Facebook

Oferta

Rekomendacje


Rekomendacje


pobierz jako PDF
download PDF

W dzisiejszym świecie docierają do nas w szybkim tempie ogromne ilości wiadomości, informacji, ofert. Jesteśmy "bombardowani" zapewnieniami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji o niezawodności, najlepszej jakości czy rewelacyjnej cenie ich usług i towarów. Pod naporem tych różnorakich ofert często czujemy się bezradni, zwłaszcza, kiedy musimy dokonać konkretnego wyboru i zainwestować swoje pieniądze.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako instytucja popierająca polski przemysł i troszcząca się o jego rozwój, rozwinęło w tym kierunku cenną inicjatywę: postanowiło promować polskie wyroby i usługi wysokiej jakości poprzez przyznawanie im REKOMENDACJI SEP. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym.

Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy Stowarzyszenia - na wniosek zainteresowanej firmy - badają, testują i analizują  jej usługi lub produkty. Po pomyślnym zakończeniu badań, wydawana jest pisemna opinia - rekomendacja SEP ważna na rok. Jednak firma może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie rekomendacji o kolejne trzy lata. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny.

Mimo ostrych kryteriów oceny jakości zgłaszanych wyrobów i usług, rocznie wydawanych jest około 20 zaświadczeń rekomendacyjnych.

Firmy, które uzyskały rekomendację SEP niemal zawsze używają jej jako argumentu w negocjacjach, a jej symbol eksponują na wyrobach, informatorach oraz stoiskach targowych. Przedstawiciele kierownictw wyróżnionych firm zgodnie twierdzą, że uzyskanie rekomendacji SEP pomaga w zdobyciu klienta i jest ważnym wyróżnieniem dla ich przedsiębiorstw.

 

W jaki sposób Państwa firma może ubiegać się o rekomendację SEP?

Informacje, zasady ubiegania się o rekomendację SEP oraz wzory zaświadczenia rekomendacyjnego i znaku rekomendacyjnego można pobrać poniżej:

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości - prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SEP. Telefony i adresy naszych oddziałów podajemy na stronie "Oddziały i ośrodki rzeczoznawstwa SEP". ZAPRASZAMY!

 

Firma Rekomendacja otrzymana w zakresie Termin ważności
NEEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa
tel.: (+48 22) 649 56 30, 648 41 30
e-mail: neel@neel.com.pl
http://www.neel.com.pl/

Prezes - Marek Kazimierz Stolarski
 • produkcji, dystrybucji i montażu głównych produktów, którymi są:
  • Urządzenia Ochrony Zwierząt „UOZ” oraz
  • Mikroprocesorowy System Ogrzewania Wagonów „MSOW”,
 • projektowania, utrzymania i serwisowania wymienionych produktów, a także
 • projektowania, dystrybucji, montażu i serwisowania kolejowego i tramwajowego osprzętu sieci trakcyjnej produkowanej przez francuską firmę GALLAND-SAS.
09.08.2025
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
tel. 32 208 95 00, 32 208 92 15
fax 32 259 88 20, 32 259 95 25
e-mail: epk@epk.com.pl
http://www.epk.com.pl

Prezes - Łukasz Grela
Kompleksowe usługi projektowe dla wszystkich faz projektu inwestycyjnego w sektorach:
 • energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • energetyki komunalnej,
 • energetyki odnawialnej oraz dla potrzeb obszarów związanych z energetyką:
 • gospodarki wodnej w przemyśle i w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • utylizacji odpadów poprzemysłowych i komunalnych,
 • automatyki i komputeryzacji procesów energetycznych, ochrony środowiska
31.05.2022
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
tel. 32 32 42 200
fax 32 216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
http://www.cbidgp.pl/

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - mgr inż. Krzysztof Mijalski
 • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
 • wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • projektowania montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielnicach WN,SN,i nN
 • badań i pomiarów specjalnych
1.03.2024
Instytut Technik Innowacyjnych "EMAG"
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
tel. 32 200-77-00
fax 32 200 77 01, 32 200-77-04
e-mail: centrum@emag.pl
http://www.emag.pl

Dyrektor - Artur Kozłowski
 • małoseryjnej i jednostkowej produkcji urządzeń i systemów w dziedzinie elektrotechniki, automatyki oraz bezpieczeństwa górniczego;
 • usług materialnych, to jest wykonywania montażu i przeprowadzania rozruchu urządzeń i systemów oraz prowadzenia dla nich serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
 • usług niematerialnych polegających na: opracowywaniu i projektowaniu systemów i urządzeń, wykonywaniu badań atestacyjnych i konstruktorskich urządzeń elektrycznych, kabli i górniczych przewodów oponowych, przeprowadzaniu adaptacji urządzeń i systemów do warunków górniczych, szkoleniu obsługi systemów i urządzeń, prowadzeniu działalności poligraficznej, wydawniczej i marketingowej
1.09.2021
Computers & Control Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10, 40-241 Katowice
tel. +48 32 204 25 28
fax. +48 32 204 25 31
e-mail: cc.biuro@candc.pl
 • Konstrukcji oraz produkcji urządzeń przeznaczonych dla elektroenergetyki
30.09.2024 r.
Dassault Systèmes Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa
tel.: +48 22 575 70 84
http://www.3ds.com/pl-pl/
 • systemu SolidWorks Electrical - oprogramowania komputerowego typu 3D CAD dla inżynierów projektantów.
12.10.2018
Elektrobudowa Sp. z o. o.
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. 32 259 01 00
fax 32 205 27 60
e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl
 • produkcji urządzeń elektroenergetycznych obejmującej: pełny zakres rozdzielnic prądu przemiennego, w tym rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia w izolacji gazowej, szynoprzewody, urządzenia prądu stałego, stacje kontenerowe;
 • generalnego wykonawstwa inwestycji;
 • wykonawstwa kompletnych instalacji elektroenergetycznych;
 • budowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji rozdzielczych wysokiego napięcia;
 • opracowywania elektrycznej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 • wykonywania badań pomontażowych i pomiarów ochronnych;
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz rozruchu elektrycznego zarówno urządzeń produkcji własnej, jak i innych dostawców.
10.08.2026
Eltrans Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów
tel. 32 246 55 86
fax 32 247 30 80
e-mail: info@eltrans.pl

Prezes Zarządu - Rafał Andrysiak
 • handlu, dystrybucji oraz kompletacji dostaw artykułów elektrotechnicznych i elektroenergetycznych;
 • układania oraz wymiany linii kablowych NN i SN, modernizacji i wymiany układów zasilania rozdzielnic;
 • prefabrykacji rozdzielnic NN w budowach termoutwardzalnych i metalowych;
 • organizacji i prowadzenia szkoleń w formie kursów, konferencji, seminariów i pokazów na temat właściwości technicznych, obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń i artykułów. 
30.09.2020
FAMUR S.A systemy chodnikowe REMAG O. Katowice
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
tel. +48 32 359 63 00
famur@famur.com
 • zakresie produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa;
 • montażu i usług elektromontażowych przy modernizacji, remontach i nowych inwestycjach;
 • prowadzenia prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa;
 • projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie.
30.09.2022
FAST GROUP Sp. z o.o.
al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa
tel. +48 22 625 10 18 (6 linii)
fax. +48 22 625 19 19
e-mail: info@fast-group.com.pl
 • Dostawy, konserwacji i serwisu systemów w Centrach Przetwarzania Danych oraz Projektowania Centrów Przetwarzania Danych i systemów zasilania bezprzerwowego
7.03.2024
FIBAR GROUP Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań
tel. 48 731 220 429
tel. 48 502 372 052
e-mail: support@fibaro.com
1. Produkcji wyrobów systemu FIBAR GROUP Sp. z o.o.:
 • centrale zarządzające,
 • moduły wykonawcze,
 • sensory,
2. Prac badawczo-rozwojowych dotyczących wyżej wymienionej działalności przedsiębiorstwa
10.09.2017

HASO Sp. z o. o. , Sp. K.
ul. Towarowa 20,
43-100 Tychy.

 • Wykonywanie projektów w zakresie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych NN, SN i sieci teletransmisyjnych , w tym światłowodowych
 • Produkcja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z dyrektywą ATEX
 • Wykonywanie oprogramowania wizualizacji i nadzoru do systemu blokad i wyłączeń urządzeń elektrycznych
 • Wykonywanie projektów stacji ładowania samochodów elektrycznych
 • Wykonywanie dokumentacji i instalacji siłowni telekomunikacyjnych
01.05.2023
Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 3B, 22-100 Chełm
tel. +48 82 564 07 11
fax. +48 82 545 24 83
e-mail: biuro@haberenergia.pl
1. Produkcji, dystrybucji i montażu:
 • rozdzielnic elektrycznych nn w systemie Haber do 6300 A
 • rozdzielnic elektrycznych SN w systemie Haber
2. Usług materialnych:
 • rozbudowy i modernizacji rozdzielnic elektrycznych
 • pomiary elektryczne i diagnostyczne
26.02.2021
PHU GEMARK Sp. z o.o.
ul. Kossutha 2, 40-844 Katowice
tel. +48 32 250 88 00
fax. +48 32 250 88 01
e-mail: gemark@gemark.pl
e-mail: biurohandlowe@gemark.pl
 • Dystrybucji oraz kompetencji dostaw urzadzeń pradu stałego dla zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej oraz metra,
 • Handlu i dostaw artykułów elektrotechnicznych i elektroizolacyjnych w tym oświetlenia ulicznego i przemysłowego.
01.05.2024
PKP Energetyka SA
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
tel. 22 524 19 00
f ax 22 524 14 79
e-mail: energetyka@pkp.com.pl http://www.pkpenergetyka.pl/

Prezes - Wojciech Orzech
 • utrzymania, naprawy, modernizacji i budowy urządzeń sieci trakcyjnej;
 • utrzymania, naprawy modernizacji, budowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia;
 • pozostałych usług branży elektroenergetycznej.
30.04.2021
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
tel. +48 (32) 715 10 00
fax +48 (32) 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/jaworznoiii/

Dyrektor - Kazimierz Szynol
 • wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.
30.11.2021
TAURON Serwis Sp. z o. o.
ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno
tel. +48 (32) 715 59 24
e-mail: tsr.biuro@tauron-serwis.pl
https://www.tauron-serwis.pl/

Prezes Zarządu - Tomasz Janusz
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń  energetycznych
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń dźwignicowych
31.12.2026
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "PRO NOVUM" Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice
tel. 32 251 87 39
fax 32 251 36 19
e-mail: pronovum@pronovum.pl
http://www.pronovum.pl

Prezes Zarządu - dr inż. Jerzy Trzeszczyński
 • diagnostyki, także wykonywanej w trybie zdalnym, urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymania i serwisu wspieranego oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków elementów instalacji energetycznych.
30.08.2026
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elektro-Instal "ANGOPOL"
ul. Dowborczyków 4, 90-019 Łódź
tel. 42 674 00 23
tel. 42 675 16 77

Właściciel - Andrzej Gorzkiewicz
 • projektowania i budowy instalacji i sieci elektroenergetycznych.
15.12.2018
"PRONAD" Firma Usługowa Jarosław Kukliński
ul. Kościuszki 13, 10-502 Olsztyn
tel. 89 543 02 63
fax 89 543 88 90

Właściciel - Jarosław Kukliński
 • projektowania sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • nadzoru nad wykonawstwem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • tworzenie autorskich programów wspomagających projektowanie.
30.04.2019
Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN" Sp. z o.o.
ul. Oswobodzenia 77, 40-405 Katowice
tel. 32 255 88 81
fax 32 255 75 03
e-mail: biuro@elpin.com.pl
http://www.elpin.com.pl

Prezes - Jan Klaudiusz Janczyk
 • projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych, stacji transformatorowo-rozdzielczych do 30 kV, linii kablowych i napowietrznych NN i SN, sieci informatycznych i instalacji komputerowych, instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wszelkich instalacji siły, światła, sterowania i automatyki przemysłowej, montażu suwnic i dźwigów, ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych, instalacji przywoławczych, oświetlenia placów, dróg i ulic, instalacji odgromowych i uziemiających;
 • przeprowadzenia pomiarów okresowych, oględzin i przeglądów urządzeń stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowania;
 • prowadzenia doradztwa technicznego.
01.11.2024
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELESTER PKP Sp. z o.o.
ul. Pogonowskiego 81, 90-569 Łódź
tel. 42 253 46 00
fax 42 253 46 10
e-mail: biuro@elester-pkp.com.pl
http://www.elester-pkp.com.pl/

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - Tomasz Bednarkiewicz
 • produkcji wyrobów elektronicznych: „Kompleksowy system obsługi energetyki o nazwie CZAT” dla trakcji elektrycznej transportu szynowego,
 • usług i robót elektroenergetycznych dla trakcji transportu szynowego,
 • projektowania urządzeń i obiektów elektroenergetycznych dla trakcji transportu szynowego, specjalistycznego oprogramowania oraz systemów zdalnego sterowania.
30.12.2022
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.
ul. Krótka 5, 43-300 Tychy
tel. 32 227 81 89
tel. 32 219 05 65
fax. 32 219 05 66
e-mail: san-el@san-el.com.pl

Prezes Zarządu: Bogdan Krokosz
1. Projektowanie:
 • sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • stacji transformatorowych
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • instalacji logicznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji odgromowych
 • rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
 • wszystkich innych instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie
2. Wykonawstwo:
 • budowa sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • budowa stacji transformatorowych
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • instalacji logicznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji odgromowych
 • automatyki przemysłowej
 • budowa rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
 • wszystkich innych instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie
3. montaż:
 • rozdzielnic nn do 4000 A w technologii F. Schneider, Eaton, Schrack, Lengrad, Hager
 • szynoprzewodów do 4000 A
4. Pomiary elektryczne:
 • wg zakresu wykonywanych robót
5. nadzoru inwestorskiego:
 • w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji elektroinstalacyjnych
31.03.2025
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o.
ul. Białozora 3, 02-817 Warszawa
tel. +48 22 649 56 30
tel. +48 22 648 41 32
fax: +48 22 648 41 30 w. 22
e-mail: neel@neel.com.pl
http://www.neel.com.pl/

Prezes - Marek Kazimierz Stolarski
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych;
 • obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku paliw.
23.10.2021
SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 83 800
fax +48 74 85 83 809
e-mail: sonel@sonel.pl
http://www.sonel.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Wieczorkowski
 • produkcji przyrządów pomiarowych dla elektronergetyki i telekomunikacji;
 • usług materialnych;
 • usług niematerialnych.
27.04.2022
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski
tel. +48 77 552 44 10
fax: +48 77 552 44 11
e-mail: biurolewin@strunobet.pl
 • strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E, EDW oraz żerdzi żelbetonowych typu ŻN dla sieci oświetleniowych i rozdzielczych nN i SN,
 • strunobetonowych żerdzi typu ETG do budowy sieci trakcyjnych kolejowych
  i tramwajowych,
 • słupów oświetleniowych typu OŻ i EOP oraz masztów typu ES dla sieci WM
  i telekomunikacji,
 • nawierzchni przejazdów kolejowych typu8 STRONOBET SPP,
 • pali fundamentowych sieci trakcyjnej oraz obiektów inżynierskich,
 • kompozytowych słupów oświetleniowych typu SK i SKf dla sieci oświetleniowych,
 • transformatorowych stacji słupowych i kontenerowych, złącz kablowych i innych obiektów elektroenergetycznych,
 • hybrydowych masztów strunbetono-kratowych dla sieci SN i WN.
30.08.2026
TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
tel. +48 32 224 11 00
tel. +48 32 324 33 00
fax: +48 32 324 31 33
fax: +48 32 324 34 16
e-mail: elaziska@ellaz.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/laziska/

Dyrektor - Joachim Adamczyk
 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
30.11.2022
TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 60, 40-301 Katowice
tel. +48 32 729 96 33
fax: +48 32 729 97 33
http://www.tauron-wytwarzanie-serwis.com.pl/

Dyrektor - Stanisław Bazak
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych;
 • obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku paliw.
31.12.2021
TAURON Wytwarzanie S.A
Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

32-541 Trzebinia
tel. +48 32 711 72 19
fax: +48 32 612 13 35

Dyrektor - Leszek Krzemień
 • Wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej
30.11.2022
TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Jaworzno III

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
tel. +48 32 467 20 00
fax: +48 32 467 21 02
e-mail: tauron-wytwarzanie@tauron-wytwarzanie.pl

Dyrektor - Mirosław Żbik
 • Wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej
30.11.2021
TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
tel. +48 32 267 10 00
fax: +48 32 267 10 02
e-mail: elektrownia@lagisza.tauron-wytwarzanie.pl

Dyrektor - Szymon Jagodzik
 • Wytwarzania  energii elektrycznej i ciepła
30.06.2024
UNIKAN - inż. Jerzy KANABUS
ul. Leśna 10, 02-840 Warszawa
tel. 601 351 050
fax 22 899 19 35
e-mail: j.kanabus@unikan.pl
http://www.unikan.pl

Właściciel - Jerzy Kanabus
 • eksploatacji sieci, urządzeń i automatyki nn i 15 kV
 • wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic i automatyki nn.
11.12.2018
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel. 58 344 35 40
fax: 58 344 35 39
e-mail: biuro@arex.pl
http://www.arex.pl/

Prezes Zarządu, dyrektor – Krzysztof Bielawski
1. Produkcji, dystrybucji i montażu:
 • Systemu sterowania ogrzewaniem rozjazdów i oświetleniem dla energetyki kolejowej
 • Systemu sterowania oświetleniem miejskim Dirac-OM
 • Systemu SMUR (System Monitorowania Urządzeń Energetycznych)
 • Systemu monitorowania urządzeń elektrycznych ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem INOS
 • Wyrobów firmy AREX Sp. z o.o. związanych z ww. systemami
2. Utrzymywania i serwisowania systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem 3. Projektowania systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem
29.03.2024
WIHA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 10 b, 80-298 Gdańsk
 • Handlu, dystrybucji, produkcji i kompletacji narzędzi ręcznych firmy WIHA VDE z dziedziny elektrotechniki;
 • szkolenia w zakresie doboru narzędzi ręcznych firmy WIHA do prac w obszarze elementów pod napięciem;
 • konsultacji i porad technicznych dla klientów firmy WIHA dotyczących narzędzi ręcznych dla elektrotechników
12.10.2018
Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o.
ul. Starołęcka 18, 61-316 Poznań
 • zakresie projektowania i nadzorów autorskich: sieci instalcji elektrycznych nn, stacji i linii elektroenergetycznych dla napięć SN,WN,NN
30.12.2023
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili