Facebook

Wydarzenia

Wyróżnienia Prezesa SEP


Wyróżnienia Prezesa SEP

pobierz jako PDF
download PDF

W 2006 r. Prezes SEP prof. Jerzy Barglik ustanowił „Wyróżnienie Prezesa SEP” przyznawane za wybitną działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wyróżnienie jest przyznawane w kilku kategoriach i wręczane podczas spotkań świąteczno-noworocznych SEP, odbywających się tradycyjnie w grudniu każdego roku.

 

Za szczególne osiągnięcia w kadencji 2010-2014

Kategorie

Wyróżnieni

Nauka i edukacja

Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Prorektor ds. Rozwoju w Politechnice Warszawskiej

Działalność wydawnicza i historyczna

Zbigniew Filinger – Oddział Warszawski SEP

Współpraca z przemysłem

Henryk Majchrzak – prezes Zarządu PSE S.A. z Warszawy

Działalność rzeczoznawcza

Aleksandra Konklewska – Członek ZG SEP i Prezes Oddziału Toruńskiego SEP w latach 2006-2014, rzecznik patentowy RP

Pracownik SEP

Jarosław Minkowski – Biuro SEP w Warszawie

Wyróżnienia wręczone podczas XXXVI WZD SEP w Szczecinie:

Działalność statutowa

Teresa Skowrońska – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w latach 2006-2014, Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego XXXV WZD SEP w Katowicach i Członek Komisji Wyborczej WZD SEP

Nauka i edukacja

Prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Domek – Dziekan Wydziału Elektrycznego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Organizacja konferencji i imprez

Oddział Krakowski SEP

Działalność młodzieżowa

Wojciech Łyżwa – Oddział Łódzki SEP

Działalność historyczna i wydawnicza

Dariusz Świsulski – Oddział Gdański SEP

 

Za rok 2013

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Jan Musiał - członek Oddziału Piotrkowskiego SEP, członek ZG SEP

Organizacja konferencji i imprez

Oddział Rzeszowski SEP i Oddział Warszawski SEP im. inż. Kazimierza Szpotańskiego

Nauka i edukacja

Prof. Igor Piotr Kurytnik - kierownik Katedry Elektrotechniki i Automatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, wiceprezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP

Współpraca z przemysłem

Marek Niewiadomski - prezes Zarządu MEDCOM Sp. z o.o. z Warszawy

Działalność młodzieżowa

Jan Pytlarz - członek Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, członek Oddziału Wrocławskiego SEP

Działalność wydawnicza Tadeusz Malinowski – członek honorowy SEP i redaktor naczelny czasopisma SEP - INPE (Informacje o normach i przepisach elektrycznych)

Działalność historyczna

Bolesław Pałac - prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

Pracownik SEP

Teresa Machoń - skarbnik Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

 

Za rok 2012

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa Marek Grzywacz - członek Oddziału Radomskiego SEP, członek Prezydium ZG SEP
Nauka i edukacja Prof. Henryka Danuta Stryczewska - dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, członek Oddziału Lubelskiego SEP
Współpraca z przemysłem Tomasz Bednarkiewicz - Prezes Zarządu Elester PKP Sp. z o.o. z Łodzi
Działalność młodzieżowa Grzegorz Kuczkowski - członek Oddziału Gdańskiego SEP
Działalność wydawnicza Prof. Jerzy Hickiewicz - członek honorowy SEP i przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP
Działalność historyczna Romuald Nowakowski - członek Oddziału Szczecińskiego SEP
Działalność rzeczoznawcza Maria Zastawny - członek Oddziału Krakowskiego SEP, dyrektor Ośrodka Krakowskiego IRSEP
Organizacja konferencji Edward Cadler - członek Oddziału Gorzowskiego SEP
Pracownik SEP Jerzy Szczurowski - z-ca dyrektora SEP - COSiW

 

Za rok 2011

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Waldemar Dunajewski – Prezes Oddziału Gdańskiego SEP

Nauka i edukacja

Prof. Aleksandra Rakowska – Politechnika Poznańska, członek Oddziału Poznańskiego SEP

Działalność historyczna

Wiesław Michalski – Wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP, członek Centralnej Komisji Historycznej SEP, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego O. Radomskiego, organizator seminariów poświęconych pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego – patrona O. Radomskiego SEP

Współpraca z przemysłem

Dariusz Pawłowski - Prezes Zarządu w ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.

Działalność młodzieżowa

Kacper Matuszyński - członek Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, przewodniczący Komisji Młodzieży przy Oddziale Gdańskim SEP

Działalność wydawnicza

Krzysztof Woliński - redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości Elektrotechniczne”, członek Zarządu Głównego SEP, przewodniczący Centralnej Komisji Wydawnictw SEP

Działalność rzeczoznawcza

Prof. Jan Maksymiuk – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej IRSEP

Pracownik SEP

Barbara Kazubek – z Biura Oddziału Wrocławskiego SEP

 

Za rok 2010

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Andrzej Wadowski – prezes Koła Terenowego SEP przy Rejonowym Zakładzie Energetycznym Busko, Oddział Kielecki SEP

Nauka i edukacja

prof. Franciszek Mosiński - prezes Oddziału Łódzkiego SEP, Dziekan Rady Prezesów SEP

Współpraca z przemysłem

Andrzej Grzybek - Prezesa Zarządu ZPUE S.A.

Działalność młodzieżowa

Przemysław Klukowski - członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

Działalność wydawnicza

Iwona Gajdowa - zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Energetyka”, redaktor naczelny Biuletynu organizacyjnego i naukowo-technicznego SEP „Spektrum”

Działalność rzeczoznawcza

Aleksy Kuźnik - kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach

 

Za kadencję 2006-2010

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Andrzej Boroń - wiceprezes SEP

Jerzy Szastałło - dziekan Rady Prezesów, prezes Oddziału Warszawskiego SEP

Nauka i edukacja

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk - JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering - Politechnika Warszawska

Współpraca z przemysłem

Janusz Niedźwiecki - prezes zarządu, dyr. gen. APATOR SA w Toruniu

Działalność młodzieżowa

Marek Pawłowski - Oddział Łódzki SEP

Działalność wydawnicza

Tomasz Kołakowski - redaktor naczelny miesięcznika „Energetyka”

Działalność rzeczoznawcza

Zenon Stodolski - wiceprezes SEP

Pracownik SEP

Jolanta Arendarska - sekretarz generalna SEP

Małgorzata Gregorczyk - kier. Działu Prezydialnego, Biuro SEP w Warszawie

 

Za rok 2009

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Stefan Granatowicz - prezes Oddziału Poznańskiego SEP

Nauka i edukacja

Włodzimierz Arciszewski - Dyrektor Naczelny Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Współpraca z przemysłem

Stanisław Wapniarski dyrektor Oddziału w Koninie Elektrobudowy SA

Działalność młodzieżowa

Kamil Misztal student Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Działalność rzeczoznawcza

Andrzej Wawrzyński z Oddziału Gdańskiego SEP – członek Zarządu Głównego SEP

Działalność wydawnicza

prof. Jerzy Klamka - redaktor naczelny miesięcznika „Elektronika”

Pracownik SEP

Barbara Adamczewska z Biura OZW SEP w Katowicach.

Za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 2006-2009

Jan Strzałka - prezes Oddziału Krakowskiego SEP;

Prof. Mieczysław Hering - przewodniczący Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych z Politechniki Warszawskiej;

Tadeusz Domżalski – członek honorowy SEP, były prezes Oddziału Bydgoskiego

 

Za rok 2008

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Krzysztof Zięba, Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

Współpraca z uczelniami

prof. Tadeusz Glinka z Politechniki Śląskiej, Oddział Gliwicki SEP

Współpraca z przemysłem

Krzysztof Domagała, Prezes Zarządu PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Działalność młodzieżowa

Tomasz Kisielewicz, student z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Oddział Warszawski SEP

Działalność wydawnicza

Mieczysław Balcerek, Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP

Działalność rzeczoznawcza

Jacek Zawadzki, Prezes Oddziału Koszalińskiego SEP

Pracownik SEP

Ewa Materska, z Biura SEP w Warszawie

 

Za rok 2007

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

Piotr Szymczak, przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów, członek Zarządu Głównego SEP, prezes Oddziału Szczecińskiego

Współpraca z uczelniami

Ryszard Wojtyna, profesor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Współpraca z przemysłem

Henryk Tymowski, wiceprezes Południowego Koncernu Energetycznego S.A, wiceprezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

Działalność młodzieżowa

Marcin Wardach, sekretarz Oddziału Szczecińskiego SEP, członek Centralnej Komisji Kół i Współpracy z Oddziałami, słuchacz studium doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej

Działalność wydawnicza

prof. Sławomir Tumański, redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” - czasopisma SEP

Pracownik SEP

Iwona Jurecka, z Biura Oddziału Krakowskiego SEP

Działalność rzeczoznawcza

Mirosław Sosnowski z Oddziału Białostockiego SEP

 

Za rok 2006

Kategorie

Wyróżnieni

Działalność statutowa

prof. Bohdan Synal, członek honorowy SEP, były prezes Oddziału Wrocławskiego SEP, wieloletni przewodniczący Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

Nauka i edukacja

prof. Andrzej Jakubiak, prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej

Współpraca z przemysłem

Mieczysław Kobylarz dyrektor ds. techniczny Elektrowni Połaniec, członek Zarządu Oddziału Tarnobrzeskiego SEP

Działalność młodzieżowa

Tomasz Pieńkowski z Oddziału Szczecińskiego SEP

Działalność wydawnicza

Iwo Cholewicki, redaktor naczelny „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” - czasopisma SEP

Pracownik SEP

Anna Grabiszewska z Biura Oddziału Łódzkiego SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili