Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE 2019 Rytro, 22 – 24.05.2019

   W dniach 22–24 maja 2019 r. w Hotelu Perła Południa, w miejscowości Rytro, w pięknej scenerii Beskidu Sądeckiego, odbyła się XXVIII Konferencja Naukowo-Tech­niczna „Pro­blemy Eksploata­cji Ma­szyn i Napędów Elek­trycz­nych” – PEMINE 2019, zorga­nizowana przez Instytut Napędów i Ma­szyn Elektrycznych KOMEL z Ka­to­wic.

   Została ona objęta patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  Po raz ko­lejny swoim Patronatem wydarzenie to objął także Komi­tet Elektrotechniki PAN. Również tradycyjnie jak co roku, Konferencję zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

   Konferencja PEMINE to spotkanie świata nauki z przemysłem. Jest jedyną w kraju, bardzo wysoko ocenianą przez uczestników imprezą naukowo-techniczną o tematyce maszyn i napędów elektrycznych, stanowiąca znakomitą okazję do wymiany doświadczeń na temat eksploatacji maszyn elektrycznych, jak również do zaprezentowania najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego. Uczestniczą w niej licznie zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i  goście z zakładów przemysłowych.

Tegoroczna Konferencja w liczbach:

 • 210 uczestników
 • 100 firm
 • 10 stoisk firmowych
 • 75 referatów

   Konferencję otworzył i powitał uczestników dr hab. inż. Jakub Bernatt, profesor i dyrektor KOMEL-u. Omówił pro­gram oraz cel konferen­cji. Poinformował, że od dnia 1 kwietnia 2019 KOMEL stał się częścią Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ , jest to trzecia największa sieć badawcza w Europie. W jej skład wchodzi 38 instytutów badawczych, w których zatrudnionych jest ok. 8 tysięcy pracowników.

   Następnie  dr inż. Stanisław GAWRON -  Kierownik Pracowni Maszyn Elektrycznych. Członek Rady Naukowej KOMEL-u. przedstawił prezentację o działalności KOMEL, poinformował o otrzymanych przez Instytut nagrodach i wyróżnieniach oraz o realizowanych projektach.

   Szczegółowa tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:

 • diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,
 • elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
 • projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,
 • awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,
 • metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,
 • silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,
 • nowych rozwiązań silników, np. z magnesami trwałymi,
 • modernizacji silników i układów napędowych,       

a ponadto tradycyjnie zagadnienia:

 • bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,
 • energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
 • wpływu zasilania z układów energoelektronicznych na pracę silników elektrycznych,
 • układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii.

   W ramach Konferencji  w dniu 22.05.2019 odbyła się sesja dialogowa, gdzie w postaci posterów instytuty i firmy prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia, a  ich przedstawiciele odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące prezentowanego projektu.

   W dniach 23 – 24.05. odbyły się 4 sesje plenarne, a pierwszą z nich poprowadził przedstawiciel SEP - dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. Politechniki Częstochowskiej.

  Wzorem lat ubiegłych, jedną z sesji plenarnych stanowiła sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostały zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.

   Niestety z powodu silnego deszczu odwołano pokaz pojazdów elektrycznych.

   Podczas konferencji swoje krótkie komunikaty reklamowe przedstawiły firmy: ABB, MEGGER, CT-CARD.  

   Na dziesięciu stoiskach firmowych zaprezentowały się firmy z branży maszyn i napędów elektrycznych: MEGGER, CT-CARD, BEZPOL, ASTAT, 3M, ZVL -Słowacja, AEGIS, TWERD, KOMEL.

   Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.

 

Opracowanie: uczestnicząca w Konferencji Anna Dzięcioł – Dział Naukowy SEP

 

 

  

Sala obrad XXVIII Konferencji PEMINE [fot. Anna Dzięcioł]

 

Samochody elektryczne prezentowane uczestnikom konferencji [fot. Anna Dzięcioł]

 

Sesji plenarnej przewodniczy przedstawiciel SEP - dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. Politechniki Częstochowskiej [fot. Anna Dzięcioł]

 

Prezentacja silników do napędu samochodów elektrycznych instalowanych w piastach kół [fot. Anna Dzięcioł]Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili