.com.pl/aktualnosci/warszawski-final-konkursu-eurel-international-management-cup-2019.html

 

W przeszłości SEP należał do innych organizacji międzynarodowych:

 

 • FISUEL - Międzynarodowa Federacja Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych (ang. International Federation for the Safety of Electricity Users)
 • UIE – Unia Zastosowań Elektrotechniki (ang. International Union for Electricity applications)

 

II.   Współpraca SEP z organizacjami zagranicznymi

 

1.   Współpraca z IEEE – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. The Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Na bieżąco SEP współpracuje z polskimi sekcjami IEEE, zwłaszcza na w zakresie współpracy młodzieżowej.

W dniu 6 września 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie, nastąpiło uroczyste podpisanie Ramowej Umowy o Współpracy między Stowarzyszeniem Elektryków Polskich /SEP/, a Polską Sekcją Institute of Electrical and Electronic Engineers /PS IEEE/.

Ze strony SEP dokument ten podpisali: Piotr Szymczak – Prezes SEP i Stefan Granatowicz – Wiceprezes/Przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą SEP.

Ze strony PS IEEE Umowę podpisał: Mariusz Malinowski – Przewodniczący PS IEEE

Głównym założeniem podpisanej umowy jest współpraca o charakterze naukowo-technicznym, mająca na celu upowszechnienie wiedzy i umiejętności technicznych w obszarze dyscyplin naukowych związanych z elektrycznością i jej praktycznym wykorzystaniem. Zakres planowanych wspólnych działań, których celem jest aktywizacja środowisk zawodowych elektryków, obejmuje między innymi organizację konferencji i seminariów naukowo-technicznych, publikacje oraz współpracę w działalności młodzieżowej.

https://sep.com.pl/wydarzenia/ramowa-umowa-o-wspolpracy-sep-polska-sekcja-ieee.html

 

2.   Współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków na Ukrainie

JUBILEUSZ 100-LECIA SEP WE LWOWIE

W dniach 26-28 września 2019 r. we Lwowie odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia SEP pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Ambasady Ukrainy w Warszawie. Z Polski pojechały do Lwowa dwa autokary członków i sympatyków SEP. Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich na tej przestrzeni czasu oraz osiągnięć stowarzyszeń naukowo - technicznych działających na Ukrainie i w Polsce.

Zostały podpisanie ramowe umowy o współpracy pomiędzy SEP i Instytutem Elektrodynamiki NAN Ukrainy oraz SEP i Związkiem Naukowo-Technicznym Energetyków i Elektrotechników Ukrainy.

 

Uczestnicy uroczystości 100-lecia SEP we Lwowie, przed pomnikiem pomordowanych Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.

 

https://sep.com.pl/aktualnosci/jubileusz-100-lecia-sep-we-lwowie.html

 

3.   Współpraca ze stowarzyszeniami elektryków na Litwie.

Wileńskie obchody jubileuszu 100-lecia SEP

W dniach 12-15.10.2019 r. w Wilnie odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia SEP zorganizowane przez trzech organizatorów: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polsko-Litewską Izbę Handlową, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i litewskich w okresie 100-lecia SEP oraz osiągnięć naukowo-technicznych instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Litwy, a także omówienie propozycji wzajemnej współpracy.

 

Uczestnicy sympozjum z okazji 100-lecia SEP, pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Wilnie.

 

https://sep.com.pl/aktualnosci/wilenskie-obchody-jubileuszu-100-lecia-stowarzyszenia-elektrykow-polskich.html

 

4.   Współpraca z VDE – Stowarzyszeniem Elektryków w Niemczech (niem. Verband Deutscher Elektrotechniker) .

SEP od wielu lat utrzymuje bliskie stosunki z VDE. W latach 1978, 1983, 1995 podpisane zostały trzy kolejne porozumienia o współpracy pomiędzy SEP a VDE.

Umocnienie współpracy z VDE poprzez spotkania Prezesa SEP z przedstawicielem VDE np. w Szczecinie oraz 27 sierpnia 2019r.w Biurze SEP w Warszawie. Ścisła współpraca BBJ SEP z VDE w zakresie badań i certyfikacji urządzeń i komponentów elektrycznych.

https://sep.com.pl/aktualnosci/spotkanie-robocze-vde-sep.html

 

III.   Organizacja wyjazdowych misji gospodarczych na zagraniczne targi

Wyjazdowe misje gospodarcze organizowane we współpracy z organizatorami targów, na bazie umów barterowych, przyczyniały się do kreowania pozytywnego wizerunku SEP na arenie międzynarodowej oraz wśród polskich firm z branży przemysłu elektrycznego. Organizacja takich wyjazdów była ważną częścią w działalności zagranicznej i gospodarczej SEP. SEP dysponował na targach własnym stoiskiem, które użyczał firmom biorącym udział w wyjeździe. Były to wyjazdy samofinansujące się i przynoszące zyski dla SEP.

W latach 2006 – 2018 SEP zorganizował wyjazdowe misje gospodarcze na następujące targi zagraniczne:

 

 • AMPER – Czechy – Międzynarodowe Targi Urządzeń Elektrotechnicznych i Elektronicznych (ang. International Trade Fair of Electrotechnics, Energetics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies); 13 wyjazdów w latach: 2006 – 2018.

 

Uczestnicy wspólnego stoiska SEP i Ambasady RP w Pradze,

na Targach AMPER 2017

 

 

 • MATELEC – Hiszpania – Międzynarodowa Wystawa Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ang. International Exhibition of Electrical and Electronic Equipment); 3 wyjazdy w latach: 2006; 2008; 2010.

Uczestnicy wyjazdu na Targi MATELEC w 2010r.

 

 

 • ELO SYS – Słowacja – Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki, Energetyki i Telekomunikacji (ang. International Exhibition for Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics, Lighting and Telecommunications); 2 wyjazdy w latach: 2013; 2014.

 

Stoisko SEP na Targach ELO SYS w 2014 r.

 

 • Wyjazdy techniczno szkoleniowe na Litwę połączone ze zwiedzaniem Elektrowni Atomowej w Ignalinie; 3 wyjazdy w latach: 2007; 2008; 2009.

Wyjazd w 2009 roku połączony był również z udziałem w Targach BALTTECHNIKA w Wilnie – Międzynarodowa wystawa innowacji i wysokich technologii, urządzeń przemysłowych, energii, elektrotechniki, ochrony środowiska, komponentów, urządzeń pomiarowych i podwykonawstwa (ang. International exhibition for innovation and high technologies, industrial equipment, energy, electrical engineering, environment protection, components, measuring devices and subcontracting).

Zdjęcie na tle Elektrowni Atomowej w Ignalinie

 

Uczestnicy wyjazdu do Wilna w 2009r.

 

IV.   Projekt Unijny ELEVET- “Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET”/„Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków”

 

W 2011r. rozpoczął się, realizowany głównie przez pracowników Biura SEP, Projekt ELEVET – pierwszy w Polsce projekt tego typu, koordynowany przez instytucję pozarządową.

ELEVET był istotnym elementem współpracy SEP z organizacjami europejskimi. Realizowany był w ramach programu Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme.
Data rozpoczęcia projektu 1 października 2011 r., data zakończenia 30 czerwca 2014 r.

Projekt proponował nową ramę dla kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie uzyskiwania, walidacji i transferu wyników kształcenia i szkolenia zawodowego dla specjalistów z sektora elektryczności, biorących udział w szkoleniu wstępnym.

Powstały produkt miał zreformować obecny sposób podejścia do wyników kształcenia w krajach członkowskich oraz stworzyć wspólny system uznawania osiągnięć uzyskanych dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowym. Z końcem projektu istniejące bariery w uznawaniu kwalifikacji poza granicami ojczystego kraju, ograniczające mobilność, powinny zostać zmniejszone.

SEP był koordynatorem projektu:

- przewodniczył Komitetowi Sterującemu i Komitetowi Monitorującemu,

- odpowiadał za kontakty z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) i całym zarządem administracyjno – finansowym,

- koordynował działania wszystkich partnerów,

- nadzorował właściwą i terminową realizację zadań oraz proces dostarczania wyników.

 

Uczestnicy spotkania Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego Projektu ELEVET

w Madrycie, wrzesień 2012r.

 

Partnerzy uczestniczący w projekcie:

SEP – Polska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Koordynator Projektu,

PIGE – Polska – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki,

SDE College – Dania,

CECE –Hiszpania – The Spanish Confederation of Teaching Centres,

SIER – Rumunia - Society of Power Engineers in Romania,

CONSEL – ELIS – Włochy – Consortium for Secondary Professional Training,

EFVET – Belgia – European Forum of Technical and Vocational Education and Training.

 

Poniżej link do informacji o konferencji końcowej Projektu ELEVET:

https://docplayer.pl/8975186-Project-elevet-final-conference-przejrzystosc-ksztalcenia-zawodowego-inzynierow-elektrykow-elevet.html

 

 

Opracowała: Anna Dzięcioł – Główny Specjalista Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili