Facebook

Czasopisma

Wiadomości elektrotechniczne


Wiadomości elektrotechniczne


pobierz jako PDF
download PDF

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

 

 

 

 

Tematyka:
Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory i ogniwa, aparaty i urządzenia, automatyka, badania i certyfikacja, bezpieczeństwo pracy, elektronika przemysłowa, elektrotermia, elektryczny sprzęt powszechnego użytku, energetyka, energoelektronika, elektroinstalacje, kable i przewody, maszyny i transformatory, materiały i technologie, miernictwo, napęd elektryczny, normalizacja i przepisy, ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa, sieci elektroenergetyczne, technika świetlna. Informacje o nowościach krajowych i światowych z zakresu elektrotechniki (wydawnictwa, konferencje, imprezy i wydarzenia techniczne). Artykuły naukowo-techniczne publikowane w WE są recenzowane. W ocenie MNiSzW Wiadomości Elektrotechniczne uzyskują 6 punktów, natomiast w ocenie Index Copernicus – 60,82. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, BazTech oraz w międzynarodowej bazie INSPEC.

 

Czytelnicy:
Konstruktorzy, projektanci i eksploatatorzy: maszyn, urządzeń i układów elektroenergetycznych, linii przesyłowych i urządzeń rozdzielczych oraz elektroinstalacji. Pracownicy wyższych uczelni i średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym. Studenci i uczniowie.

 

Redaktor naczelny:
dr inż. Krzysztof Waldemar Woliński

 

Sekretarz redakcji:
mgr Olga Górczak-Żaczek (redaktor językowy)

 

Portal Informacji Technicznej:
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-74-wiadomosci-elektrotechniczne.html

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili