Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2022

KOS 2022


pobierz jako PDF
download PDF

RELACJA WIDEO KOS 2022: 

XXIII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Technologie cyfrowe dla osób starszych i zdrowego starzenia się”
17 maja 2022 roku (wtorek), godz. 10:00

 

 PRZEJDŹ DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 

 

Organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

 

Współorganizatorzy:

Warsaw New Tech University Foundation

 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Patronaty Honorowe: 

patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

 

patronat honorowy Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji

 

Partnerzy wydarzenia:

BROTHER Central and Eastern Europe GmbH

 

FINDER Polska Sp. z o.o.

 

VERTIV POLAND SP. Z O.O.

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

  Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ang. World Telecommunication and Information Society Day) obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja począwszy od 1969 r. Data ta przypada na rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU (ang. International Telecommunication Union) w dniu 17 maja 1865 r., kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie to zostało oficjalnie zainicjowane na Konferencji Pełnomocników ITU w Malaga-Torremolinos w Hiszpanii. W roku bieżącym przypada zatem 52. rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, rozszerzonego kilkanaście lat temu i obchodzonego obecnie jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI).

   Każdego roku wybierany jest aktualny temat (hasło) obchodów, a towarzyszące im wydarzenia odbywają się na całym świecie. W Polsce od ponad ćwierć wieku organizatorem obchodów ŚDTiSI jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach, od 2000 r. organizowana jest corocznie Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) - pod ogólnym tytułem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Tytuł ten corocznie uzupełniany jest hasłem szczegółowym, nawiązującym często do hasła ŚDTiSI, ustalanego na dany rok przez ITU. Tradycyjnie, przez wiele lat wydarzenie to odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W 2018 r., w związku z długotrwałym protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów odbywającym się na terenie Sejmu, KOS została z konieczności – w ostatniej chwili, przeniesiona do Warszawskiego Domu Technika NOT. W roku 2019, po kolejnej odmowie ze strony administracji Sejmu, jubileuszowa 20. konferencja KOS zorganizowana została w dniu 17 maja 2019 r. wspólnie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Auli im. Roberta Schumana na terenie kampusu tej uczelni. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Z kolei w 2020 r., dwa miesiące po wybuchu pandemii Covid-19, konferencja odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej na platformie internetowej Zoom. W ten sposób, SEP znalazło się wśród tych nielicznych organizacji, które w szybkim tempie odpowiedziały na wyzwanie współczesności i potrafiło w trudnych warunkach znaleźć formułę umożliwiającą efektywne kontynuowanie swojej działalności. W 2021 r. w kolejnym roku ograniczeń pandemicznych, KOS odbyła się również w postaci telekonferencji, tym razem pod hasłem: „Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”. KOS-2021 uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. cyfryzacji a partnerami w organizacji KOS były: Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CCNiT) UKSW oraz WAT.

 

Podstawowe cele KOS-2022

Podstawowymi celami Konferencji Okrągłego Stołu są:

 • pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyki społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach oraz zainicjowanie dyskusji w tym zakresie;
 • przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej;
 • szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu środowiskom, zainteresowanym tą tematyką;
 • zainicjowanie tematycznych programów telewizji internetowej SEP lub wspólnej z innymi podmiotami, inicjatywy medialnej w zakresie specjalistycznej telewizji internetowej.

 

 

Hasło

Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i hasło szczegółowe KOS na rok 2022 brzmi: „Technologie cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się” (oryginalne brzmienie hasła w języku angielskim: Digital technologies for older persons and healthy ageing”).

 

Orędzie Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego Houlina Zhao na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 17 maja 2022 r.

   Ludzkość i opracowane przez nią technologie znalazły się w punkcie zwrotnym.

   Podczas pandemii świat zobaczył, co potrafią technologie cyfrowe i jak mogą zmienić naszą przyszłość. Nowe technologie cyfrowe w wielu dziedzinach począwszy od 5G i Internetu rzeczy aż po sztuczną inteligencję (AI) i przetwarzanie w chmurze przesuwają granice tego, co jest możliwe. Podobnie jak to się stało wcześniej z innymi przełomowymi technologiami, będą one miały głęboki wpływ na naszą przyszłość i przyszłość naszej planety.

   Wielkie możliwości wiążą się z wielką odpowiedzialnością. Blisko 3 miliardy ludzi wciąż nie ma dostępu do systemów łączności, przy czym większość z nich mieszka w krajach rozwijających się, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

  Wciąż utrzymuje się również luka w dostępie do łączności wynikająca z płci, przynależności do młodszego czy też starszego pokolenia i przystępności cenowej. Sprawiedliwy dostęp do technologii cyfrowych to nie tylko odpowiedzialność moralna. Jest on niezbędny dla osiągnięcia globalnego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. Problem ten dotyka także ponad 1 miliard osób w wieku 60 lat lub starszych co wiąże się bezpośrednio z tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Ta coraz liczniejsza grupa ludzi w znacznym stopniu przyczyniła się do współczesnych osiągnięć społecznych i gospodarczych. Wraz z upływem czasu stają oni przed nowymi możliwościami i wyzwaniami, wobec których zasługują na naszą opiekę i pomoc.

   Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja w rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU – ang. International Telecommunication Union). W tym roku skupiamy nasze wysiłki na „Technologiach cyfrowych dla osób starszych i zdrowego starzenia się”, w ramach nieustających wysiłków ITU na rzecz wspierania Dekady Zdrowego Starzenia ustanowionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych.

   Wzywam Was do podzielenia się z nami tym, co już się sprawdziło i co jeszcze można zrobić, aby pomóc osobom starszym stać się aktywnymi uczestnikami i cennymi współtwórcami cyfrowego świata. Dzięki konferencjom WTSA (ang. World Telecommunication Standardization Assembly – Światowego Zgromadzenia Standaryzacji w Telekomunikacji), WTDC (ang. World Telecommunication Development Conference – Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji) i PP-22 (ang. Plenipotentiary Conference – Konferencja Pełnomocników ITU), które odbędą się w tym roku, zyskamy bezprecedensową okazję do przerwania cykli wykluczenia i przyspieszenia transformacji cyfrowej dla wszystkich.

   Niech ten rok stanie się dobrym czasem dla powyższych działań. Zróbmy to dla dobra ludzkości i świata.

   Wszystkim seniorom serdecznie życzę wielu szczęśliwych i zdrowych dni życia wspieranego przez zalety technologii cyfrowych. Dziękuję Wam.

  Tłumaczenie tekstu orędzia na język polski: Jacek Nowicki, SG SEP

  Nagranie wideo orędzia dostępne jest w języku angielskim na portalu Youtube tutaj. 

 

Uzasadnienie

  ITU zaprezentowała na swej stronie następujące uzasadnienie hasła tegorocznego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego:

   Starzenie się globalnej populacji będzie decydującym trendem demograficznym XXI wieku – jednak nasze społeczeństwa mają trudności z dostrzeżeniem możliwości, jakie ten trend może ujawnić. Technologie telekomunikacyjne i informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają do odegrania rolę w osiągnięciu zdrowszego starzenia się, ale także w pomaganiu ludziom w budowaniu inteligentniejszych miast, zwalczaniu dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy, zapewnianiu integracji finansowej osób starszych i wspieraniu milionów opiekunów osób starszych na całym świecie.

   Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2022 umożliwić ma członkom ITU, partnerom i innym zainteresowanym stronom podniesienie świadomości na temat ważnej roli telekomunikacji/ICT we wspieraniu ludzi w utrzymaniu zdrowia, łączności i niezależności, fizycznie, emocjonalnie i finansowo – do życia w zdrowym starzeniu się – i jako kluczowego dla trwałości systemów gospodarczych i zdrowotnych.

   W ramach wysiłków ITU na rzecz Dekady Zdrowego Starzenia ogłoszonej przez ONZ oraz tematu tegorocznego Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego:  „Technologie cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się”, ITU zachęca do podejmowania krajowych, regionalnych i międzynarodowych inicjatyw mających na celu przyspieszenie technologii cyfrowych dla osób starszych i zdrowego starzenia się.​

 

 

Lokalizacja i termin wydarzenia

   Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej z większością uczestników na platformie internetowej  i możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP w Warszawie. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Obrady KOS będą transmitowane na żywo na stronie SEP i na Facebooku na platformie YouTube i innych dostępnych platformach multimedialnych. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na stronie SEP. 

  Termin: 17 maja 2022 r. (wtorek) począwszy od godz. 10:00.

 

 

Komitet Naukowo-Programowy

 • prof. dr hab. Marek Niezgódka – przewodniczący, kierownik naukowy
 • dr inż. Andrzej M. Wilk, Sekcja Technik Informacyjnych SEP – wiceprzewodniczący, sprawy programowe
 • mgr inż. Wojciech Chmielowski, Sekcja Technik Informacyjnych SEP – sekretarz
 • członkowie (w porządku alfabetycznym):
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Poznańska
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Warsaw New Tech University Foundation, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Zakład Systemów Telekomunikacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • ppłk. dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Systemów Łączności, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski, em. Profesor Politechniki Poznańskiej
 • mgr inż. Jarosław Krysiak, Przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP; Oddział Wrocławski SEP
 • prof. dr hab. inż. Marian Niedźwiedziński, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT, Dziekan Wydziału Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, Instytut Systemów Łączności, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. Jerzy Żurek, doradca Zarządów Firm: Asseco Poland i Netia.

Komitet Organizacyjny

 • Jacek Nowicki, Sekterarz Generalny SEP – przewodniczący
 • Małgorzata Gregorczyk, Dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP - wiceprzewodnicząca
 • Anna Dzięcioł, DRNT Biura SEP – sekretarz
 • członkinie / członkowie (w porządku alfabetycznym):
 • Adam Dzięcioł, Sekcja Informatyki Biura SEP – członek
 • Iwona Fabjańczyk, Dyrektor Działu Organizacyjno-Marketingowego Biura SEP – członkini 
 • Katarzyna Gut, Dział Rozwoju Naukowo-Tecnicznego Biura SEP – członkini
 • Jacek Maciej Jarkowski, prezes Koła Seniorów w Oddziale Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP - członek 
 • Jakub Kaak, przewodniczący Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP – członek
 • Krzysztof Zięba – przewodniczący Centralnej Komisji ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP – członek.
 • Renata Zych – Dział Organizacyjno-Marketingowy Biura SEP – członkini 

 

Materiały do pobrania - opublikowane w "Przeglądzie Telekomunikacyjnym - Wiadomościach Telekomunikacyjnych" : 

PDF - Słowo na ŚDTiSI 2022: Techniki cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się - Prezes SEP Piotr Szymczak i Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP Andrzej M. Wilk

PDF - Techniki cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się - wyzwanie ITU na 2022 r. - Andrzej M. Wilk

Publikacja internetowa artykułów za zgodą Autorów i Redakcji "Przeglądu Telekomunikacyjnego - Wiadomości Telekomunikacyjnych"

Program Ramowy

 SESJA OGÓLNA – godz. 10:00 ÷ 10:55 

 • 10:00 ÷ 10:05 – Przywitanie wszystkich uczestników telekonferencji i przedstawienie osób występujących w części oficjalnej. Prowadzacy: Andrzej Wilk i Jacek Nowicki.

 • 10:05 ÷ 10:10 – Wystąpienie Prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka.
 • 10:10 ÷ 10:30 – Wystąpienia przedstawicieli Władz Państwowych RP i Współorganizatorów konferencji.

 • Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Wojciecha Murdzka

 

 • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka

 

 • Wystąpienie Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego inicjatora Warsaw New Tech University Foundation

 

 • 10:30 ÷ 10:35 – Informacja o nagrodach i wyróżnieniach SEP – Prezes SEP Piotr Szymczak.

 • 10:35 ÷ 10:40 – wprowadzenie ogólne do XXIII KOS „Techniki Cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się” – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk.

 • 10:40 ÷ 10:55 – wprowadzenie naukowe do XXII KOS w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDTiSI: "Techniki cyfowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się- wyzwania wobec nauki i technologii cyfrowych” – Przewodniczący Komitetu Programowego KOS prof. dr hab. Marek Niezgódka.
 • 10:55 ÷ 11:10 – Wystąpienie Firmy Partnerskiej VERTIV POLAND Sp. z o.o. :  „Jak zabezpieczyć wrażliwe odbiory przed problemami z zasilaniem.”

Tomasz Wojda – Channel Reseller Manager, VERTIV POLAND Sp. z o.o.

 

 SESJA PIERWSZADEBATA TECHNICZNA – godz. 11:10 ÷ 12:10 

 • Temat wiodący: „TECHNIKI CYFROWE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ”

 • Przewodniczący Sesji: płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT.
 • Główne zagadnienia: sztuczna inteligencja, bionika, telemedycyna, techniki edukacji zdalnej.

 

POTWIERDZENI UCZESTNICY DEBATY TECHNICZNEJ (w porządku alfabetycznym):

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski,  Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

 

Dr inż. Konrad Markowski, adiunkt, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

 

Prof. Piotr Moncarz, Stanford University, USA

 

Prof. Jacek Żurada  Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Louisville, Kentucky, USA; UofL Senator and Parlamentarian; IEEE Life Fellow; International Neural Networks Society Fellow; Członek Polskiej Akademii Nauk.

 

KOLEJNI UCZESTNICY DEBATY - w trakcie potwierdzania udziału.

 • 12:10 ÷ 12:20 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS (w uzgadnianiu).

 SESJA DRUGA INTERDYSCYPLINARNA – godz. 12:20 ÷ 13:35 

 • Temat wiodący: „KLUCZOWE WYZWANIA APLIKACJI TECHNIKI CYFROWEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ”
 • wykluczenie cyfrowe,
 • wspomaganie opieki senioralnej,
 • senior w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym,
 • obszary niezbędnych działań, ludzki wymiar w warunkach rozwoju techniki cyfrowej itp.

PRELEGENCI I TEMATY REFERATÓW:

 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Warsaw New Tech University Foundation, Warszawa - "Godność osoby starszej w cyfrowej cywilizacji"

 • Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego -  Systemowe zarządzanie wiedzą seniorów

 • Prof. Jože Gričar, University of Maribor, Słowenia: „Przegląd słoweńskich i międzynarodowych inicjatyw wspierających seniorów przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”

 • Wiesława Krawczyk, była wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego - „Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz Seniorów z wykorzystaniem nowych technik cyfrowych”
 • 13:35 ÷ 13:45 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

 SESJA TRZECIA – DEBATA MIĘDZYPOKOLENIOWA  – godz. 13:45 ÷ 14:45 

 • Temat wiodący: „MŁODZI-SENIOROM / SENIORZY-MŁODYM”

 • Przewodniczący Sesji: mgr inż. Jarosław Krysiak, Oddział Wrocławski SEP oraz uzgodniony przedstawiciel strony senioralnej.

 

POTWIERDZENI UCZESTNICY DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ (w porządku alfabetycznym):

Mateusz Armata - student 5-go roku, tegorczny dyplomant, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej

 

Sławomir (Sławek) Bieńkowski - doradca gospodarczy, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, dziennikarz, sekretarz Koła 801 w Oddziale EIT SEP i członek Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP. 

 

Erwin Bogusz – uczeń 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

Karol Boniecki - uczeń 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Wojskowym, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

mgr inż. Kamil Cierzniewski - doktorant 1 roku na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, członek Zarządu O. Szczecińskiego SEP

 

Adam Janicki – uczeń 2 klasy Technikum Informatycznego, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

Zuzanna Kompiel – uczennica 3 klasy (wojskowej) Technikum Informatycznego, Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

Szymon Kowalczyk - ekspert w dziedzinie technologii informatycznych dla osób z niepełnosprawnościami

 

Pani Dyrektor mgr Danuta Langowska - Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie

 

Zofia Mańczuk - studentka 2. roku Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Pomysłodawczyni i współzałożycielka inicjatywy społecznej ,,Dziadkowie Biznesu", członki zarządu Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej

KOLEJNI UCZESTNICY DEBATY - w trakcie potwierdzania udziału.

 • 13:45 ÷ 14:00 – wprowadzenie i cele debaty wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji.
 • 14:00 ÷ 14:45 – panel dyskusyjny.

 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – 14:45 ÷ 15:00 

Opracowali:

dr inż. Andrzej M. Wilk – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych (STI) SEP

dr inż. Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP

 PRZEJDŹ DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili