Facebook

Wydarzeniapobierz jako PDF--
download PDF


Konferencja "Rozwój partnerskich relacji pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą w energetyce"

Konferencja "Rozwój partnerskich relacji pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą w energetyce"

 

organizowana wspólnie przez:

Radę Firm Przem. Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

oraz ZIAD Bielsko-Biała SA

 

podczas XXXI Energetycznych Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2018

 

Sala konferencyjna w Hali A Targów

Bielsko Biała, 11 września 2018 r. (wtorek), godz. 14:30

 

 

 

Polska stoi przed kolejnym boomem inwestycyjnym zarówno w energetyce, jak i innych inwestycjach infrastrukturalnych. Prawidłowa i harmonijna współpraca pomiędzy zamawiającym a firmami wykonawczymi jest gwarancją prawidłowego wykonania zamówienia. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że nie zawsze wszystkie strony w sposób dostateczny rozumiały, że partnerskie relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcami były podstawą sukcesu, jakim było wykonanie w terminie i zakładanym budżecie inwestycji. Prawo zamówień publicznych nie może być w tym zakresie naszym wrogiem, a wręcz przeciwnie - musi być dla nas partnerem.

 

Aby nie popełniać ponownie tych samych błędów należy bardzo dobrze rozumieć wzajemne potrzeby i uwarunkowania inwestorów i firm wykonawczych. Jedyną możliwością takiego zrozumienia jest prowadzenie uczciwego dialogu pomiędzy stronami, który wyeliminuje niezrozumienie i często niepotrzebne emocje. Stąd też RFPEiE SEP proponuje niepowtarzalną okazję do przeprowadzenia rozmowy - w formie otwartego panelu dyskusyjnego - pomiędzy największymi polskimi inwestorami w obszarze energetyki i infrastruktury a dużymi i średnimi przedsiębiorcami zrzeszonymi w RFPEiE, którzy wykonują najistotniejszą część prac przy realizacji inwestycji. W trakcie otwartej dyskusji zamawiający i wykonawcy będą mogli bezpośrednio poznać problemy z jakimi zderza się rynek i wspólnie wypracować najlepsze procedury w zakresie optymalnego prowadzenia najistotniejszych dla Polski inwestycji. Dyskusja i otwarty dialog jest jedyną szansą minimalizacji potencjalnych ryzyk a z drugiej strony optymalizacji zysków zarówno dla inwestorów, jak i dla firm wykonawczych. To jest możliwe!

 

Jerzy Kurella

Przewodniczący Rady Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

 

Zachęcamy do udziału w Konferencji - Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

 

Wpłaty w wysokości 184,50 zł (150,00 zł + 23% VAT) należy dokonać na konto:

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A. nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000

Tytuł wpłaty: uczestnictwo w konferencji 11.09.2018 r.

Formularz zgłoszeniowyZgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adres e-mail: iod@sep.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konferencji.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konferencji.
  8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili