Facebook

Wydarzenia

Konferencje / Seminaria


Konferencje / Seminaria

pobierz jako PDF
download PDF

2 0 2 1

K A L E N D A R Z   I M P R E Z   S E P
aktualizacja 06.10.2021 r.

K O M U N I K A T
Szanowni Państwo!
Z uwagi na utrzymującą się w Kraju sytuację związaną z pandemią koronawirusa, prosimy o kontakt z organizatorami imprez,
w celu otrzymania aktualnej informacji o formie organizacji, przełożeniu lub odwołaniu planowanych wydarzeń.

NAZWA / TYTUŁ

TERMIN / MIEJSCE

ORGANIZATOR /
WSPÓŁORGANIZATOR

KONTAKT

I

Uczczenie 159. rocznicy urodzin patrona
O. Szczecińskiego SEP
Michała Doliwo-Dobrowolskiego

2 stycznia 2021
Szczecin,
skwer im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

SEP O. Szczeciński

tel. 91/ 448 98 89

Wymiana płyty pomnikowej z nowym wizerunkiem "pierwszego polskiego elektryka" ks. Osińskiego

13 stycznia 2021
Rzeszów,
skwer im. ks. Józefa Hermana Osińskiego

SEP O. Rzeszowski

tel. 17/ 853 47 22
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl

Finał 35. Konkursu prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej

[online]

15 styczna 2021

SEP O. Rzeszowski

tel. 17/ 853 47 22
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl

Tradycyjnie spotkanie noworoczne O. Gdańskiego SEP
[online]

28 styczna 2021
godz. 17:00

SEP O. Gdański

tel. 58/ 301 49 24
e-mail: mbehnke@sep.gda.pl

II

"IX Bal Elektryka"
[online]

11 lutego 2021
godz. 19:00

SEP O. Wrocławski /
Wydział Elektryczny
Politechniki Wrocławskiej

SEP O. Wrocławski
tel. 71/ 343 66 41
e-mail: sep.wroc@post.pl

III

X ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników
patronat SEP
[online / hybrydowo]

marzec 2021
pierwszy etap, rejestracja

V8 Team sp. z o.o. Bydgoszcz / SEP Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw

https://mistrzostwamechanikow.pl/
https://akademiamlodegomechanika.pl/Identity/Account/Register
tel. 603 888 111

Zebranie Sprawozdawcze Zarządu
Oddziału Krakowskiego SEP
połączone z obchodami
Światowego Dnia Inżyniera
(referat specjalny „Inżynieria biomedyczna na rzecz zdrowej planety”)

[online]

3 marca 2021

SEP O. Krakowski

SEP O. Krakowski
tel. 12/ 422 58 04
e-mail: biuro@sep.krakow.pl

kartka z kalendarza:
Światowy Dzień Inżyniera (World Engineering Day)

4 marca

 

https://2020.worldengineeringday.net/about-wed/

Światowy Dzień Inżyniera
pod hasłem: „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”

[online]

4 marca 2021
Paryż

WFEO (World Federation of Engineering Organizations) / UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

https://enot.pl/aktualnosci/centrala/swiatowy-dzien-inzyniera-4-marca-2021-r

X Mistrzostwa Polski SEP w Narciarstwie Alpejskim /  Seminarium techniczne dot. elektrowni wodnej w Czorsztynie
patronat Prezesa SEP

6-7 marca 2021
Kluszkowce, Ośrodek Narciarski

SEP O. Krakowski / Centralna Komisja ds. Sportu i Turystyki SEP

SEP O. Krakowski
tel. 12/ 422 58 04
e-mail: biuro@sep.krakow.pl

XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME)
odwołane - przełożone na październik

18-21 marca 2021
Wrocław

SEP O. Wrocławski /
Akademickie Koło SEP nr 4
przy Politechnice Wrocławskiej

Akademickie Koło SEP nr 4
tel. 505 602 002

Seminarium szkoleniowe z cyklu
„Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” na temat AKTUALNE ZAGADNIENIA BHP W ELEKTROENERGETYCE

[online]

25 marca 2021

SEP O. Poznański /
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

SEP O. Poznański
tel. 61/ 853 66 14
e-mail: seppoznan@wp.pl
e-mail: biuro@sep.poznan.pl

IV

II Podlaskie Dni Młodego Elektryka
[online]

14 kwietna 2021 https://youtu.be/ICH7uzByVs4
15 kwietnia 2021 https://youtu.be/A74g2hBqc4Q

Studenckie Koło SEP
przy Politechnice Białostockiej

Joanna Więcko tel. 501 717 833
Artur Mentel tel. 512 804 006
https://www.facebook.com/IPDME

Debata podsumowująca
III Kongres Elektryki Polskiej (III KEP)

przełożona

15-16 kwietnia 2021

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Zarząd Główny

Biuro SEP
e-mail: sep@sep.com.pl

Inauguracja obchodów Roku SEP 2021
profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego

[hybrydowo]

16 kwietnia 2021
Wrocław, NOT

SEP O. Wrocławski /
Komisja Historyczna O. Wrocławskiego / Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

SEP O. Wrocławski
tel. 71/ 343 66 41
e-mail: sep.wroc@post.pl

http://www.sep.wroc.pl/inauguracja-obchodow-roku-sep-2021-profesora-jerzego-ignacego-skowronskiego/

Wycieczka techniczna do fabryki Toyota

16-18 kwietna 2021
Wałbrzych

SEP O. Wrocławski / Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.

SEP Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.
tel. 603 031 342

V

Konferencja "ŁĄCZNIKI 2021"

maj 2021

SEP O. Bydgoski

SEP O. Bydgoski
tel. 506 976 676
e-mail: biuro.bydgoszcz@sep.com.pl

IV Mistrzostwa Polski Programistów PLC

maj 2021

SEP O. Wrocławski /
Akademickie Koło SEP nr 4
przy Politechnice Wrocławskiej

Akademickie Koło SEP nr 4
tel. 505 602 002

YES! Gdańsk 2021 (Young Electric Summit)
[online]

7 maja 2021
godz. 12:00

Studenckie Koło SEP Politechniki Gdańskiej
(nr 116)
SEP O. Gdański

SK SEP PG
Anna Perżyło
tel. 517 974 225
e-mail: aperzylo13@gmail.com

Wycieczka techniczna

8-16 maja 2021
Słowenia

SEP O. Wrocławski / Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.

SEP Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.
tel. 603 031 342

kartka z kalendarza:
Światowy Dzień
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

17 maja

 

https://www.itu.int/en/history/Pages/WTISDEventsCollection.aspx

Światowy Dzień
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego /
XXII Konferencja Okrągłego Stołu
„Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”
impreza centralna
[online]

17 maja 2021
godz. 10:00

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Zarząd Główny / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wojskowa Akademia Techniczna

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
tel. 22/ 55 64 307
e-mail: katarzyna.gut@sep.com.pl

https://sep.com.pl/wydarzenia/konferencja-okraglego-stolu/kos-2021.html

Konferencja n-t "Fotowoltaika dziś i jutro" (cz. 1)
[online]

26-27 maja 2021

SEP O. Bielsko-Bialski / ZIAD Bielsko-Biała SA

http://www.konferencjebranzowe.pl/
e-mail: biuro@sep.bielsko.pl

Sympozjum n-t „SEMAG 2021”

26-28 maja 2021
Miłkowice

SEP O. Wrocławski / Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej

Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej
tel. 664 048 006

Seminarium internetowe pt .„Polski program energetyki jądrowej - potencjalne technologie i długoterminowe aspekty ich wyboru”
[online]

27 maja 2021
godz. 17:00

Komitet Energetyki Jądrowej SEP / Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej - Polska / Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Komitet Energetyki Jądrowej SEP
https://sep.com.pl/aktualnosci/seminarium-internetowe-polski-program-energetyki-jadrowej-potencjalne-technologie-i-dlugoterminowe-aspekty-ich-wyboru.html

IV Mistrzostwa Polski Programistów PLC
(29.05.2021 finał)

27-29 maja 2021

SEP O. Wrocławski / Akademickie Koło SEP nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej /
PROCOM SYSTEM S.A.

SEP O. Wrocławski SEP
tel. 71/ 343 66 41
e-mail: sep.wroc@post.pl
AK SEP przy PW
tel. 501 774 008
e-mail: mistrzostwaplc@pwr.edu.pl

www.mistrzostwaplc.pwr.edu.pl

VI

Energy Industry Mixer i Dolnośląska Gala Elektryki

czerwiec 2021
Wrocław

SEP O. Wrocławski /
Akademickie Koło SEP nr 4
przy Politechnice Wrocławskiej

Akademickie Koło SEP nr 4
tel. 505 602 002

kartka z kalendarza:
Międzynarodowy Dzień Elektryka

10 czerwca

 

 

Międzynarodowy Dzień Elektryka
impreza centralna
[online]

10 czerwca 2021
godz. 10:00

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Zarząd Główny / SEP. O. Szczeciński

Biuro SEP
tel. 605 640 120
e-mail: a.kopycinska@sep.com.pl

https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka/

IV Mistrzostwa Polski Energetyków w Squasch
patronat branżowy SEP

12 czerwca 2021
Szczecin

T&M Sp. z o.o.
Squash Zone Club w Szczecinie

http://mpe-squash.pl/

Konferencja KAE SEP oraz General Electric
„Farmy wiatrowe - obniżenie kosztów inwestycji, eksploatacji oraz nieplanowanych przerw poprzez wykorzystanie najnowszych technik w automatyce, SSiN, diagnostyce i monitoringu obiektów elektronergetycznych”

[online]

15 czerwca 2021
9:00-12:00

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP / General Electric

Irena Fidik
tel. 74/ 641 93 43
e-mail: irena.fidik@ge.com

https://sep.com.pl/aktualnosci/konferencja-on-line-kae-sep-oraz-general-electric.html

VII

 80. rocznica tragicznych wydarzeń na Wzgórzach Wuleckich i w Stanisławowie

2-4 lipca 2021

SEP O. Rzeszowski / Pracownia Historyczna SEP

SEP O. Rzeszowski
tel. 17/ 853 47 22
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl

VIII

Wakacyjna Szkoła Liderów

sierpień 2021
Kochowo

SEP O. Wrocławski /
Akademickie Koło SEP nr 4
przy Politechnice Wrocławskiej

Akademickie Koło SEP nr 4
tel. 505 602 002

kartka z kalendarza:
Dzień Energetyka

14 sierpnia

 

https://sep.com.pl/aktualnosci/14-sierpnia-dzien-energetyka.html

IX

Rajd Świetlik

wrzesień 2021
Karkonosze

SEP O. Wrocławski /
Koło SEP nr 41 PKP-Energetyka

tel. 697 041 209

Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka

10 września 2021
Łódź, Restauracja "Dworek"

SEP O. Łódzki

tel. 607 527 222
e-mail: sep@seplodz.pl

16. międzynarodowa konferencja Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’2021
patronat SEP

13-15 września 2021
hybrydowo

PTETiS O. Rzeszowski  / Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki / Lviv Polytechnic National University / Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg / Technical University of Kosice-Technicka

https://2021.wzee.pl/

Wyjazd na XXXIV Międzynarodowe Targi ENERGETAB w Bielsku-Białej

14-16 września 2021
Bielsko-Biała, Targi Energetab

SEP O. Łódzki

https://www.seplodz.pl/energetab.2021.pdf
tel. 607 527 222
e-mail: sep@seplodz.pl

Konferencja n-t "Fotowoltaika dziś i jutro" (cz. 2)

15 września 2021
Bielsko-Biała, Targi Energetab

SEP O. Bielsko-Bialski / ZIAD Bielsko-Biała SA

e-mail: biuro@sep.bielsko.pl
http://www.konferencjebranzowe.pl/

Wyjazd integracyjno - techniczny

15-23 września 2021
Sankt Petersburg

SEP O. Wrocławski / Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.

SEP Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.
tel. 603 031 342

X

XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME)

październik 2021
Wrocław

SEP O. Wrocławski /
Akademickie Koło SEP nr 4
przy Politechnice Wrocławskiej

Akademickie Koło SEP nr 4
tel. 505 602 002

Szkolenie techniczne - elektromobilność

październik 2021
Wrocław

SEP O. Wrocławski / Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.

SEP Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.
tel. 603 031 342

Obchody 70-lecia Oddziału Białostockiego

październik 2021
Białystok, plener

SEP O. Białostocki

O. Białostocki SEP
tel. 85/ 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl

XXIX Seminarium ELSEP 2021

październik 2021
Politechnika Białostocka

SEP O. Białostocki

O. Białostocki SEP
tel. 85/ 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na czterech Wydziałach Politechniki Wrocławskiej

październik - grudzień
Politechnika Wrocławska

SEP O. Wrocławski / Komisja Młodzieży i Studentów

tel. 608 246 624

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy pomniku prof. Mieczysława Pożaryskiego podczas uroczystych obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

2 października 2021
Politechnika Warszawska
10:00-10:30

Politechnika Warszawska / SEP Zarząd

www.ee.pw.edu.pl
100latWE@pw.edu.pl
tel. 22/ 234 7217
tel. 22/ 234 51 60

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast”
patronat honorowy SEP

6-8 października 2021
Rytro, Hotel „Perła Południa”

„Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.

tel. 18/ 41 41 208
e-mail: ikm@swns.pl

http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl

Seminarium naukowo-techniczne

7-8 października 2021
Wrocław, NOT

SEP O. Wrocławski / Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej

tel. 664 048 006

XVI Krajowa Konferencja "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
odwołana

11-13 października 2021
Jastarnia, Hotel Dom Zdrojowy Resort  & SPA

SEP Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją

Robert Ciupek
tel. 665 610 504
e-mail:  rob-ciu@wp.pl

https://sep.com.pl/aktualnosci/xvi-krajowa-konferencja-pomiary-korozyjne-w-ochronie-elektrochemicznej.html

XXIII Ogólnopolska Konferencja ’2021 „Zabezpieczenia przekaźnikowe w Energetyce”

13-15 października 2021
Beskidy

SEP Komitet Automatyki Elektroenergetycznej / Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.

tel. 602 458 201
e-mail: anna.seliga@sep.com.pl
e-mail: anna.seliga@pse.pl
e-mail: sylwia.wroblewska@ien.com.pl

https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/302/xxiii-ogolnopolska-konferencja-2021-zabezpieczenia-przekaznikowe-w-energetyce.html

Konferencja naukowo - techniczno - szkoleniowa na temat „Systemów zarządzania dystrybucją i magazynowaniem energii rozproszonej”

14-15 października 2021

SEP O. Kielecki

tel. 41/ 343 18 74
e-mail: sepkielce@o2.pl

Polska Konferencja Hydroenergetyczna "HYDROFORUM 2021"
patronat honorowy SEP

14-15  października 2021

Towarzystwo Elektrowni Wodnych / Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych
tel. 58 678 79 51
 tel. 605 56 55 86
e-mail: biuro@tew.pl

http://hydroforum.tew.pl/

Wycieczka techniczna do Elektrowni Solina

15-17 października 2021
Solina

SEP O. Wrocławski / Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.

SEP Koło nr 16 przy Kogeneracji S.A.
tel. 603 031 342

Seminarium Komitetu Energetyki Jądrowej SEP
ref. "Dozymetria termoluminescencyjna - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość"

5 października 2021
 godz. 18:00

SEP Komitet Energetyki Jądrowej / Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN) / Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN)

https://sep.com.pl/aktualnosci/seminarium-komitetu-energetyki-jadrowej-sep-15-pazdziernika-2021-r-godz-18-00.html

100-lecie O. Radomskiego SEP
gala jubileuszowa

22 października 2021
Radom

SEP O. Radomski

tel. 48/ 362 87 47
e-mail: sekretariat@sep.radom.pl

XI

Ogólnopolski konkurs im. prof. Adama  Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową
z dziedziny optoelektroniki

listopad 2021
Politechnika Warszawska

Polski Komitet Optoelektroniki SEP

Polski Komitet Optoelektroniki SEP
prof. Ryszard Romaniuk
tel. 501 472 206

http://pkopto.ise.pw.edu.pl/

Dzień Kolejarza /
55-lecie Koła SEP nr 41 przy PKP-Energetyka

listopad 2021
Wrocław

SEP O. Wrocławski /
Koło SEP nr 41 PKP-Energetyka

tel. 697 041 209

X konferencja „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”
impreza towarzysząca obchodom Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2021

18 listopada 2021
Warszawa, Instytut Kolejnictwa

SEP. O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich / Instytut Kolejnictwa

O. EIT SEP
e-mail: oeit.sep@neostrada.pl
tel.: 508 493 221
tel.: 22/ 826 61 07
e-mail: oeit.sep@neostrada.pl

http://www.oeit.sep.org.pl

XXIV Sympozjum z cyklu:
"Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne" pt. SIECI I INSTALACJE
(cz. 1)

24 listopada 2021
Poznań, Centrum Kongresowe IOR

SEP O. Poznański / Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

O. Poznański SEP
tel. 61/ 853 65 14
e-mail: seppoznan@wp.pl

http://www.sep.poznan.pl

XXIV Sympozjum z cyklu:
"Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne" pt. SIECI I INSTALACJE
(cz. 2)

25 listopada 2021
Poznań, Centrum Kongresowe IOR

SEP O. Poznański / Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

O. Poznański SEP
tel. 61/ 853 65 14
e-mail: seppoznan@wp.pl

http://www.sep.poznan.pl

XII

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

grudzień 2021
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka /
SEP O. Białostocki

O. Białostocki SEP
tel. 85/ 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl

Spotkanie opłatkowe

grudzień 2021
Białystok, NOT

SEP O. Białostocki

O. Białostocki SEP
tel. 85/ 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl

Konferencja Naukowa
„Generacja-Przesył-Wykorzystanie” GPW 2021

grudzień 2021
Jelenia Góra

SEP O. Wrocławski /
Akademickie Koło SEP nr 4
przy Politechnice Wrocławskiej

Akademickie Koło SEP nr 4
tel. 505 602 002

Tradycyjne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne
Członków, Przyjaciół i Sympatyków SEP

(impreza centralna)

16 grudnia 2021

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Zarząd Główny

Biuro SEP
tel. 22/ 55 64 303
tel. 662 110 306
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

2022

XL WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEP

23-24 września 2022
Bydgoszcz

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny / SEP O. Bydgoski

Biuro SEP
tel. 22/ 55 64 302
e-mail: sep@sep.com.pl
O. Bydgoski SEP
tel. 506 976 676
e-mail: biuro.bydgoszcz@sep.com.pl

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili