Facebook

Oferta

Szkolenia


Szkolenia


pobierz jako PDF
download PDF

 

  Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest konkurencyjna na rynku.

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie.

  Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców – specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, wpisanych na listę zweryfikowanych wykładowców SEP, rzeczoznawców oraz członków Komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

  SEP jest organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. poz.1392) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru:

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

  Kursy kończą się egzaminem państwowym, po zdaniu, którego słuchacze otrzymują Świadectwa kwalifikacyjne w wybranych grupach (G1, G2, G3) w pełnych zakresach dla stanowisk eksploatacji (E) i dozoru (D).

  Egzaminy przeprowadzane są w 101 Komisjach kwalifikacyjnych w oddziałach na terenie całego kraju.

  Świadectwa kwalifikacyjne wydane przez SEP cieszą się uznaniem oraz są honorowane i wysoko cenione przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

  Ponadto Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi następujące szkolenia i kursy:

  • Szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0 Hz do 300GHz adresowane do pracowników: służby zdrowia, przemysłu, radiokomunikacji;
  • Kursy na uprawnienia budowlane w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej;
  • Szkolenia termowizyjne i warsztaty termowizyjne;
  • Kursy kwalifikacyjne do pracy pod napięciem w sieciach, instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia;
  • Szkolenia zawodowe dla instalatorów systemów fotowoltaicznych umozliwiające zdobycie Certyfikatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii;
  • Kursy dotyczące pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego;
  • Inne szkolenia prowadzone na zlecenia firm.

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenia i przeprowadza egzaminy również w języku angielskim.

  Szkolenia w języku angielskim realizowane są dla firm międzynarodowych działających w Polsce, jak również dla polskich pracowników firm, które świadczą usługi na innych rynkach.

  SEP oferuje merytoryczne szkolenia, na których prezentujemy obiektywną wiedzę teoretyczno-praktyczną pozbawioną typowego dla szkoleń marketingu.

  Szkolenia i kursy prowadzone przez SEP są gwarancją najwyższej jakości, niezawodności i wiarygodności.

  Działalność szkoleniową prowadzimy w naszych Oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także w Centralnym Ośrodku Szkoleń i Wydawnictw.

 

 

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili