Facebook

Współpraca międzynarodowa

2020

2020


pobierz jako PDF
download PDF

 

 

Walne Zgromadzenie EUREL - EUREL General Assembly (GA )

Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków

Berlin – 24/25.09.2020

 

 

W dniach 24 - 25 września 2020r. w Berlinie, w siedzibie Biura VDE, odbyło się Walne Zgromadzenie członków EUREL – Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków. Towarzyszyły mu posiedzenia: Zarządu (EUREL BoD) oraz Komitetu Wykonawczego (EUREL ExCo).

Organizatorem i gospodarzem tegorocznego spotkania było VDE - Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów Elektryków.

SEP na spotkaniu EUREL w Berlinie reprezentował dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. PG – przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą SEP, pełniący funkcję Przedstawiciela SEP w EUREL od lipca 2020r.

EUREL BoD/ExCo III

W przeddzień Walnego Zgromadzenia, w dniu 24 września 2020 r., odbyło się III posiedzenie Komitetu Wykonawczego ( EUREL ExCo) i Zarządu (EUREL BoD), w czasie którego:

  • Zatwierdzono protokół z poprzedniego spotkania EUREL BoD II, które odbyło się on–line w czerwcu 2020r.
  • W ramach przygotowań do EUREL GA omówiono sprawy dotyczące BoD i ExCo, działalność EUREL i członków EUREL w kadencji 2019/2020 oraz wpływ COVID-19 na tę działalność, sprawy programowe, organizacyjne i finansowe, działalności grup zadaniowych i Young Engineers Panel (YEP)

 

EUREL GA

W dniu 25.09.2020 r. o godz. 9.30 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie obrad EUREL GA .

Udział w nim wzięli (osobiście lub za pomocą platformy internetowej) przedstawiciele następujących stowarzyszeń członkowskich:

CEEC(Bułgaria) – Ivan Yatchev

Electrosuisse (Szwajcaria) – Markus Burger; Nauli Reto

EZS (Słowenia) – Ferdinand Gubina; Rudolf Zorko

OE (Portugalia) – Jorge Pais Marҫal Liҫa

OVE (Austria) – Peter Reichel

SEEEI(Izrael) – Emil Koifman

SEP (Polska) – Mieczysław Ronkowski

SER (Szwecja) – Jan Danielsson

VDE (Niemcy) – Hans Heinz Zimmer, Sabina Schattake, Celine Oeyen

oraz goście, przedstawiciele YEP /Young Engineers Panel/ : Jarosław Krysiak (SEP) i Daniel Costianu (SIER -Rumunia)

Na wstępie Walnego Zgromadzenia EUREL wysłuchano sprawozdań przewodniczących Zarządu (EUREL BoD) oraz Komitetu Wykonawczego (EUREL ExCo). Kolejno omówiono sprawy finansowe (wynik 2017 roku) oraz sprawozdanie audytorów za okres 2017 roku. Zebrani przyjęli prognozę wyników finansowych za rok 2020 i budżet na rok 2021.

 

W czasie obrad powołano nowe władze EUREL na kadencję 2020/2021:

Prezydent EUREL: Reto Nauli – Electrosuisse – Szwajcaria

Wiceprezydent EUREL: Carlos Loureiro – OE – Portugalia

Przewodniczący BoD (Zarząd): Markus B. Jaeger – VDE, Niemcy

Przewodniczący ExCo (Komitet Wykonawczy): Jorge Lica – OE, Portugalia

Dokonano zmiany na stanowisku sekretarza generalnego EUREL.– pracę zakończyła pani Sabina Schattke z VDE, a na stanowisko sekretarza generalnego powołano panią Celine Oeyen z VDE.

 

Young Engineers' Panel – YEP ( Panel Młodych Inżynierów) na kadencję 2020/2021 wybrano:

Przewodniczący – Jarosław Krysiak (SEP, Polska)

Wiceprzewodniczący– Daniel Costianu (SIER, Rumunia).

 

Następne Walne Zgromadzenia EUREL odbędzie się we wrześniu 2021r, w Szwajcarii.

 

EUREL BoD/ExCo IV

Po głównych obradach EUREL GA, o godz. 12.30 odbyło się następne, połączone posiedzenie BoD i ExCo IV, w którym udział wzięli wyłącznie członkowie BoD/ExCo. Omówiono wyniki GA oraz powołano następujące składy EUREL ExCo i BoD na nową kadencję 2020/2021:

 

BoD (Zarząd)

Przewodniczący: Markus B. Jaeger – VDE, Niemcy

Markus Burger – Elctrosuisse, Szwajcaria

Mieczysław Ronkowski – SEP, Polska

 

ExCo (Komitet Wykonawczy)

Przewodniczący: Jorge Lica – OE, Portugalia

Markus B. Jaeger – VDE, Germany

Markus Burger – Elctrosuisse, Szwajcaria

Peter Reichel – OVE, Austria

Mieczysław Ronkowski – SEP Polska

Jan Danielsson – SER, Szwecja

 

Ustalono plan następujących ważnych wydarzeń Panelu Młodych Inżynierów (YEP) w latach 2020/2022:

Multilateralne (realne or online) początek w październiku 2020

▪ Seminarium Młodych Inżynierów (YES) w Brukseli (lipiec 2021)

Koordynacja: VDE YoungNet, YEP

▪ Międzynarodowy Konkurs Zarządzania (IMC) 2021

Koordynacja: VDE, YEP: sformułowanie grup i ogłoszenia.

▪ Wyjazd Techniczny (Field Trip) 2021, sierpień 2021, Wiedeń, Austria (8-25 uczestników)

Koordynacja: OVE Austria, YEP.

▪ Wyjazd Techniczny (Field Trip) 2022, Romunia.

Koordynacja: SIER, Rumunia, YEP.

 

Ustalono datę i miejsce następnego spotkania EUREL BoD/ExCo na 1.kw. 2021 r.

Finał Międzynarodowego Konkursu Zarządzania (IMC) 2020

 

Po zakończeniu obrad BoD/ExCo wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na lunch do Restauracji „Don Giovanni”, gdzie o godz. 13.30 odbyła się również uroczysta ceremonia wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji Konkursu International Management Cup (IMC) - symulacyjnej, strategicznej gry biznesowej dla studentów i młodych inżynierów elektryków.

W konkursie IMC 2020 rywalizowały następujące drużyny:

SEP z Polski (16 zespołów), VDE z Niemiec (2 zespoły), SIER z Rumunii (5 zespołów), EZS ze Słowenii (3 zespoły) i SER ze Szwecji (5 zespołów).

 

Zwycięskimi drużynami EUREL International Management Cup 2020 zostały:

1. miejsce OVE (Austria)

2. miejsce SER (Szwecja)

3. miejsce VDE (Niemcy)

 

Serdecznie gratulujemy nowo powołanym władzom EUREL oraz zwycięzcom EUREL IMC. Życzymy wszystkim niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy służących dalszemu rozwojowi EUREL – organizacji działającej dla dobra środowiska elektryków całej Europy.

 

Pierwszy z lewej: Mieczysław Ronkowski – Przedstawiciel SEP w EUREL, w sali obrad

EUREL GA/BoD/ExCo

 

Opracowała: Anna Dzięcioł – Główny Specjalista Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego SEP

na podstawie informacji dostarczonych przez dr hab. inż. Mieczysława Ronkowskiego – Przedstawiciela SEP w EUREL.

 

 

 

Współpraca Młodych Elektryków z Polski i Rumunii (SEP-SIER).

W dniach 28 lutego - 1 marca 2020 roku, młodzi działacze Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), z Oddziałów Gdańskiego i Wrocławskiego, zorganizowali wyjazd do Bukaresztu (Rumunia), aby spotkać się tam z przedstawicielami młodych elektryków Rumunii, członkami SIER (ang. Society of Power Engineers in Romania / Stowarzyszenie Energetyków Rumunii).

Należy zaznaczyć, że głównym pomysłodawcą tego spotkania był kolega Jarosław Krysiak z Oddziału Wrocławskiego SEP, przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP (CKMiS SEP) oraz wiceprzewodniczący EUREL Young Engineers’ Panel (YEP). Wyjazd został sfinansowany przez Oddziały SEP w Gdańsku i Wrocławiu.

Celem wyjazdu było omówienie możliwości współpracy oraz wzajemnego wsparcia merytorycznego jak i medialnego, pomiędzy młodymi elektrykami SEP i SIER. Podczas spotkania obie strony wymieniły się informacjami o obecnym stanie energetyki oraz elektrotechniki w ich krajach, o współpracy z przemysłem oraz omówili dokonania techniczne i organizacyjne Stowarzyszeń SEP i SIER. Spotkanie miało również na uwadze współpracę na szczeblu uczelni technicznych. O możliwościach realizacji programów międzynarodowych i ofercie Politechniki Wrocławskiej mówił dr inż. Piotr Derugo, pracownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego PWr. Reprezentantem głównego sponsora SIER Bukareszt i jednocześnie największego koncernu naftowego Rumunii była pani Irina Cociu - Rompetrol KMG International, która przedstawiła możliwości rozwoju zawodowego w firmie.

Prelegentami części konferencyjnej spotkania byli członkowie SIER Bucuresti Tineret – Cosmin Bucei, Ioana Stan oraz członkowie AK SEP przy PWr – Adrianna Wesołowska, Bartek Ludniewski, Karol Halamus, Kamil Halamus. Seminarium przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, z nastawieniem na przyszłą współpracę. Zakończyło je podpisanie listu intencyjnego przez następujących przedstawicieli SEP i SIER:

 

SEP - Gdańsk

SIER - Bukareszt

SEP - Wrocław

Julia Solecka

Przewodnicząca SRK, Przewodnicząca SK SEP przy PG

Daniel Costianu

Przewodniczący EUREL YEP, Wiceprzewodniczący SIER Bucuresti Tineret

Michał Wesołowski

Pełnomocnik Prezesa O. Wrocławskiegods. Współpracy Międzynarodowej, Przewodniczący AK SEP przy PWr

Wojciech Gaweł

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Młodzieży i Studentów, Członek CKMIS

Mircea Bitoiu

Członek Zarządu SIER, Przewodniczący SIER Bucuresti Tineret

Jarosław Krysiak

Wiceprzewodniczący EUREL YEP, Przewodniczący CKMIS SEP

 

Andreea Ilie

Sekretarz Generalny SIER Bucuresti Tineret

 

 

 

 

 


Po podpisaniu listu intencyjnego.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania – młodzież rumuńska otrzymała od nas symboliczny kask SEP.

 

W ramach części turystycznej wyjazdu, w sobotę przed rozpoczęciem seminarium, uczestnicy zwiedzili Muzeum Wsi oraz Pałac Parlamentu. Pałac Parlamentu w Bukareszcie jest jedną z głównych atrakcji Rumunii i drugim największym budynkiem na świecie.

Przed budynkiem Parlamentu.

 

Przed Muzeum Wsi.

 

Przygotowała: Anna Dzięcioł – Główny Specjalista Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP, na podstawie opracowania: Michała Wesołowskiego, Julii Soleckiej i Wojciecha Gawła

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili