Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Walne Zgromadzenie EUREL-u w Warszawie – 19-20 września 2019 r.

W dniach 19-20 września w Biurze SEP w Warszawie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków EUREL - Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków. Towarzyszyły mu dwa posiedzenia: Zarządu (ang. Board of Directors) oraz Komitetu Wykonawczego (ang. Executive Committee). Organizatorem i gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Warszawskie spotkanie otworzyło zebranie ExCo / BoD w czwartek 19 września. 

Wieczorem tego dnia przybyli goście wraz z młodzieżą biorącą udział w Międzynarodowym Konkursie Zarządzania - EUREL International Management Cup udali się spacerem na warszawskie Stare Miasto, gdzie w restauracji "Bazyliszek" odbyła się powitalna kolacja.

W spotkaniach EUREL, w dniach 19-20 września 2019 r., udział wzięli przedstawiciele następujących stowarzyszeń członkowskich:

 • Electrosuisse (Szwajcaria) – Markus Burger;
 • EZS (Słowenia) – Rudi Zorko i prof. Ferdinand Gubina;
 • OVE (Austria) – Franz Hofbauer, Peter Reichel, Dominik Czeschka i Fabian Zavarsky;
 • SEP (Polska) – Jacek Nowicki i Mieczysław Ronkowski;
 • SER (Szwecja) – Rickard Klinkert;
 • SIER (Rumunia) –  Daniel R. Costianu;
 • VDE (Niemcy) – Hans Heinz Zimmer, Sabine Schattke i Markus B. Jaeger.

   Na spotkanie WZ nie przybyli przedstawiciele Bułgarii, Portugalii i Izraela. 

   Na wstępie Walnego Zgromadzenia EUREL-u Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP przedstawił okolicznościową prezentację o historii SEP w okresie 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

   Kolejno wysłuchano sprawozdań przewodniczących Zarządu oraz Komitetu Wykonawczego i omówio sprawy finansowe organizacji wraz ze sprawozdaniem audytorów za okres 2018 roku. Zebrani przyjęli prognozę wyników finansowych za rok 2019 i budżet na rok 2020. Udzielono absolutorium Pani Sekretarz Generalnej Sabine Schattke, Zarządowi i Komitetowi Wykonawczemu.

   Warszawskie walne zgromadzenie zakończyło kadencję polskiej prezydencji w EUREL-u, podczas której funkcję prezydenta EUREL-u sprawował Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP. Polska prezydencja w tej organizacji międzynarodowej uświetniła obchody Jubileuszu 100 naszej Organizacji.

   Stanowisko prezydenta EUREL-u w kadencji 2019/2020 objął Hans Heinz Zimmer reprezentujący VDE z Niemiec. Walne zgromadzenie na stanowisko prezydenta-elekta powołało Reto Nauli reprezentującego organizację Electrosuisse ze Szwajcarii. Obejmie on stanowisko prezydenta w kadencji 2020-21 począwszy od Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 25 września 2020 roku w Berlinie.

   Nowym przewodniczącym Young Engineers’ Panel (YEP) na kadencję 2019-20 został Daniel Costeniau z SIER w Rumunii, zaś wiceprzewodniczącym Jarosław Krysiak z Oddziału Wrocławskiego SEP, przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP. Serdecznie gratulujemy Koledze Jarkowi objęcia tej ważnej i prestiżowej funkcji!

    Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń członkowskich EUREL-u przedstawili zagadnienia bieżącej działalności w swoich krajach.

   Uzgodniono, że organizacje członkowskie EUREL-u podejmą pracę nad studium pt. "Battery System for Multiple Units", dla którego bazą ma być analogiczne studium opracowane przez VDE w Niemczech. Teraz będzie ono uzupełniane o odpowiedni wkład z różnych krajów członkowskich EUREL. Kierownikiem projektu rozszerzenia tego raportu z ramienia Komitetu Wykonawczego EUREL-u został mianowany został przedstawiciel SEP - Jacek Nowicki. 

    Profesor Mieczysław Ronkowski - przewodniczący Centralnel Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SEP przedstawił niezwykle interesującą prezentację programów młodzieżowej wymiany studenckiej na bazie doświadczeń Uniwersytetu Purdue (West Lafayette w stanie Indiana, USA).  

    Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Zarządu EUREL.

    W nowej kadencji 2019/2020 w składzie Komitetu Wykonawczego (ExCo) znaleźli się:

 • Markus Burger (Electrosuisse, Szwajcaria);
 • Markus B. Jaeger (VDE, Niemcy);
 • Rickard Klinkert (SER, Szwecja);
 • Jacek Nowicki (SEP, Polska);
 • Peter Reichel (OVE, Austria).

    Z kolei nowy Zarząd (BoD) tworzą: 

 • Markus B. Jaeger (VDE, Niemcy) - Prezes Zarządu;
 • Markus Burger (Electrosuisse, Szwajcaria);
 • Rickard Klinkert (SER, Szwecja).

 

Spotkania EUREL-u zakończyły się wspólnym obiadem w restauracji "Avandgarda" w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas którego wręczono nagrody w odbywającej się równolegle 13. edycji konkursu EUREL International Management Cup, o czym napiszemy w osobnym artykule na naszej stronie.  

 

Opracował: 

Jacek Nowicki

SG SEP

 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania na sali konferencyjnej Biura SEP. Od lewej: Mieczysław Ronkowski, Markus Burger, Jacek Nowicki, Ferdinand Gubina, Hans Heinz Zimmer, Sabine Schattke, Markus Jaeger, Peter Reichel, Franz Hofbauer, Rudi Zorko, Rickard Klinkert, Fabian Zavarsky i Daniel R. Costianu  [fot. Anna Dzięcioł]

 

Pierwsze spotkanie ExCo-BoD w dniu 19 września 2019 r.  [fot. Jacek Nowicki]

 

Wieczorne spotkanie koleżeńskie w restauracji "Bazyliszek"  na warszawskim Starym Mieście.  [fot. Jacek Nowicki]

 

Na początku Walnego Zgromadzenia EUREL-u w dniu 20 września 2019 r. sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki przedstawił zebranym 15-minutową prezentację z okazj Jubileuszu 100-lecia SEP  [fot. Anna Dzięcioł]

 

Obrady w Walnego Zgromadzenia EUREL-u sali konferencyjnej Biura SEP. [fot. Anna Dzięcioł]

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas warszawskiego spotkania EUREL-u: prof. Mieczysław Ronkowski (z prawej) - Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP. 

 

Profesor Mieczysław Ronkowski - przewodniczący Centralnel Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SEP przedstawia prezentację programów młodzieżowej wymiany studenckiej na bazie doświadczeń Uniwersytetu Purdue z USA [fot. Jacek Nowicki]

 

Podczas warszawskiego Walnego Zgromadzenia EUREL-u nastąpiło przekazanie precyzencji organizacji z SEP do VDE. Na zdjęciu nowy prezydent EUREL-u w kadencji 2019-20 Hans Heinz Zimmer i poprzedni prezydent Jacek Nowicki [fot. Anna Dzięcioł]

 

Obecni na spotkaniach w Warszawie przedstawiciele Austriackiego Stowarzyszenia Elektryków OVE (od lewej):  Fabian Zavarsky, Dominik Czeschka, Peter Reichel i Franz Hofbauer  

 

Przedstawiciele VDE biorący udział w spotkaniu w Warszawie (od lewej): Hans Heinz Zimmer, Sabine Schattke (sekretarz generalne EUREL-u) i Markus Jaeger. [fot. Anna Dzięcioł] Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili