Facebook

Czasopisma

Opto-Electronic Review


Opto-Electronic Review

pobierz jako PDF
download PDF

Adres redakcji:
Instytut Fizyki Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00−908 Warszawa, Polska
tel. (48) 261 839 014
Fax (48) 261 839 317
e−mail: oer@wat.edu.pl

 

Redaktor Naczelny
Leszek R. JAROSZEWICZ
e−mail: jarosz@wat.edu.pl

 

Opto-Electronics Review (OPELRE) jest anglojęzycznym pismem naukowym wydawanym od roku 1992. Pismo publikuje artykuły dotyczące materiałów, systemów jak i przetwarzania sygnałów optoelektronicznych oraz fotonicznych; zawiera wyniki badań, opisy technologii, materiałów, przyrządów pomiarowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowań optoelektroniki i fotoniki. Zakres czasopisma obejmuje zagadnienia teoretyczne, eksperymentalne, technologiczne i instrumentalne z szerokiego zakresu optoelektroniki i fotoniki. Szczególnie interesujące dla wydawcy są prace pokazujące nowe trendy w rozwoju szeroko-rozumianej optoelektroniki i fotoniki. Głównym zadaniem pisma jest promocja osiągnięć europejskich zespołów badawczych, zwłaszcza z obszaru Europy środkowej i wschodniej. Jednakże prace innych zespołów także są mile widziane. W ciągu ostatnich kilku lat czasopismo dokonało olbrzymiego rozwoju: zmieniło szatę graficzną na bardziej atrakcyjną, zaś poprzez wzrost jakości prezentowanych prac z lokalnego pisma anglojęzycznego stało się czasopismem o międzynarodowym znaczeniu.

OPELRE publikuje prace w następujących kategoriach:
prace przeglądowe także zapraszane (reviews and invited reviews), które prezentują obecny stan wiedzy w danej tematyce,
recenzowane prace badawcze (refereed research contributions), przedstawiające oryginalne osiągnięcia naukowe z zakresu teorii, eksperymentu lub technologiczne,
prace konferencyjne (conference papers),  są drukowane w zwykłych zeszytach jako prace zapraszane bądź jako recenzowane prace badawcze.

Autorzy prac przeglądowych są proszeni o prace odpowiednie do szerokiego grona odbiorców zarówno specjalistów w danej dyscyplinie jak i innych czytelników działających w obszarach pokrewnych. Prace traktowane jako “letters” nie są publikowane w OPELRE.

Instrukcja dla autorów – wejdź na https://www.elsevier.com/journals/opto-electronics-review/1230-3402/guide-for-authors

Opto-Electronics Review jest wydawane jako kwartalnik, przy czym wersje elektroniczne artykułów pojawiają się w sposób ciągły co znacznie przyspiesza do nich dostęp dla czytelników. Właścicielem czasopisma jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), które wydaje je we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) wykonującego funkcje redakcji pisma oraz pod auspicjami Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP.

Opto-Electronics Review jest sponsorowane przez Wojskową Akademię Techniczną oraz częściowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najwyżej cytowane artykuły w OPELRE

Archiwalne tomy Opto-Electronics Review można znaleźć pod następującym adresem:

od 1-1 (1992) do 14-4 (2006) http://www.wat.edu.pl/review/optor/;

natomiast późniejsze na stronach: https://www.degruyter.com/view/j/oere;

http://link.springer.com/journal/11772;

www.springerlink.com/content/1230-3402/;

 http://www.wat.edu.pl/review/optor/;

http://wwwold.wat.edu.pl/review/optor/;

https://www.editorialmanager.com/o-er/Default.aspx?pg=login.asp&username

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili