Facebook

Organizacja

XL Walny Zjazd Delegatów


XL Walny Zjazd Delegatów


SPONSORZY GŁÓWNI XL WZD SEP

pobierz jako PDF
download PDF

 

 Logowanie do strony dla Delegatów 

 

 Link do materiałów dla Mediów 


XL WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEP

Elektrycy dla przyszłości Polski

Bydgoszcz, 22-25 września 2022 r.

 

 

Zapraszamy do Bydgoszczy!

Collage widoków Bydgoszczy: Opera Nova, plac Wolności, pomnik Łuczniczki, ulica Jagiellońska, spichrze nad Brdą w centrum miasta  (fot. Ciastkoo, lic. Creative Commons)

   Ostatnie trzydzieści lat obfitowało w wydarzenia zmieniające postrzeganie świata przez wszystkich ludzi żyjących w Polsce. Wielka transformacja polityczno-gospodarczo-społeczna z przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku, tworzenie się nowej struktury gospodarczej w Polsce, dynamiczny rozwój przemysłu i nowych technologii informatycznych, wejście Polski do Unii Europejskiej, wyraźne odczuwanie zmian klimatu i potrzeba transformacji polskiej energetyki oraz pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie, pokazały, że co kilka-kilkanaście lat występowały wydarzenia kluczowe dla życia Polaków. Stowarzyszenie aktywnie i skutecznie odpowiadało na zmieniające się warunki zewnętrzne, czego dowodem jest zrzeszanie ok. 20 tysięcy członków indywidualnych. W najbliższej przyszłości dynamika zmian będzie jeszcze bardziej wyraźna, zatem SEP musi się przygotować do działania w znacznie trudniejszych warunkach, z ambicjami nowoczesnej organizacji na miarę wyzwań XXI wieku, aby skutecznie odpowiadać na zmiany otoczenia. Stowarzyszenie musi być kreatorem nowoczesnych rozwiązań i działań w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak: gospodarka, normalizacja, szkolnictwo zawodowe i nauka. Oprócz obowiązków statutowych również wyżej wymienione aspekty powodują, że XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w dniach 22-25 września 2022 roku w Bydgoszczy, będzie bardzo ważnym punktem odniesienia do dalszego działania naszego Stowarzyszenia.

  Hasło wiodące Zjazdu to: Elektrycy dla przyszłości Polski. 

   Obrady będą odbywały się w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz. Jest to nowoczesny obiekt o powierzchni netto 2503 m² i kubaturze 14586 m³ z główną salą audytoryjną na 500 miejsc, którą za pomocą mobilnej ściany akustycznej można dzielić na dwie mniejsze sale po 250 miejsc każda. Oprócz głównej sali, kompleks funkcjonalnie uzupełniają cztery sale wykładowe przeznaczone łącznie dla 240 osób oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne.

Widok wnętrza Auditorioum Novum Politechniki Bydgoskiej podczas inauguracji roku akademickiego 2021/22 (fot. Ryszard Wszołek)

 

   Główne obrady merytoryczne Walnego Zjazdu Delegatów planowane są na dwa dni: 23 i 24 września 2022 r. Tradycją w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jest organizowanie wydarzeń towarzyszących Walnemu Zjazdowi Delegatów SEP. W tzw. „dniu zerowym”, czyli 22 września 2022 roku, planowane są trzy takie wydarzenia:

  • Pierwszym wydarzeniem będzie złożenie kwiatów i oddanie czci wybitnym elektrykom zasłużonym dla rozwoju elektryki w Bydgoszczy. Pamięć i propagowanie sylwetek zasłużonych elektryków (zwłaszcza członków SEP) jest jednym z ważniejszych działań statutowych naszego Stowarzyszenia. Oddział Bydgoski SEP w roku 2021 umieścił obszerną informację na ten temat w rozdziale pt.: „Stowarzyszenie Elektryków Polskich” (autorzy: Sławomir Cieślik i Janusz Nowastowski, str. 109-137) w monografii pt.: „100-lecie działalności inżynierów i techników w Bydgoszczy” (ISBN 978-83-66-530-17-1).
  • Drugim wydarzeniem będzie msza św. w intencji elektryków, która odbędzie się w Katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, ul. Farna 2. We wspomnianym na wstępie dokumencie strategii zapisano wizję naszego Stowarzyszenia, którą jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako organizacja otwarta na nowych członków i współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem. SEP swoją działalność skupia na integrowaniu społeczności członków i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Jest organizacją niezależną, kultywującą tradycje i otwartą na nowe wyzwania. Tradycyjne msze święte w intencji elektryków są odpowiedzią na oczekiwania niektórych członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Trzecim wydarzeniem w „zerowym dniu” Zjazdu będzie spotkanie robocze podsumowujące kończącą się kadencję władz statutowych SEP. Jest to ostatnie spotkanie tego grona przed przedstawieniem sprawozdań ze swej działalności przed delegatami WZD i wnioskami o absolutorium. Zgodnie z zapisami Statutu SEP, władzami naczelnymi są: Walny Zjazd Delegatów (WZD) oraz Zarząd Główny (ZG). Naczelnym organem kontrolnym jest Główna Komisja Rewizyjna (GKR), naczelnym organem orzekającym w sprawach o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest Główny Sąd Koleżeński (GSK), natomiast organami opiniodawczymi są: Rada Prezesów (RP) i Rada Naukowo-Techniczna (RNT). Organem doradczym i roboczym WZD jest Komisja Wyborcza (KW), a organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, rady i zespoły, których problematykę i zakres prac określa ZG w ich regulaminach.

Logo XL Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich

   Logo, jako pewien wyraz artystyczny, powinno pobudzać wyobraźnię i odczucia artystyczne każdego odbiorcy indywidualnie, dlatego ograniczę się jedynie do zwrócenia uwagi na trzy elementy. Kontur Polski symbolizuje ogólnopolski charakter działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Logo SEP jednoznacznie określa o jakie Stowarzyszenie chodzi. Logo miasta Bydgoszczy, umieszczone w geograficznym odniesieniu do konturu Polski, wskazuje na gospodarza XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP.

  Prosimy o kierowanie pytań i sugestii związanych z organizacją XL WZD SEP w Bydgoszczy na adres e-mail przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XL WZD SEP Sławomira Cieślika (slawomir.cieslik@pbs.edu.pl).

Sławomir Cieślik

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XL WZD SEP

 

RAMOWY PROGRAM XL WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
W BYDGOSZCZY 22-25 września 2022 roku

 

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie, które mogą wynikać z przyczyn zewnętrznych.

Dzień „zerowy” - 22 września 2022 r. (czwartek)

Od godz. 1400  możliwość zakwaterowania w hotelach

1530 – 1550  Złożenie kwiatów i wieńców przed tablicą Alfonsa Hoffmanna w budynku NOT w Bydgoszczy (ul. Gotowskiego 6)

1615 – 1635  Otwarcie wystawy „103-lecie SEP” na Placu Teatralnym w Bydgoszczy

1700 – 1800  Katedra pw. św. Marcina i Mikołaja, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, ul. Farna 2 (msza św. w intencji elektryków)

2000 – 2200  Spotkanie ustępujących władz statutowych SEP (wstęp na zaproszenie)

2000 – 2200  Kolacja dla gości i delegatów na XL WZD 

 

Pierwszy dzień XL WZD SEP - 23 września 2022 r. (piątek)

Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

800 – 1200  Rejestracja gości i delegatów XL WZD SEP

830 – 900  Otwarcie Wystawy i Seminarium Naukowo-Technicznego

900 – 1900  Obrady XL WZD SEP

1100 – 1200  Część uroczysta z udziałem VIP

1200 – 1230  Ogłoszenie wyników Konkursu Plakat pt.: „ELEKTRYKA BYDGOSKA W OSTATNIM 120-LECIU” i wręczenie nagród

1230 – 1330  Koncert „Województwo Kujawsko-Pomorskie na 103-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich” (Patronat Honorowy Koncertu: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Pobierz folder Koncertu tutaj.

1330  Zdjęcie uczestników XL WZD SEP w Bydgoszczy

1345 – 1445  Przerwa obiadowa

1345 – 1430  Konferencja prasowa

2000 – 2100  Kolacja w hotelach

Równolegle do obrad pierwszego dnia WZD w Politechnice Bydgoskiej odbywać się będzie Seminarium Naukowo-Techniczne „Przyszłość polskiej energetyki i elektroenergetyki, proces transformacji i stan postulowany” - pobierz program tutaj.
 

Drugi dzień XL WZD SEP - 24 września 2022 r. (sobota)

Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

800 – 1200  Rejestracja gości i delegatów XL WZD SEP

900 – 1730  Obrady XL WSD SEP

1345 – 1445  Przerwa obiadowa

1730 – 1830  Zebranie Zarządu Głównego SEP

1830 – 1930 Posiedzenie Rady Prezesów SEP (wybór Dziekana RP SEP)

2000 – 2400 Kolacja koleżeńska

 

Trzeci dzień XL WZD SEP - 25 września 2022 r. (niedziela)

Wycieczki według programu (wycieczki planuje się rozpocząć o godz. 1000).

Program ramowy XL WZD w pliku PDF do pobrania tutaj

 

Centrum Bydgoszczy z lotu ptaka (fot. Bosyantek, domena publiczna)

 

 Logowanie do strony dla Delegatów 

 Link do materiałów dla Mediów 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili