Facebook

Czasopisma

Opto-Electronics Review


Opto-Electronics Review


pobierz jako PDF
download PDF

Adres redakcji:

Instytut Fizyki Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00−908 Warszawa, Polska
tel. (48) 261 839 014
Fax (48) 261 839 317
e−mail:
opelre@wat.edu.pl

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz, czł. koresp. PAN
e−mail: jarosz@wat.edu.pl 

Aktualna strona internetowa czasopisma: http://journals.pan.pl/opelre

 

  Opto-Electronics Review (OPELRE) jest indeksowanym (IF=2.045) anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym od roku 1992. Pismo publikuje artykuły dotyczące materiałów, systemów jak i przetwarzania sygnałów optoelektronicznych oraz fotonicznych; zawiera wyniki badań, opisy technologii, materiałów, przyrządów pomiarowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowań optoelektroniki i fotoniki. Zakres czasopisma obejmuje zagadnienia teoretyczne, eksperymentalne, technologiczne i instrumentalne z szerokiego zakresu optoelektroniki i fotoniki. Szczególnie interesujące dla wydawcy są prace pokazujące nowe trendy w rozwoju szeroko-rozumianej optoelektroniki i fotoniki.

  Od 2020 roku czasopismo wydawane jest w systemie Open Access, umożliwiając dostęp do publikowanych treści całej społeczności naukowej.

  Opto-Electronics Review jest wydawane w wersji elektronicznej jako kwartalnik, przy czym artykuły pojawiają się w sposób ciągły co znacznie przyspiesza dostęp dla czytelników. Właścicielami czasopisma są Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oraz Polska Akademia Nauk. OPELRE wydawane jest we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (WAT), która pełni funkcje redakcji czasopisma.

  OPELRE publikuje prace w następujących kategoriach:

  • prace przeglądowe, także zapraszane (reviews and invited reviews), które prezentują obecny stan wiedzy w danej tematyce,
  • recenzowane prace badawcze (refereed research contributions), przedstawiające oryginalne osiągnięcia naukowe z zakresu teorii, eksperymentu lub technologiczne,
  • prace konferencyjne (conference papers), mogą być wydawane w tzw „virtual issues” lub w regularnym wydaniu jako prace zapraszane, bądź jako recenzowane prace badawcze.

  Autorzy prac przeglądowych są proszeni nadsyłanie prac odpowiednich dla szerokiego grona odbiorców zarówno specjalistów w danej dyscyplinie jak i innych czytelników działających w obszarach pokrewnych. Krótkie komunikaty i prace traktowane jako “letters” nie są publikowane w OPELRE.

 

  Instrukcja dla autorów https://www.editorialsystem.com/opelre/journal/for_authors/

  ISSN 1896-3757

  Archiwalne wydania Opto-Electronics Review można znaleźć pod następującymi adresami:

lata 2017-2019: https://www.sciencedirect.com/journal/opto-electronics-review/issues

lata 2015-2016: https://www.degruyter.com/view/j/oere

lata 2006-2014: https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11772

lata 1992-2005 (wersja zeskanowana): www.wat.edu.pl/review/

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili