Facebook

Organizacja

Chcę zostać członkiem SEP


Chcę zostać członkiem SEP

pobierz jako PDF
download PDF

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 r.

Jest pozarządowa organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym.

Dąży do zespolenia wysiłków elektryków służbie Narodu.

  

Cele SEP określa § 8 Statutu:

 1. propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,
 2. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki,
 3. jej historii i twórców - szczególnie polskich,
 4. działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 5. działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,
 6. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego
 7. i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,
 8. doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,
 9. krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,
 10. integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,
 11. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,
 12. ochrona zawodu i interesów członków SEP.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być (§ 11 pkt 1):

 1. osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
 2. studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
 3. technicy wszystkich dziedzin elektryki,
 4. absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
 5. inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

 

Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP.

Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP.

Podpisaną deklaracje wstąpienia SEP należy złożyć w kole lub Oddziale Stowarzyszenia.

Adresy Oddziałów Stowarzyszenia można znaleźć na stronie SEP: Odziały SEP.

W przypadku, gdy kandydat nie ma członków wprowadzających winien zasięgnąć porady w Oddziale Stowarzyszenia.

 

Oddział Stowarzyszenia po załatwieniu stosownych czynności z zarejestrowaniem kandydata zawiadamia go o decyzji Zarządu Oddziału. W przypadku, jeśli kandydat spełnia warunki określone Statucie zaprasza go celem wręczenia legitymacji członkowskiej.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili