Facebook

Oferta

Badanie jakości


Badanie jakości


pobierz jako PDF
download PDF

Informacja: tel. (22) 5564-312, e-mail: malgorzata.gregorczyk@sep.com.pl

 

 


Biuro Badawcze d/s Jakości SEP

mgr inż. Marcin Ocioszyński

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel./fax: (0-22) 812 69 38
http://www.bbj.pl
e-mail: bbj@bbj.pl

 

Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ) jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) od 1933 r., działającą pod nazwą „Biuro Znaku Przepisowego” do 1962 r. (z przerwą w latach 1939¸1957 spowodowaną II Wojną Światową i okresem najostrzejszego reżimu komunistycznego w Polsce).

BBJ to najstarsza i największa w Polsce, w pełni niezależna instytucja zajmująca się oceną zgodności wyrobów elektrycznych.

BBJ posiada akredytacje krajowe Polskiego Centrum Akredytacji oraz uznania międzynarodowych organizacji (IECEE, CCA i HAR) w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Jest także największą w Polsce jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską dla dyrektywy LVD.

 

BBJ oferuje producentom i dostawcom wyrobów elektrycznych:

 • badania według norm PN, EN, HD lub IEC;
 • badania według indywidualnych programów;
 • certyfikaty według własnego programu B-BBJ;
 • certyfikaty według programu CB (dające możliwość uzyskania innych certyfikatów według norm krajowych na całym świecie);
 • certyfikaty według programu CCA (dające możliwość uzyskania innych certyfikatów według norm krajowych w całej Europie);
 • certyfikaty według programu HAR (możliwość uzyskania prestiżowych, uznawanych w całej Europie, certyfikatów dla zharmonizowanych przewodów elektrycznych);
 • licencje na umieszczanie na wyrobach znaków zgodności innych europejskich jednostek certyfikujących, z którymi BBJ ma dwustronne porozumienia;
 • certyfikaty CE (potwierdzenie deklaracji zgodności producenta);
 • inspekcje fabryczne.

 

BBJ oferuje firmom z branży elektrycznej (w szczególności producentom i handlowcom):

 • certyfikaty świadczonych usług;
 • certyfikaty systemów zarządzania (ISO 9001);
 • usługi doradcze i konsulting.

 

BBJ oferuje osobom zawodowo działającym w obszarze elektryki:

 • szkolenia specjalistyczne;
 • indywidualne certyfikaty zawodowe.

 

Ponadto BBJ:

 • prowadzi autoryzowany przez PKN Punkt Informacji Normalizacyjnej (w tym sprzedaż norm i wydawnictw normalizacyjnych);
 • udziela konsultacji technicznych i przeprowadza ekspertyzy;
 • organizuje otwarte szkolenia personelu.

 

Korzystanie z usług BBJ zapewnia wszechstronną pomoc w ocenie zgodności wyrobu, a w szczególności:

 • niezależną i bezstronną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację oceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych;
 • niezależną i bezstronną ocenę warunków produkcji;
 • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności;
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo wyrobu i uprawniającego do oznakowania unikalnym znakiem 'B-BBJ';
 • możliwość uzyskania certyfikatów zagranicznych jednostek certyfikujących na podstawie dokumentów wystawionych przez BBJ;
 • efektywną promocje wyrobu.

 

http://www.bbj-sep.com.pl

bbj@bbj-sep.com.pl

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili