Facebook

Oferta

Egzaminy


Egzaminy

pobierz jako PDF
download PDF

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) określa m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

Zgodnie z Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji – E  lub dozoru – D)  musi być potwierdzone odpowiednim  świadectwem  wydanym – na podstawie zdanego egzaminu – przez komisję kwalifikacyjną. Do wydawania takich świadectw uprawnionych jest blisko 100 komisji kwalifikacyjnych powołanych przy naszym Stowarzyszeniu.

Komisje te przeprowadzają egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.


Działalność tę prowadzimy w naszych Oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828)

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili