Facebook

Organizacja

Podmioty działalności gospodarczej


Podmioty działalności gospodarczej


pobierz jako PDF
download PDF

Informacja: tel. (22) 5564-312, e-mail: malgorzata.gregorczyk@sep.com.pl

 

 

Biuro Badawcze ds. Jakości

Dyrektor mgr inż. Marcin Ocioszyński

Oddział Warszawa

Jednostka Certyfikująca

Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego

 

ul. M. Pożaryskiego 28

04-703 Warszawa

tel.: (0-22) 812 69 38

fax.: (0-22) 815 65 80

Oddział Lublin

Zakład Aparatów Niskiego Napięcia

Zakład Kabli i Przewodów

 

 

ul. M. Rapackiego 13

20-150 Lublin

tel.: (0-81) 747 52 24

fax.: (0-81) 740 82 42

http://www.bbj.pl
e-mail: bbj@bbj.pl

 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości (SEP-BBJ) jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) od 1933 r., działającą pod nazwą „Biuro Znaku Przepisowego” do 1962 r. (z przerwą w latach 1939-1957 spowodowaną II Wojną Światową i okresem najostrzejszego reżimu komunistycznego w Polsce).

SEP-BBJ to najstarsza i największa w Polsce, w pełni niezależna instytucja zajmująca się oceną zgodności wyrobów elektrycznych.

SEP-BBJ posiada akredytacje krajowe Polskiego Centrum Akredytacji dla Jednostki Certyfikujące AC 012 oraz dla Laboratorium Badawczego AB 044, a także uznania międzynarodowych (IECEE) i europejskich organizacji (ETICS) w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych.

 

IECEE

 

SEP-BBJ oferuje producentom i dostawcom wyrobów elektrycznych:

 • badania według norm PN, EN, HD lub IEC;
 • badania według indywidualnych programów;
 • certyfikaty według własnego programu B-BBJ;

b-bbj

 • certyfikaty/licencje według własnego programu SEP-BBJ;

 • certyfikaty według programu CB (dające możliwość uzyskania innych certyfikatów według norm krajowych na całym świecie);

cbscheme2

 • certyfikaty według programu CCA (dające możliwość uzyskania innych certyfikatów według norm krajowych w całej Europie);

 • certyfikaty według programu HAR (dające prawo oznaczania prestiżowym, uznawanych w całej Europie znakiem HAR zharmonizowanych przewodów elektrycznych);

bbj-har

 • certyfikaty według programów ENEC i ENEC+ (dające prawo oznaczania prestiżowymi, uznawanymi w całej Europie i poza jej granicami znakami ENEC i ENEC+ dla sprzętu oświetleniowego, instalacyjnego i  łączeniowego;

ENEC 28 m       

 • certyfikaty CE (potwierdzenie spełnienia wymagań zasadniczych dyrektywy i potwierdzenie deklaracji zgodności producenta);

 • certyfikaty Z (potwierdzenie spełnienia wymagań normy);
 • inspekcje fabryczne w ramach nadzoru dla posiadaczy certyfikatów z nadzorem.

SEP-BBJ oferuje firmom z branży elektrycznej (w szczególności producentom i handlowcom, a także organom nadzoru rynku):

 • szkolenia otwarte dotyczące przepisów krajowych i unijnych;
 • szkolenia otwarte dotyczące problemów technicznych wynikających z interpretacji norm;
 • szkolenia otwarte dotyczące wymagań certyfikacyjnych BBJ i organizacji akredytujących

Korzystanie z usług SEP-BBJ zapewnia wszechstronną pomoc w ocenie zgodności wyrobu, a w szczególności:

 • niezależną i bezstronną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację oceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych;
 • niezależną i bezstronną ocenę warunków produkcji;
 • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności;
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą i uprawniającego do oznakowania unikalnym znakiem ’B-BBJ’;
 • możliwość uzyskania certyfikatu/licencji potwierdzającego zgodność z normą i uprawniającego do oznakowania unikalnym znakiem ’SEP-BBJ’;
 • możliwość uzyskania certyfikatów uprawniających do oznakowania wyrobu znakami europejskimi HAR, ENEC  czy ENEC+;
 • możliwość uzyskania certyfikatów zagranicznych jednostek certyfikujących na podstawie dokumentów wystawionych przez BBJ;
 • efektywną promocję wyrobu.

 

cosiw.GIF (3143 bytes)
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP


ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel.: (22) 336 14 19, tel./fax: (22) 336 14 25
http://www.cosiw.pl
e-mail: handlowy@cosiw.pl

 

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw jest agendą SEP realizującą od 1960 roku zadania statutowe Stowarzyszenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokształcania i doskonalenia kadr technicznych.

Działalność COSiW obejmuje:

szkolenia (kursy dokształcające, seminaria, itp.) z obszaru elektryki oraz dziedzinach z nią związanych,

działalność wydawniczą w zakresie książek naukowych, technicznych, podręczników, poradników, informatorów oraz czasopism technicznych,

przygotowywanie, opracowywanie i wydawanie prenorm SEP, norm SEP oraz komentarzy do norm,

organizowanie narad, konferencji, odczytów, targów i wystaw.

usługi poligraficzne - COSiW SEP przyjmuje do wykonania wszelkie zamówienia na usługi poligraficzne: skład, druk, oprawa, wydawnictw zwartych, czasopism, ulotek, folderów i innych.

http://www.cosiw.pl

 

 

irsep.gif (3072 bytes)
Izba Rzeczoznawców SEP

ul. Świętokrzyska 14 p 322; 00-050 Warszawa
tel.: (0-22) 5564-303, fax: (0-22) 5564-301
e-mail: sep@sep.com.pl

 

IRSEP integruje samodzielne ośrodki rzeczoznawstwa działające w strukturach gospodarczych oddziałów SEP. Dysponują one ponad 4000 rzeczoznawców i specjalistów na terenie całego kraju, świadcząc usługi w całym zakresie szeroko rozumianej elektryki, których wartość w 2000 r. wynosiła około 10 mln złotych.

 

Nasi rzeczoznawcy i specjaliści świadczą między innymi następujące rodzaje usług:

 • wykonują ekspertyzy i opinie,

 • prowadzą doradztwo techniczne i konsultacje,

 • wykonują projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne,

 • pełnią nadzory inwestorskie i autorskie,

 • wykonują instalowanie, rozruch, obsługę i serwis urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi oraz eksploatacji,

 • opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych,

 • wykonują pomiary i badania laboratoryjne, oraz pomiary poligonowe,

 • wykonują badania techniczne wyrobów, urządzeń oraz przeprowadzają badania eksploatacyjne,

 • świadczą usługi w zakresie tłumaczeń technicznych.

 

Powyższe prace wykonywane są w zakresie:

 • Elementów wyposażenia sieci i urządzeń elektrycznych obejmujących aparaty elektryczne, maszyny elektryczne i napędy, elementy i układy energoelektroniczne, osprzęt elektryczny powszechnego użytku.

 • Instalacji urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych i energetyki przemysłowej.

 • Elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

 • Użytkowania energii elektrycznej w przemyśle, mieszkalnictwie, miejskiej infrastrukturze.

 • Użytkowania energii elektrycznej w górnictwie, gospodarce morskiej oraz rolnictwie.

 • Elektrotechniki i elektroniki w transporcie szynowym i drogowym.

 • Elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki oraz komputerów i sieci komputerowych.

 • Automatyki i techniki pomiarowej.

 • Ekonomiki, zarządzania, organizacji pracy, eksploatacji systemów, szkoleń i dydaktyki.

 • Elektrostatyki, elektroakustyki, badań środowiskowych, inżynierii materiałowej.

 

Ponadto ośrodki rzeczoznawstwa organizują giełdy postępu technicznego, konferencje, sympozja i wystawy.

Rzeczoznawcy naszych ośrodków opiniują wnioski w zakresie udzielania Rekomendacji SEP dla wyrobów i usług z zakresu szeroko rozumianej elektryki. (Patrz Rekomendacje SEP). Służą oni również radą w przeprowadzeniu ewentualnych koniecznych zmian w Państwa firmie, by sprostała ona wymaganiom rekomendacyjnym.

Komisja Kwalifikacyjna IRSEP dba o jakość i prawidłowość wykonywanych prac. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele poszczególnych działów specjalistycznych, na które dla celów wewnętrznych został podzielony cały obszar elektryki. Komisja ta bada również Państwa odwołania od wykonywanych prac.

W sprawach rzeczoznawstwa SEP informacji udziela Biuro Izby

 

Pamiętajmy
Rekomendacja SEP gwarancją sukcesu Państwa firmy.

Slogan? Tak, ale prawdziwy!
Proponujemy sprawdzenie.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili