Facebook

Komitety Naukowo - Techniczne

Polski Komitet Terminologii Elektrycznej


Polski Komitet Terminologii Elektrycznej


pobierz jako PDF
download PDF

Materiały do pobrania:

W dniu 24 sierpnia 2022 roku zostało zwołane zebranie Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej, po nagłej śmierci w dniu 4.07.2022 r. kol. doc. dr inż. Krzysztofa Amborskiego, który został wybrany w dniu 12.04.2022 r. w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego PKTE SEP, na Przewodniczącego Komitetu na kadencję 2022 – 2026.

Zebranie otworzył oraz powitał zebranych kol. Janusz Nowastowski – sekretarz Komitetu.

Następnie kol. Janusz Nowastowski poprosił zebranych o uczczenie zmarłego Krzysztofa Amborskiego minutą ciszy i zaprezentował wspomnienie o kol. Krzysztofie.

Kol. Z. Żurakowski zaproponował, aby na nowego przewodniczącego PKTE SEP na kadencję 2022 – 2026 powołać kol. Janusza Nowastowskiego.

Zebrani głosowali jednogłośnie za powołaniem kol. Janusza Nowastowskiego na stanowisko przewodniczącego PKTE SEP.

Kol. mgr inż. J. Nowastowski wyraził zgodę i tym samym oficjalnie pełni funkcję Przewodniczącego PKTE SEP w kadencji 2022 – 2026.

W dalszej części spotkania omówiono program pracy Komitetu, w tym celowość i możliwości współpracy PKTE SEP z PKN, a w szczególności z Komitetem Technicznym nr 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce .

Istotną sprawą będzie zachęcenie osób zainteresowanych tematyką Komitetu do wstąpienia w jego szeregi.

--------------------------------

W dniu 12 kwietnia 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze (w formule on-line) Komitetu Terminologii Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W zebraniu uczestniczył wiceprezes ZG SEP, kol. Krzysztof Woliński -jako przedstawiciel Zarządu Głównego SEP. Omówiono treść dokumentu „Sprawozdanie z działań PKTE w kadencji 2018-2022” przygotowanego dla ZG SEP . Dokument po uzupełnieniu o nadesłane uwagi kol. Żurakowskiego został odczytany i jednogłośnie zaakceptowany.

W dyskusji dotyczącej dotychczasowej i przyszłej działalności głos zabrali wszyscy obecni na zebraniu. I tak:

 • kol. Nowastowski poinformował o bieżącej pracy nad polskimi terminami w słowniku internetowym IEE www.electopedia.org, która jest realizowana poprzez KT 8 przy PKN.
 • kol. Dzieliński i kol. Iwanowski zadeklarowali analizę pojęć informatycznych występujących w Electopedii i zgłoszenie ewentualnych modyfikacji
 • kol. Żurakowski zaproponował utworzenie forum dyskusyjnego na podstronie PKTE w domenie www.sep.com.pl

Podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu Absolutorium ustępującemu Zarządowi PKTE i również jednogłośnie powołano dotychczasowy zarząd w osobach:

 • dr inż. Krzysztof Amborski (prof.em.) - przewodniczący
 • mgr inż. Zdzisław Żurakowski - wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Janusz Nowastowski - sekretarz

na nową kadencję 2022-2026.

Kol. Woliński zaprosił wszystkich członków Komitetu do publikowania artykułów oraz przekazał pozdrowienia od Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka i podziękowanie za dotychczasową działalność.Przewodniczący PKTE - dr inż. Krzysztof Amborski

--------------------------------

W dniu 9 stycznia 2018 roku, w sali konferencyjnej biura SEP w Warszawie, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP (PKTE SEP). Z ramienia ZG SEP w zebraniu wziął udział pan Krzysztof Woliński – Wiceprezes SEP. Zebranie zaszczycił swoją obecnością wieloletni przewodniczący  PKTE SEP, zasłużony specjalista i autor wielu publikacji w dziedzinie terminologii elektrycznej – prof. dr hab. inż. Krystyn Pawluk, liczący 92 lata.

 

Zgodnie z porządkiem zebrania przyjęto sprawozdanie za ostatni okres działalności. Omówiono zasady współpracy z KT8 PKN. Dokonano wyboru nowych władz Komitetu na nową kadencję, w osobach:

 • Krzysztof Amborski – Przewodniczący - k_amborski@yahoo.com
 • Zdzisław Żurakowski – Wiceprzewodniczący
 • Janusz Nowastowski – Sekretarz

--------------------------------

Polski Komitet Terminologii Elektrycznej w latach 2014-2017 działał w składzie:

 • Przewodniczący: Krystyn Pawluk
 • Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Amborski
 • Członkowie: Elżbieta Michniewicz; Kazimierz Mikołajuk; Piotr Preibisch; Jerzy Sawicki; Jan Sikora; Elżbieta Tomaszuk; Zdzisław Żurakowski

Członkowie Komitetu działają aktywnie w Polskim Komitecie Normalizacji, komitet KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce opiniując wprowadzane lub modyfikowane pojęcia w elektrotechnice, a także proponując polskie odpowiedniki nowych terminów.

W ramach III Sympozjum Historii Elektryki we Wrocławiu w dniach 16-17.11.2017 przygotowano i wygłoszono referat "Alessandro Volta i jego ogniwa" (autorzy K. Amborski i K. Pawluk).

Dyskusje i uzgodnienia w Komitecie prowadzone są głównie na drodze mailowej.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili