Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2019

KOS 2019


pobierz jako PDF
download PDF

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI:

PATRNER KONFERENCJI: 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

 

 

  Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - (ang. World Telecommunication and Information Society Day) obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja, począwszy od od 1969 r. Data ta przypada na rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU (ang. International Telecommunication Union) w dniu 17 maja 1865 r., kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie to zostało oficjalnie zainicjowane na Konferencji Pełnomocników ITU w Malaga–Torremolinos w Hiszpanii.

  W roku bieżącym przypada zatem 50 rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - czytaj więcej. 

  Każdego roku wybierany jest szczególnie aktualny temat obchodów, a wydarzenia z okazji tego tematu odbywają się na całym świecie w tym także w Polsce.

  W naszym Kraju od 20 lat organizatorem obchodów Światowego dnia telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach co roku organizowana jest Konferencja Okrągłego Stołu - pod hasłem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” połączonym z hasłem ustalanym co roku na szczeblu światowym przez ITU. Tradycyjnie przez wiele lat wydarzenie to odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W ubiegłym roku (2018 r.), w związku z protestem odbywającym się na terenie Sejmu, Konferencja KOS została przeniesiona do Warszawskiego Domu Technika NOT.

 

KOS 2019

  W bieżącym roku, jubileuszowa, XX Konferencja Okrągłego Stołu odbędzie się w dniu 17 maja br. (piątek).

  Współorganizatorami wydarzenia będą: Stowarzyszenie Elektryków PolskichUniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Na miejsce konferencji wybrana została Aula im. Roberta Schumana UKSW w budynku przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie - zobacz lokalizację. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Cyfryzacji - czytaj więcej.

  Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego ustalonym przez ITU na rok 2019 jest: „Bridging the standardization gap” (czytaj więcej), co na język polski przetłumaczyć można jako: Standaryzacja narzędziem budowy mostów wspomagających rozwój”. Ustalanie standardów jest podstawowym filarem misji ITU jako wyspecjalizowanej agencji Narodów Zjednoczonych w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Standardy ITU pomagają przyspieszyć tychże technologii dla realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju.

Oglądaj orędzie Sekretarza Generalnego ITU Pana Houlin Zhao / Watch Message from ITU Secretary-General Mr. Houlin Zhao

Czytaj tłumaczenie orędzia na język polski

CELE XX KOS:

 • pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyką społeczeństwa informacyjnego (SI), mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach,
 • przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem SI w aspekcie perspektywy osobowej,
 • szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu zainteresowanym tą tematyką środowiskom.

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA:

10:00 – 10:40 – Część oficjalna:

 • Powitanie uczestników przez Prezesa SEP i Ks. Rektora UKSW;
 • Wystąpienia przedstawicieli oficjeli i decydentów;
 • Podpisanie Porozumienia o współpracy między SEP a UKSW oraz wręczenie wyróżnień SEP;
 • Słowo Prezesa SEP;
 • Słowo Ks. Rektora UKSW;
 • Hasło ŚDTiSI a kluczowe problemy wybrane do dyskusji w trakcie XX KOS - przewodniczący CKSTI SEP .

10:40 – 11:10 przerwa kawowa

11:20 – 14:00 panele dyskusyjne

 

Panel 1 : Język polski w systemach Sztucznej Inteligencji:

Moderator: dr hab. inż. Maciej PIASECKI - Katedra Inteligencji Obliczeniowej, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

 • 11:10 – Wprowadzenie do dyskusji panelowej przez jej moderatora, przedstawienie uczestników i zasadniczego celu dyskusji;
 • 11:30 – Dyskusja panelowa;
 • 12:30 – Podsumowanie dyskusji i wnioski.

Paneliści w panelu 1:

 • prof. dr hab. Krzysztof MARASEK, Katedra Multimediów, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
 • prof. dr hab. Adam PAWŁOWSKI, Uniwersytet Wrocławski, członek Rady Języka Polskiego (za pośrednictwem łącza telekonferencyjnego);
 • dr Maciej OGRODNICZUK, Kier. Zespołu Inżynierii Lingwistyki, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk; 
 • dr Karolina ZIOŁO-PUŻUK, Katedra Współczesnego Języka Polskiego UKSW, kierownik Zakładu Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;
 • dr Małgorzata MAJEWSKA, Katedra Współczesnego Języka Polskiego UKSW. 

 

Panel 2 : Systemy otwarte w administracji publicznej:

Moderator: prof. dr hab. inż. Henryk RYBIŃSKI - Profesor zwyczajny, Instytut informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 • 12:40 – Wprowadzenie do dyskusji panelowej przez jej moderatora, przedstawienie uczestników i zasadniczego celu dyskusji;
 • 13:00 – Dyskusja panelowa;
 • 14:00 – Podsumowanie dyskusji i wnioski.

Paneliści w panelu 2:

 • prof. dr hab. Józef OLEŃSKI, b. Prezes GUS, Uczelnia Łazarskiego;
 • dr Marek ROBAK, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej, UKSW;
 • Wojciech CHMIELOWSKI, Sekretarz STI SEP, Oddział EIT SEP;
 • Łukasz JACHOWICZ, b. Członek Rady ds Cyfryzacji;
 • Wojciech SAŃKO, koordynator Programu "Koduj dla Polski".

 

14:10 – 14:30 Prezentacja: UKSW w świecie techniki cyfrowej.

Prezentacja strategii rozwoju UKSW ze szczególnym akcentem na Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii jako jednego z etapów na drodze do  Kolegium „Cyfrowego” UKSW.

14:30 – 15:00 poczęstunek

15:00 – 15:30  zwiedzanie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW (dla zainteresowanych)

 

PANELE I PANELIŚCI:

  Przewidujemy zaproszenie do wzięcia udziału w każdym panelach po kilka znaczących osób z różnych obszarów aktywności naukowej i społeczno-gospodarczej, które poprosimy o wypowiedzi dotyczące obszaru zarysowanego w tytule panelu a rozwiniętego i doprecyzowanego przez moderatorów. Liczymy na wypowiedzi, a oparte na wiedzy panelistów oraz na ich osobistym doświadczeniu.

  Panele KOS powinny w zasadzie koncentrować się na problemach i zagadnieniach zasygnalizowanych w materiale wprowadzającym do każdego z nich. Ze względu na przewidywaną rejestrację wideo będzie on koncentrował się na zagadnieniach podstawowych, formułowanych w prosty i komunikatywny sposób. Zamiast tradycyjnych, dłuższych wypowiedzi chcielibyśmy wprowadzić więcej żywej dyskusji – krótkich pytań i syntetycznych wypowiedzi, których błyskotliwa treść powinna zapaść w świadomość widza.

  W trakcie panelu zostanie zarysowana próba odpowiedzi na takie jak przedstawione poniżej, syntetyczne pytania:

 • Jakie jest miejsce Polski w czasach powszechnej cyfryzacji, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz kolejnego etapu globalizacji?
 • Co to znaczy, z punktu widzenia pojedynczej osoby i rodziny, stały, zrównoważony rozwój?
 • Zdolność społecznego przyswajania innowacji kluczowym czynnikiem rozwoju – jak znaleźć właściwą odpowiedź na to wyzwanie przyszłości?
 • Jak mierzyć stan i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz oceniać poziom realizacji zadań, kluczowych dla obywatela oraz przyszłości wspólnoty, jaką jest Polska? Jak wykorzystać pozyskaną wiedzę do działań zapewniających właściwy rozwój kraju?
 • Jakie jest znaczenie języka narodowego w komunikacji z systemami cyfrowymi w edukacji oraz w działaniach na rzecz zapobiegania wykluczeniu informacyjnemu znacznej liczby osób starszych, niepełnosprawnych lub osób o niższym statusie?
 • Jak zapewnić wzrost poziomu użyteczności korzystania z Internetu i rozwój usług sieciowych?
 • Jak zapewnić, aby rozwój nowych technik tworzył nowe perspektywy dla osób spoza wielkich aglomeracji, w szczególności dla małych skupisk osiedleńczych?
 • Jak zapewnić dostęp obywateli do komercjalizujących się zasobów informacyjnych i baz wiedzy oraz zbudować nowy ład w zakresie systemów patentowych i ochrony praw autorskich, uwzględniający zarówno uzasadnione prawa twórców, jak i prawa poszczególnych osób do wiedzy
  w zakresie edukacji i badań naukowych oraz ważnych potrzeb społecznych?
 • Jak zapewnić, aby rozwój zasobów informacyjnych o osobach, a zwłaszcza oczekiwana gruntowna zmiana organizacji całej administracji z systemu opartego na dokumencie papierowym na system bazujący na dokumencie elektronicznym, była bezpieczna dla człowieka jako osoby; dając nowy impuls dla rozwoju nie powodowała nowych zagrożeń?
 • Systemy otwarte, czy zamknięte - Jak zapewnić właściwe bezpieczeństwo informacji na wszystkich etapach przetwarzania, w tym również ograniczyć ryzyko ekonomiczne jakie może powstać w wyniku uzależnienia od jednego dostawcy?
 • Człowiek jako osoba – celem rozwoju; konieczność analizy kanonu praw człowieka w warunkach postępu technik i technologii informacyjnych. Tyle wolności ile można – tyle kontroli i nadzoru ile trzeba – jak znaleźć złoty środek w warunkach społeczeństwa informacyjnego?

 

              Opracowali:

dr inż. Andrzej M. Wilk

dr inż. Jacek Nowicki – SG SEP

 

Oficjalny plakat Światowego dnia telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2019

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili