Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2023

KOS 2023


pobierz jako PDF
download PDF

RELACJA WIDEO KOS 2023: 

 

GALERIA ZDJĘĆ ZE STUDIA KOS

 

 

 

XXIV Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
17 maja 2023 roku (środa), godz. 10:00

w formule hybrydowej

pod tegorocznym hasłem wiodącym:

„Techniki cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego”

 

Organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

 

Współorganizatorzy:

Warsaw New Tech University Foundation

 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Patronaty Honorowe: 

patronat honorowy Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka

 

patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka

 

patronat honorowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

 

Partner wydarzenia:

BROTHER Central and Eastern Europe GmbH

 

 

Patronaty Merytoryczne: 

Polska Sekcja IEEE

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

 

Patronaty medialne: 

Przegląd Techniczny

 

Wiadomości Elektrotechniczne

 

Spektrum

 

 

Energetyka

 

Elektronika

 

Przegląd Telekomunikacyjny

 

 

Wprowadzenie

  Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) – (pierwotnie - Światowy Dzień Telekomunikacji) obchodzony jest od 1969 r. w dniu 17 maja, w rocznicę podpisania w Paryżu w 1865 r. pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej, inicjującej Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU (ang. International Telecommunication Union). Rozszerzenie formuły obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, poprzez uwzględnienie w nazwie Dnia, znajdującego się również w obszarze kompetencji ITU obszaru Społeczeństwa Informacyjnego, nastąpiło w 2006 r.

  Każdego roku wybierany jest aktualny temat (hasło) obchodów, a towarzyszące im wydarzenia odbywają się na całym świecie. W Polsce od ponad ćwierć wieku organizatorem obchodów ŚDTiSI jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach, od 2000 r. w dniu 17 maja lub w którymś z najbliższych dni, organizowana jest Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) - pod ogólnym tytułem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Tytuł ten uzupełniany jest corocznie hasłem szczegółowym, nawiązującym albo do Hasła ŚDTiSI, ustalanego corocznie przez ITU, albo nawiązującym do jakiegoś ważnego dla Polski lub całej UE wyzwania. W roku bieżącym hasło ŚDTiSI zostało opublikowane 10 marca 2023 r. Brzmi ono: „Wzmocnienie pozycji krajów najsłabiej rozwiniętych poprzez technologie informacyjne i komunikacyjne”. Z uwagi na fakt, że dotyczy ono ważnego, ale mało angażującego Polskę tematu wspierania 46 najsłabiej rozwiniętych krajów świata, za hasło przewodnie KOS-2023 przyjęto inny, ważny i aktualny w UE oraz sugerowany wcześniej na Radzie ITU temat szczegółowy: Techniki Cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

  Przez wiele lat wydarzenie to odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Od kilku lat Konferencja organizowana jest w różnych prestiżowych miejscach w Warszawie w Auli im. Roberta Schumana UKSW czy w salach NOT. W 2020 r., dwa miesiące po wybuchu pandemii, KOS odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej na platformie internetowej Zoom. W ten sposób SEP znalazło się wśród tych nielicznych organizacji, które w szybkim tempie odpowiedziały na wyzwanie izolacji i znalazło formułę umożliwiającą efektywne kontynuowanie swojej działalności.

  W 2021r. i w roku 2022 KOS uzyskiwała honorowe patronaty Ministra Edukacji i Nauki oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. cyfryzacji a partnerami w organizacji KOS były: WAT oraz Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CCNiT) UKSW a następnie Warsaw New Tech University Foundation. W 2022r. uzyskaliśmy również patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego. Patronatu merytorycznego udzieliła Konferencji Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) a także Polska Sekcja IEEEPatronat medialny nad KOS 2022 sprawowały pisma branżowe związane z SEP i NOT, w których ukazywały się materiały okolicznościowe: „Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne”, „Przegląd Techniczny”, „Elektronika”, „Spektrum” oraz „Tydzień w SEP”.

 

Cele, hasło, podmioty współpracujące i patronaty XXIV Konferencji Okrągłego Stołu

 

  Podstawowymi celami Konferencji Okrągłego Stołu są:

 • pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyką społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach oraz zainicjowanie dyskusji w tym zakresie;
 • przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej;
 • szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu środowiskom, zainteresowanym poruszaną tematyką;
 • inicjowanie tematycznych programów postulowanej telewizji internetowej SEP lub wspólnej z innymi podmiotami, inicjatywy medialnej w Internecie.

  W kontekście tegorocznego wiodącego hasła: „Techniki cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego” na pierwszy plan wysuwają się cztery kluczowe tematy do omówienia w kręgu instytucji i firm z branży:

 • cyfryzacja pojazdów i pojazdy autonomiczne;
 • infrastruktura cyfrowa dla bezpieczeństwa ruchu oraz dla pojazdów autonomicznych;
 • wyzwania związane z postulatem wypadkowości „zero”;
 • techniki cyfrowe i sztuczna inteligencja (AI) w zarządzaniu ruchem drogowym.

 

Lokalizacja wydarzenia

   Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej w oparciu o „studio” zorganizowane w Biurze SEP lub salę w innej lokalizacji. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na platformie SEP i na platformach podmiotów współpracujących.

 

Termin wydarzenia

Środa, 17 maja 2023 r. począwszy od godz. 10:00.

 

  Materiały do pobrania - publikujemy dzięki uprzejmości Redakcji "Przeglądu Telekomunikacyjnego - Wiadomości Telekomunikacyjnych": 

PDF - Przesłanie na ŚDTiSI i KOS 2023: Techniki cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - Prezes SEP Sławomir Cieślik i Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP Andrzej M. Wilk

PDF - Techniki cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - wyzwanie ITU na 2023 r. - Andrzej M. Wilk

 

Program ramowy Konferencji Okrągłego Stołu

 

SESJA OGÓLNA/OFICJALNA - godz. 10:00 ÷ 10:55

10:00 ÷ 10:05 - przywitanie uczestników XXVI KOS i przedstawienie osób występujących w Sesji oficjalnej

– kol. dr inż. Jacek Nowicki sekretarz generalny SEP i kol. dr inż. Andrzej M. Wilk przewodniczący CK STI SEP

10:05 ÷ 10:10 - wystąpienie prezesa SEP - dr hab. inż. Sławomira Cieślika prof. PBŚ

10:10 ÷ 10:45 - wystąpienia oficjalne:

- pana Konrada Romika - sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury

- przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji

- pana europosła Kosmy Złotowskiego - Członka Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego

- pana Grzegorza Dziedziny p.o. zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

- pani Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT

- pana Stefana Kamińskiego - prezesa KIGEIT

- prof. dr hab. Marka Niezgódki - Warsaw New Tech University Foundation

10:45 ÷ 10:50 - wręczenie przyznanych wyróżnień SEP:

                       - Medalu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, który otrzymują:

                                       kol. Wojciech Chmielowski - wiceprezes Oddziału EIT SEP, prezes Koła 801 SEP

                                       prof. dr hab. Marek Niezgódka - Warsaw New Tech University Foundation, Politechnika Śląska

                                       dr inż. Jerzy Żurek - b. dyrektor Instytutu Łączności

                       - Medalu im. prof. Janusza Groszkowskiego, który otrzymuje:

                                       kol. Wiesława Krawczyk - Koło 801 SEP (O.EIT SEP)

 

10:50 ÷ 10:55 - wprowadzenie do XXIV KOS – dr inż. Andrzej M. Wilk - przewodniczący CK STI SEP

 

10:55 ÷ 11:10 – Prezentacja GITD na temat Systemu CANARD, jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie RP - pani Ilona Wasiak - naczelnik Wydziału Analiz i Rozwoju Systemowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego

 

     

SESJA ROBOCZA I - DEBATA TECHNICZNA - godz. 11:10 ÷ 12:15

Wprowadzenie do debaty i jej prowadzenie - prof. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski - WAT

Uczestnicy debaty:

 • Dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT;
 • Dr hab. inż. Jacek PAŚ, prof. WAT; 
 • Prof. Piotr MONCARZ, Stanford University, USA;
 • Dr hab. inż. Marek NATKANIEC, prof. AGH;
 • Płk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT;
 • Dr hab. inż. Jordi Mongay BATALLA, prof. PW.

11:10 ÷ 12:15 - uczestnicy Debaty Technicznej omówią kluczowe zagadnienia cyfryzacji transportu drogowego jako narzędzia działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawione do dyskusji przez prowadzącego - prof. dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego (WAT) red. naczelnego dwumiesięcznika „Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne”.

Po zakończeniu KOS, na podstawie przebiegu Debaty Technicznej, planowane jest nagranie 15-20 minutowych wypowiedzi lub rozmów z uczestnikami Debaty, pozwalających na zaprezentowanie rozwinięcia ich głosu w dyskusji lub przedstawienie stanowiska na temat innych, poruszonych w niej zagadnień. Nagrania te, w postaci plików multimedialnych, byłyby dostępne na stronach SEP, na platformach multimedialnych i w mediach społecznościowych.

12:15 ÷ 12:25Prezentacja firmy Brother (w uzgadnianiu).

 

SESJA ROBOCZA II - DEBATA INTERDYSCYPLINARNA - godz. 12:25 ÷ 13:40

Wprowadzenie do sesji i jej prowadzenie dr inż. Andrzej M. Wilk - CK STI SEP

       Uczestnicy debaty:

 • dr Piotr Drobek - Warsaw New Tech University Foundation
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk - PW
 • europoseł Kosma Złotowski – członek Komisji Transportu i Turystyki PE
 • pan Grzegorz Dziedzina - p.o. zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr inż. Jerzy Żurek b. dyrektor Instytutu Łączności
 • dr hab. inż. Adam Rosiński prof. PW

12:25 ÷ 13:40 - w ramach Debaty Interdyscyplinarnej prowadzonej przez przewodniczącego STI SEP - dr inż. Andrzeja M. Wilka przewidywanych jest szereg wystąpień po 10 - 15 minut poruszających, z różnych punktów widzenia i z uwzględnieniem różnych aspektów, zagadnienia związane z cyfryzacją transportu i jej wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po zakończeniu KOS, na podstawie przebiegu Debaty Interdyscyplinarnej, planowane jest nagranie 15-20 minutowych wypowiedzi lub rozmów z uczestnikami Debaty, pozwalających na zaprezentowanie rozwinięcia ich głosu w debacie lub zaakcentowanie stanowiska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikających z cyfryzacji transportu. Nagrania te, w postaci plików multimedialnych, byłyby dostępne na stronach SEP, na platformach multimedialnych i w mediach społecznościowych.

13:40 ÷ 13:55 - wystąpienie Patrona, Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

 

SESJA ROBOCZA III - DEBATA MŁODYCH - godz. 13:55 ÷ 15:00 

Wprowadzenie do debaty i jej prowadzenie dr hab. inż. Adam Rosiński prof. PW, kierownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki, kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

 

Uczestnicy:

 • dr inż. Wojciech Stęplewski, Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Janusza Groszkowskiego (prezentacja wprowadzająca w tematykę Debaty Młodych),- dr inż. Piotr Jaskowski, Politechnika Warszawska (prezentacja pt. "Wpływ oświetlenia na bezpieczeństwo ruchu drogowego"),
 • mgr inż. Ewelina Kamyszek, Wojskowa Akademia Techniczna (prezentacja pt. "Nowe technologie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego"),
 • Kamil Bolek, Kierownik Zespołu Telematyki, WASKO SA (zdalnie, prezentacja pt. "Bezpieczeństwo w ruchu miejskim. Protokół komunikacji dla sterowników sygnalizacji świetlnej"),
 • mgr inż. Karol Nehring, Politechnika Warszawska (debata, "Systemy bezpieczeństwa dedykowane rowerzystom"),
 • mgr inż. Róża Wawryszczuk, Politechnika Warszawska (debata, "Narzędzia i systemy cyfrowe zwiększające lub mogące zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego"),
 • mgr inż. Jarosław Krysiak, Politechnika Wrocławska / SEP (zdalnie, debata "Przyszłość transportu drogowego"),
 • studentka Paula Grygoruk, Wojskowa Akademia Techniczna (zdalnie, debata),
 • studentka Katarzyna Szysz, Wojskowa Akademia Techniczna (zdalnie, debata),
 • mgr inż. Marta Bistroń, Szkoła Doktorska, Wojskowa Akademia Techniczna (zdalnie, debata),
 • por. mgr inż. Tomasz Walczyna, Szkoła Doktorskia, Wojskowa Akademia Techniczna (zdalnie, debata),
 • mgr inż. Paweł Kaczmarek, Szkoła Doktorska Wojskowa Akademia Techniczna (zdalnie, debata),
 • mgr inż. Gabriel Jekateryńczuk, Szkoła Doktorska Wojskowa Akademia Techniczna (zdalnie, debata).

 

13:55 ÷ 15:00 - w trakcie Debaty Młodych przewidywane jest zaprezentowanie przez młodych pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów wyników ich prac, badań oraz planów i propozycji innowacyjnych rozwiązań mieszczących się w obszarze cyfryzacji i mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

15:00 ÷ 15:10 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

 

 Opracowali:

dr inż. Andrzej M. Wilk – przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych (STI) SEP

dr inż. Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili