Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2021

KOS 2021


pobierz jako PDF
download PDF

RELACJA WIDEO KOS 2021: 

SESJA OGÓLNA: 

 

SESJA PIERWSZA - DEBATA TECHNICZNA:

 

WYSTĄPIENIE FIRMY PARTNERSKIEJ HUAWEI Polska Sp. z o.o. :

 

SESJA DRUGA - INTERDYSCYPLINARNA:

 

WYSTĄPIENIA FIRM PARTNERSKICH BROTHER I FINDER:

 

SESJA TRZECIA - DEBATA MŁODYCH:

 

Read information about the Conference in English

 

XXII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”
17 maja 2021 roku

 

Organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

 

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego-

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

Patronaty Honorowe: 

Minister Edukacji i Nauki

 

Patronat Honorowy
Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Marka Zagórskiego

 

Patronaty Merytoryczne: 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Polska Sekcja IEEE

 

 

Partnerzy wydarzenia:

Brother

 

Finder

 

Huawei

 

 

 

W organizacji tegorocznej edycji KOS-u z SEP tradycyjnie najsilniej współpracują dwa ośrodki akademickie:
Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;
Instytut Systemów Łączności - Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa;
a także:
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN;
• Wydziały Informatyczne uczelni technicznych w Polsce, z którymi SEP ma podpisane porozumienia o współpracy
Centrum Edukacji Zdroje, Szczecin – szkoła średnia kształcąca m.in. techników
informatyków i techników informatyków wojskowych.
Oczywiście, w razie zainteresowania i gotowości zaangażowania, zapraszane będą również inne
ośrodki i podmioty.

 

Komitet Naukowo-Programowy: 

prof. dr hab. Marek Niezgódka, UKSW – przewodniczący, kierownik naukowy

dr inż. Andrzej M. Wilk, STI SEP – wiceprzewodniczący, sprawy programowe

mgr inż. Wojciech Chmielowski – sekretarz

członkinie / członkowie (w porządku alfabetycznym):

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska

ks. prof. dr hab. Stanisław DziekońskiUKSW

ppłk. dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski

mgr inż. Jarosław Krysiak, Oddział Wrocławski SEP

mgr Danuta Langowska, Centrum Edukacji Zdroje, Szczecin

mgr inż. Zofia Miszewska, Oddział Bydgoski SEP

prof. dr hab. inż. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet  Łódzki

prof. dr hab. inż. Bogusław L. Smólski, przewodniczący KEiT PAN

 

Komitet organizacyjny:

dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP – przewodniczący

mgr Małgorzata Gregorczyk, dyr. Dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP – wiceprzewodnicząca

mgr inż. Karol Roliński – wiceprzewodniczący

mgr inż. Julia Solecka, przew. Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP – sekretarz

Katarzyna Gut, Dział Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP – sekretarz

Anna Dzięcioł, Dział Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP Biura SEP – członkini

Adam Dzięcioł, Sekcja Technologii Informatycznych Biura SEP – członek

mgr Krzysztof Lewandowski, kier. Sekcji Technologii Informatycznych Biura SEP – członek

mgr inż. Krzysztof Zięba, przew. Centralnej Komisji ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP członek

 

 

Termin i lokalizacja wydarzenia
 

  Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 17 maja 2021 r. począwszy od godz. 10:00. w formule zdalnej, jak w 2020 r. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na platformie SEP i na platformach podmiotów współpracujących. 

 

Wprowadzenie

   Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - (ang. World Information and Information Society Day) obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja. Data ta przypada na rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU (ang. International Telecommunication Union) w dniu 17 maja 1865 r., kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie to zostało oficjalnie zainicjowane na Konferencji Pełnomocników ITU w Malaga-Torremolinos w Hiszpanii. W roku bieżącym przypada zatem 52. rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, rozszerzonego kilkanaście lat temu i obchodzonego obecnie jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI).

   Każdego roku wybierany jest aktualny temat (hasło) obchodów, a towarzyszące im wydarzenia odbywają się na całym świecie. W Polsce od ponad ćwierć wieku organizatorem obchodów ŚDTiSI jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach, od 2000 r. organizowana jest corocznie Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) - pod ogólnym tytułem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Tytuł ten corocznie uzupełniany hasłem szczegółowym, nawiązującym często do hasła ŚDTiSI, ustalanego na dany rok przez ITU. Tradycyjnie, przez wiele lat wydarzenie to odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W 2018 r., w związku z długotrwałym protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów odbywającym się na terenie Sejmu, KOS została z konieczności – w ostatniej chwili, przeniesiona do Warszawskiego Domu Technika NOT. W roku 2019, po kolejnej odmowie ze strony administracji Sejmu, jubileuszowa 20. konferencja KOS zorganizowana została w dniu 17 maja 2019 r. wspólnie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Na miejsce konferencji wybrana została Aula im. Roberta Schumana UKSW na terenie kampusu tej uczelni. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Z kolei w 2020 r., dwa miesiące po wybuchu pandemii COVID-19, konferencja odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej na platformie internetowej Zoom. W ten sposób, SEP znalazło się wśród tych nielicznych organizacji, które w szybkim tempie odpowiedziały na wyzwanie współczesności i potrafiło w trudnych warunkach znaleźć formułę umożliwiającą efektywne kontynuowanie swojej działalności.

 

Cele XXII. Konferencji Okrągłego Stołu

Podstawowymi celami Konferencji Okrągłego Stołu są:

  • Pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyką społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach oraz zainicjowanie dyskusji w tym zakresie;
  • Przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej;
  • Szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu środowiskom, zainteresowanym tą tematyką;
  • Zainicjowanie tematycznych programów telewizji internetowej SEP lub, wspólnej z innymi podmiotami, inicjatywy medialnej w zakresie specjalistycznej telewizji internetowej.

 

Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

  Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i hasło szczegółowe KOS na rok 2021 brzmi: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” (oryginalne brzmienie hasła w języku angielskim: Accelerating Digital Transformation in challenging times​).

 

Program Konferencji


SESJA OGÓLNA – godz. 10:00 ÷ 10:55
10:00 ÷ 10:05 – Przywitanie wszystkich uczestników telekonferencji i przedstawienie osób występujących w części oficjalnej.


10:05 ÷ 10:10 – Wystąpienie Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka.


10:10 ÷ 10:25 – Wystąpienia przedstawicieli Władz Państwowych RP:

 

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Wojciecha Murdzka

 

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Komitecie Prezesa Rady Ministrów ds Spraw Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego

 

10:25 ÷ 10:30 – Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka


 


10:30 ÷ 10:55 – wprowadzenie do XXII KOS w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDTiSI: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach - wyzwania wobec nauki i technologii cyfrowych” – Przewodniczący Komitetu Programowego KOS prof. dr hab. Marek Niezgódka, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

10:55 ÷ 11:00 – Informacja o nagrodach i wyróżnieniach SEP – Prezes SEP – dr inż. Piotr Szymczak.

 

11:00 ÷ 11:10 – wprowadzenie do XXIIKOS „Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach – wyzwania współczesności” – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk.

Tekst artykułu: Andrzeja M. Wilka - „Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach - wezwanie ITU na 2021 r.” - czytaj tutaj. Artykuł publikujemy dzięki uprzejmości Redakcji „Przeglądu Telekomunikacyjnego” (materiał opublikowany w numerze 02/2021).

 

SESJA PIERWSZA – DEBATA TECHNICZNA – godz. 11:10 ÷ 12:10
„Kluczowe wyzwania techniczne wobec przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach”

 


Przewodniczący Sesji: płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

 

UCZESTNICY DEBATY TECHNICZNEJ (w porządku alfabetycznym):

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski,  Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

 

Dr inż. Konrad Markowski, adiunkt, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Prof. Piotr Moncarz, Stanford University, USA

 

Prezes Sławomir Pietrzyk - Firma IS-Wireless, Warszawa

 

Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak - Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

 

POMIĘDZY SESJAMI – godz. 12:10 ÷ 12:25

Wystąpienie Firmy Partnerskiej HUAWEI Polska Sp. z o.o. 

Tomasz Wojda – Business Development Manager, HUAWEI Polska Sp. z o.o. 

Tytuł refereatu: „Zasilanie gwarantowane odbiorów o znaczeniu krytycznym. Kluczowe, dla Użytkownika, funkcjonalności systemów UPS.”

 

SESJA DRUGA – INTERDYSCYPLINARNA – godz. 12:25 ÷ 13:40

„Kluczowe wyzwania wobec człowieka i dziedzin działalności ludzkiej (ekonomii, służby zdrowia, energetyki, łączności, edukacji) wobec wyzwań wynikających z przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach”.

  • 5 WYSTĄPIEŃ TEMATYCZNYCH:

 

Wystąpienie 1: Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Godność człowieka jako Osoby w cyfrowej cywilizacji”.

 

Wystąpienie 2: Kosma Złotowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Zespołu Poselskiego na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego w 2000 r. - „Inteligencja sztuczna a realne dylematy legislacyjne”.

 

Wystąpienie 3: dr inż. Jerzy Żurek - „Wyzwania techniczne i organizacyjne w obszarze ICT w trudnych czasach”.

 

Wystąpienie 4: dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej - „Suwerenność technologiczna: metodologia i rekomendacje” (ang."Technological Sovereignty: Methodology and Recommendations") - omówienie stanowiska VDE. 

 

Wystąpienie 5:  dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KOS-2021 - „Globalna łączność na trudne czasy".

 

POMIĘDZY SESJAMI – godz. 13:40 ÷ 13:50 

Wystąpienia Firm Partnerskich BROTHERFINDER.


SESJA TRZECIA – DEBATA MŁODYCH – godz. 13:50 ÷ 14:50

tutaj pobierz ZAGADNIENIA DO DEBATY MŁODYCH 

13:50 ÷ 14:05 – wprowadzenie i cele „Debaty Młodych” - „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji.

 

Współprzewodniczący Sesji: Pani Dyrektor mgr Danuta Langowska - Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie i Kol. mgr inż. Jarosław Krysiak – Oddział Wrocławski SEP, Politechnika Wrocławska.

14:05 ÷ 14:50 – panel dyskusyjny.
 

UCZESTNICY DEBATY MŁODYCH (w porządku alfabetycznym):

 

Jakub Bednarz - uczeń 1 klasy, Technikum Informatyczne, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

Erwin Bogusz - uczeń 2. klasy Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie.

 

 

Krzysztof Danielak - student 1. roku Politechniki Warszawskiej kierunek Energetyka na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), członek Koła Naukowego Energetyków oraz absolwent Technikum Elektronicznego należącego do Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie. Często angażuje się zarówno w działalności poza uczelnią jak wszelkiego rodzaju projekty czy też uczestniczenie jako słuchacz w spotkaniach jak cykl organizowany przez KNE "Porozmawiajmy o Energetyce" czy też "Energetyczny Backstage".

 

Gracjan Drogoś - uczeń 3. klasy Technikum Informatycznego, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie.

 

Adrian Dzikowski - absolwent Technikum Informatycznego o Profilu Wojskowym - tegoroczny maturzysta, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie. Interesuje się programowaniem i sieciami informatycznymi. 

 

Adam Janicki - uczeń 1 klasy, Technikum Informatyczne, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

Zuzanna Kompiel - uczennica 2. klasy Technikum Informatycznego o profilu wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie. 

 

Kamil Łuszczewski - uczeń 2. klasy Technikum Informatycznego o profilu wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie. 

 

Krystian Matłosz - student 3. roku Politechniki Wrocławskiej kierunek Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Elektroniki, na Politechnice Wrocławskiej. Chętnie angażuje się w działania mające na celu usprawnienie edukacji oraz wszelkie rozmowy na ten temat. Interesuje się e-learningiem, za pomocą którego może łączyć sferę IT z elementami dydaktycznymi, jak np. efektywne sposoby nauki czy wykorzystywane narzędzia. Z kolei poprzez działalność w organizacji BEST Wroclaw działającej przy Politechnice Wrocławskiej, mam również okazję rozwijać swoje umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja w zespole, zarządzanie czasem, przywództwo, wystąpienia publiczne czy rozwiązywanie problemów.

 

Piotr Porwit - absolwent Technikum Informatycznego o Profilu Wojskowym - tegoroczny maturzysta, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie. Interesuje się programowaniem oraz tworzeniem aplikacji internetowych. Oprócz spraw związanych z informatyką zajmuje się też ratownictwem. Jeździ na zabezpieczenia imprez masowych oraz wydarzeń piłkarskich. W wolnym czasie dokształca się w obu kierunkach i udziela korepetycji.

 

Paweł Pyłka - uczeń 1. klasy Technikum Informatycznego o Profilu Wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie.

 

Martyna Rożek - studentka 3. roku Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Poza doświadczeniem z nauczania zdalnego na Politechnice, miała okazję uczestniczyć stacjonarnie na zajęciach przez 1,5 roku. Dodatkowo jest korepetytorką z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Dzięki prowadzeniu korepetycji stacjonarnie przed pandemią, jak i online, od ponad roku może porównać, jakie potrzeby są zaspokajane w poszczególnych formach nauczania oraz gdzie pojawiają się największe braki ze strony nauczycieli (np. w formie prowadzenia zajęć, wykorzystywanych narzędzi lub form sprawdzania wiedzy i ich skuteczności). Hobbystycznie interesuje się metodami skutecznej nauki, które stara się na co dzień wykorzystywać w pracy z uczniami.

 

Kaja Serafin - uczennica 2. klasy Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie.

 

Krystian Staszak - uczeń 1. klasy Technikum Informatycznego, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie. 

 

Piotr Szulakowski - uczeń z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, kierunek technik teleinformatyk, klasa 2. Interesuje się psychologią, programowaniem oraz sieciami komputerowymi. Na co dzień poza szkołą zajmuje się tworzeniem gier komputerowych, czy również własnego języka programowania. Uwielbia uczyć się nowych rzeczy i łączyć różne dziedziny życia w tym co robi. Lubi traktować problemy jak wyzwania i ciągle iść do przodu z dystansem do siebie i do świata :)

 

Jakub Zięba - uczeń z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, kierunek technik teleinformatyk, klasa 3. Interesuje się sieciami komputerowymi oraz informatyką. Poprzez uczęszczanie na zajęcia akademii CISCO pogłębia swoją wiedzę w tych dziedzinach dodatkowo rozwijając swoje kompetencje społeczne; tj. współpracę w grupie, komunikację, umiejętności prezentacji i rozwiązywania problemów technicznych.


Podsumowanie i zamknięcie konferencji - 14:50 ÷ 15:05

 

Orędzie Sekretarza Generalnego ITU, Houlina Zhao na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2021

   Nasze społeczeństwa, napędzane technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, przeszły transformację cyfrową, która dała początek gospodarce cyfrowej i społeczeństwu informacyjnemu.

   Społeczeństwo informacyjne stało się jedną z głównych linii obrony przed pandemią COVID-19. Podczas jej trwania byliśmy świadkami wielu wydarzeń, które zwróciły uwagę zarówno na żywotne znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i głębokie nierówności cyfrowe między krajami i wewnątrz nich.

   W bieżącym, decydującym roku ITU wykorzysta Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, aby zjednoczyć świat w dążeniu do cyfrowej transformacji w każdej dziedzinie biznesu i we wszystkich aspektach życia. Będzie to okazja do wzmocnienia krajowych strategii rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, wdrożenia inteligentnych polityk i skutecznych środków zachęcających do inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne i umiejętności cyfrowe oraz ulepszenia naszych usług o nowe technologie, począwszy od sztuczej inteligencji (AI) po 5G, kluczowymi dla gospodarki cyfrowej.

   Ten moment w historii wymaga współpracy i partnerstwa. Wzywam naszych członków i inne zainteresowane strony do kontynuowania naszych wysiłków na rzecz wykorzystania możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu rozwijania Linii Działania WSIS, Agendy ITU Connect 2030, Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także tematu „Włączając niepodłączonych, dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju” Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji ITU 2021, tak aby przyspieszająca transformacja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, nie pozostawia nikogo w tyle, nikogo offline.

Chcemy poznać historię Waszych sukcesów, ale także dowiedzieć się więcej o wyzwaniach jakie przed Wami stanęły i jakie wyciągnęliście z nich wnioski. Podziel się nimi z ITU już teraz, a my zapewnimy im miejsce, na które zasługują podczas obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 17 maja 2021 r. odbywających się pod hasłem „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”. Do tego czasu pozostańmy bezpieczni, zdrowi i silni!

 

Tutaj link do oryginalnego tekstu angielskigo orędzia i nagrania wideo wystąpienia Sekretarza Generalnego ITU, Houlina Zhao


 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili