Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2021

KOS 2021

pobierz jako PDF
download PDF

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

XXII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”
17 maja 2021 roku

 

Organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

 

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Patronaty Honorowe: 

Minister Edukacji i Nauki

Patronat Honorowy
Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Marka Zagórskiego

 

Partnerzy wydarzenia:

Brother

 

 

W organizacji tegorocznej edycji KOS-u z SEP tradycyjnie najsilniej współpracują dwa ośrodki akademickie:
Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;
Instytut Systemów Łączności - Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa;
a także:
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN;
• Wydziały Informatyczne uczelni technicznych w Polsce, z którymi SEP ma podpisane porozumienia o współpracy
Centrum Edukacji Zdroje, Szczecin – szkoła średnia kształcąca m.in. techników
informatyków i techników informatyków wojskowych.
Oczywiście, w razie zainteresowania i gotowości zaangażowania, zapraszane będą również inne
ośrodki i podmioty.

 

Komitet Naukowo-Programowy: 

prof. dr hab. Marek Niezgódka, UKSW – przewodniczący, kierownik naukowy

dr inż. Andrzej M. Wilk, STI SEP – wiceprzewodniczący, sprawy programowe

mgr inż. Wojciech Chmielowski – sekretarz

członkinie / członkowie (w porządku alfabetycznym):

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska

ks. prof. dr hab. Stanisław DziekońskiUKSW

ppłk. dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski

mgr inż. Jarosław Krysiak, Oddział Wrocławski SEP

mgr Danuta Langowska, Centrum Edukacji Zdroje, Szczecin

mgr inż. Zofia Miszewska, Oddział Bydgoski SEP

prof. dr hab. inż. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet  Łódzki

prof. dr hab. inż. Bogusław L. Smólski, przew. KEiT PAN 

 

 

Komitet organizacyjny:

dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP – przewodniczący

mgr Małgorzata Gregorczyk, dyr. Dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP – wiceprzewodnicząca

mgr inż. Karol Roliński – wiceprzewodniczący

mgr inż. Julia Solecka, przew. Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP – sekretarz

Katarzyna Gut, Dział Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP – sekretarz

Anna Dzięcioł, Dział Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP Biura SEP – członkini

Adam Dzięcioł, Sekcja Technologii Informatycznych Biura SEP – członek

mgr Krzysztof Lewandowski, kier. Sekcji Technologii Informatycznych Biura SEP – członek

mgr inż. Krzysztof Zięba, przew. Centralnej Komisji ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP członek

 

 

Termin i lokalizacja wydarzenia
 

  Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 17 maja 2021 r. począwszy od godz. 10:00. w formule zdalnej, jak w 2020 r. z możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP lub w sali wynajętej w WDT NOT. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na platformie SEP i na platformach podmiotów współpracujących. 

 

Wprowadzenie

   Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - (ang. World Information and Information Society Day) obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja. Data ta przypada na rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU (ang. International Telecommunication Union) w dniu 17 maja 1865 r., kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie to zostało oficjalnie zainicjowane na Konferencji Pełnomocników ITU w Malaga-Torremolinos w Hiszpanii. W roku bieżącym przypada zatem 52. rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, rozszerzonego kilkanaście lat temu i obchodzonego obecnie jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI).

   Każdego roku wybierany jest aktualny temat (hasło) obchodów, a towarzyszące im wydarzenia odbywają się na całym świecie. W Polsce od ponad ćwierć wieku organizatorem obchodów ŚDTiSI jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach, od 2000 r. organizowana jest corocznie Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) - pod ogólnym tytułem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Tytuł ten corocznie uzupełniany hasłem szczegółowym, nawiązującym często do hasła ŚDTiSI, ustalanego na dany rok przez ITU. Tradycyjnie, przez wiele lat wydarzenie to odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W 2018 r., w związku z długotrwałym protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów odbywającym się na terenie Sejmu, KOS została z konieczności – w ostatniej chwili, przeniesiona do Warszawskiego Domu Technika NOT. W roku 2019, po kolejnej odmowie ze strony administracji Sejmu, jubileuszowa 20. konferencja KOS zorganizowana została w dniu 17 maja 2019 r. wspólnie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Na miejsce konferencji wybrana została Aula im. Roberta Schumana UKSW na terenie kampusu tej uczelni. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Z kolei w 2020 r., dwa miesiące po wybuchu pandemii COVID-19, konferencja odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej na platformie internetowej Zoom. W ten sposób, SEP znalazło się wśród tych nielicznych organizacji, które w szybkim tempie odpowiedziały na wyzwanie współczesności i potrafiło w trudnych warunkach znaleźć formułę umożliwiającą efektywne kontynuowanie swojej działalności.

 

Cele XXII. Konferencji Okrągłego Stołu

Podstawowymi celami Konferencji Okrągłego Stołu są:

  • Pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyką społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach oraz zainicjowanie dyskusji w tym zakresie;
  • Przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej;
  • Szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu środowiskom, zainteresowanym tą tematyką;
  • Zainicjowanie tematycznych programów telewizji internetowej SEP lub, wspólnej z innymi podmiotami, inicjatywy medialnej w zakresie specjalistycznej telewizji internetowej.

 

Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

  Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i hasło szczegółowe KOS na rok 2021 brzmi: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” (oryginalne brzmienie hasła w języku angielskim: Accelerating Digital Transformation in challenging times​).

 

Program ramowy

(Uwaga! Poniższy program jest wciąż w fazie uzgadniania i na bieżąco aktualizowany)


SESJA OGÓLNA – godz. 10:00 ÷ 10:55
10:00 ÷ 10:05 – Przywitanie wszystkich uczestników telekonferencji i przedstawienie osób występujących w części oficjalnej.
10:05 ÷ 10:10 – Wystąpienie Prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka.
10:10 ÷ 10:30 – Wystąpienia przedstawicieli Władz Państwowych RP i Współorganizatorów konferencji.
10:30 ÷ 10:35 – Informacja o nagrodach i wyróżnieniach SEP – dr inż. Prezes SEP Piotr Szymczak.
10:35 ÷ 10:40 – wprowadzenie do XXIIKOS „Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach – wyzwania współczesności” – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk.
10:40 ÷ 10:55 – wprowadzenie do XXII KOS w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDTiSI: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” - wyzwania wobec nauki i technologii cyfrowych – Przewodniczący Komitetu Programowego KOS prof. dr hab. Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
10:55 ÷ 11:10 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.


SESJA PIERWSZA – DEBATA TECHNICZNA – godz. 11:10 ÷ 12:10
„Kluczowe wyzwania techniczne wobec przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach” – Przewodniczący Sesji płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

12:10 ÷ 12:20 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

SESJA DRUGA – DEBATA INTERDYSCYPLINARNA – godz. 12:20 ÷ 13:35
„Kluczowe wyzwania wobec człowieka i dziedzin działalności ludzkiej (ekonomii, służby zdrowia, energetyki, łączności, edukacji) wobec wyzwań wynikających z przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach”.

13:35 ÷ 13:45 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.


SESJA TRZECIA – DEBATA MŁODYCH – godz. 13:45 ÷ 14:45
13:45 ÷ 14:00 – wprowadzenie i cele „debaty młodych” - „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji. Współprzewodniczący Sesji: Pani dyr. Danuta Langowska - Centrum Edukacji Zdroje i Kol. mgr inż. Jarosław Krysiak – Oddział Wrocławski SEP.
14:00 ÷ 14:45 – panel dyskusyjny.
Uczestnicy panelu: Młodzież licealna i studencka, w tym młodzież przedmaturalna z Centrum Edukacji Zdroje.


14:45 ÷ 15:00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

Orędzie Sekretarza Generalnego ITU, Houlina Zhao na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2021

   Nasze społeczeństwa, napędzane technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, przeszły transformację cyfrową, która dała początek gospodarce cyfrowej i społeczeństwu informacyjnemu.

   Społeczeństwo informacyjne stało się jedną z głównych linii obrony przed pandemią COVID-19. Podczas jej trwania byliśmy świadkami wielu wydarzeń, które zwróciły uwagę zarówno na żywotne znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i głębokie nierówności cyfrowe między krajami i wewnątrz nich.

   W bieżącym, decydującym roku ITU wykorzysta Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, aby zjednoczyć świat w dążeniu do cyfrowej transformacji w każdej dziedzinie biznesu i we wszystkich aspektach życia. Będzie to okazja do wzmocnienia krajowych strategii rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, wdrożenia inteligentnych polityk i skutecznych środków zachęcających do inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne i umiejętności cyfrowe oraz ulepszenia naszych usług o nowe technologie, począwszy od sztuczej inteligencji (AI) po 5G, kluczowymi dla gospodarki cyfrowej.

   Ten moment w historii wymaga współpracy i partnerstwa. Wzywam naszych członków i inne zainteresowane strony do kontynuowania naszych wysiłków na rzecz wykorzystania możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu rozwijania Linii Działania WSIS, Agendy ITU Connect 2030, Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także tematu „Włączając niepodłączonych, dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju” Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji ITU 2021, tak aby przyspieszająca transformacja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, nie pozostawia nikogo w tyle, nikogo offline.

Chcemy poznać historię Waszych sukcesów, ale także dowiedzieć się więcej o wyzwaniach jakie przed Wami stanęły i jakie wyciągnęliście z nich wnioski. Podziel się nimi z ITU już teraz, a my zapewnimy im miejsce, na które zasługują podczas obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 17 maja 2021 r. odbywających się pod hasłem „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”. Do tego czasu pozostańmy bezpieczni, zdrowi i silni!

 

Tutaj link do oryginalnego tekstu angielskigo orędzia i nagrania wideo wystąpienia Sekretarza Generalnego ITU, Houlina Zhao


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili