Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


WIDEO-RELACJA Z XXI KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU – "POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO"

  

   Od ponad ćwierć wieku lat krajowe obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego organizowane są w Polsce przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym roku po raz pierwszy w historii organizowana w ramach tego Dnia od 21 lat Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej – w Internecie (pod nazwą Tele-KOS 2020). XXI Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego" odbyła się w tym roku pod hasłem wiodącym  „Techniki informacyjne i komunikacyjne wobec celów zrównoważonego rozwoju w Agendzie 2030”.

   XXI KOS odbył się pod patronatami honorowymi Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Patronatów merytorycznych udzieliła Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Polska Sekcja IEEE. Obok SEP współorganizatorami Tele-KOS 2020 były dwie znakomite warszawskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna. 

   Tegoroczna Konferencja Okrągłego Stołu stała się swoistym znakiem czasów, w których przyszło nam żyć. Pandemia groźnej choroby wymusiła izolację społeczną, jednak osiągnięcia technik informacyjnych umożliwiły pracę zdalną i komunikację w niespotykanej dotąd skali.

   Techniki informacyjne i komunikacyjne, na których określenie używa się często anglojęzycznego akronimu ICT, są jednym z ważniejszych kierunków działalności SEP. Znaczenie ICT - trzech rozwijających się przez pewien czas odrębnie dziedzin takich jak telekomunikacja, techniki komputerowe i techniki medialne - stało się szczególnie widoczne na przełomie XX i XXI wieku, kiedy za sprawą cyfryzacji i masowego wprowadzania ICT do wszystkich obszarów życia i pracy zaczęły one silnie oddziaływać na sposoby funkcjonowania współczesnego świata. To za ich sprawą zaczęły powstawać tak duże zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki w wielu najbardziej rozwiniętych krajach. Tak powstającej nowej cywilizacji nadano miano społeczeństwa informacyjnego lub społeczeństwa opartego na wiedzy.

   Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku Stowarzyszenie Elektryków Polskich sygnalizowało nowe trendy w tym zakresie. W 2000 r., wspólnie z Zespołem Parlamentarnym na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, udało się doprowadzić do zorganizowania w Sejmie RP pierwszej Konferencji Okrągłego Stołu pn. „Polska w drodze do społeczeństwa Informacyjnego”. W ostatnich latach Konferencja stała się główną imprezą organizowanych przez SEP krajowych obchodów Światowego Dnia Telekominikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. 

   Tegoroczne obchody Dnia odbywały się w szczególnych warunkach. Pozwoliły nie tylko mocno zaakcentować hasło, jakim jest ICT wobec Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ale również na podjęcie tematyki wyzwań jakie stoją przez Polską i Polakami, a zwłaszcza związanymi ze światową pandemią i ograniczeniami w fizycznych kontaktach międzyludzkich. Program obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wraz ze 169 powiązanymi z nimi zadaniami. Wśród nich jest wykorzystanie ICT do analizy i budowy efektywnych struktur przemysłowych, zapewniających odpowiedni udział Polski w reindustrializacji Europy i zabezpieczeniu potrzeb państwa i społeczeństwa w warunkach kryzysowych. 

   Do bogatego programu Tele-KOS 2020 będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać. Już teraz możemy zapowiedzieć rozmowy z głównymi organizatorami i moderatorami dyskusji, które zamierzamy zamieścić w "Tygodniu w SEP". Zwłaszcza iż wiemy, że wideokonferencja cieszyła się niebywałym powodzeniem, o czym świadczy ponad 11 tysięcy wejść na stronę SEP na Facebooku gdzie była ona transmitowana na żywo oraz ponad 170 osób uczestniczących bezpośrednio. 

   Konferencję prowadzili: Andrzej Wilk - przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP (wiceprzewodniczący Komitetu Programowego KOS) oraz Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KOS). 

   Konferencję otworzył prezes SEP Piotr Szymczak. W swym wystąpieniu złożył on jasną deklarację dotyczącą dalszego głębokiego zaangażowania Stowarzyszenia w działania służące promocji wykorzystania przez Polskę szans związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Stowarzyszenie Elektryków Polskich od lat dziające w obszarze ICT oraz automatyki i innych dziedzin silno- i słaboprądowych obejmując swoim zakresem działania całą niezbędną infastrukturę techniczną społeczeństwa informacyjnego posiada szczególne umocowanie i zobowiązanie do aktywnej działalności w tym zakresie. 

   Po powitaniach, które wygłosili organizatorzy oraz wystąpieniu dr inż. Wojciecha Murdzka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, który w roku 2000 był inicjatorem i przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego na Rzecz Społeczeństwa Informacynego Sejmu RP.  W sesji otwierającej Tele-KOS 2020 wystąpilł również Michał Wiśniewski - dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji. W imieniu współorganizatorów głos zabrał rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

   Wprowadzenia do XXI Tele-KOS „Tradycja i współczesne wyzwania” dokonał Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk. Rozmowę z nim zamieścimy wkrótce w "Tygodniu w SEP". Kolejo wykład stanowiący wstęp naukowy do XXI KOS przedstawił prof. Marek Niezgódka z UKSW, przewodniczący Komitetu Programowego KOS. 

   Do zapoznania się z programem i prelegentami zapraszamy na stronę KOS 2020.

     Tegoroczna XXII KOS, rozszerzona o dorobek poprzednich edycji stanowi podstawę podjęcia rozmowy z zainteresowanymi decydentami na temat wykorzystania systemowej strategii w rozwiązywaniu kluczowych, stojących przed krajem problemów. Konferencja wyróżniła się nie tylko wideokonferencyjnym charakterem, ale także znakomitymi specjalistami z różnorodnych dziedzin. Wśród organizatorów i uczestników spotkania była kadra profesorska z uczelni wyższych i instytucji naukowych PAN, inżynierów wszystkich dyscyplin i specjalności, reprezentowanych przez SEP, IEEE i FSNT NOT, a także studenci i młodzież ze szkół średnich. Na szczególną uwagę w programie tegorocznego KOS zasługuje Debata Techniczna znakomicie poprowadzona przez płk. dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, profesora Wojskowej Akademii Technicznej. Fascynująca była również Debata Młodych prowadzona przez współprzewodniczących sesji: Pawła Sankowskiego – wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy oraz Jarosława Krysiaka z Oddziału Wrocławskiego SEP.

   Szczególne słowa podziękowania należą się współorganizatorom: Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

   Warto też wspomnieć, że planowana pierwotnie Debata Społeczna KOS została przeniesiona na jesień br. a więc na czas kiedy procesy społeczne mające być jej przedmiotem będą mogły być naukowo przeanalizowane. 

Opracował:

Janusz M. Kowalski

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili