Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Relacja z IX Katowickich Dni Elektryki i obchodów 100-lecia OZW SEP

   W dniach 29 maja do 1 czerwca 2019 r. miały miejsce IX Katowickie Dni Elektryki, połączone z trwającymi przez cztery dni głównymi uroczystościami związanymi z obchodami 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Jak wiadomo Oddział Zagłębia Węglowego należy do jednego z sześciu Oddziałów Założycielskich SEP. Aby więc godnie uczcić Jubileusz 100-lecia Zarząd OZW SEP ustanowił cały rok 2019 – rokiem  Jubileuszowym.

   Uroczysta inauguracja obchodów rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku w dniu 16 grudnia podczas tradycyjnego zebrania świątecznego OZW SEP w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.   Patronat Honorowy nad IX KDE  i jubileuszem 100-lecia OZW SEP objęli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz Prezydent Katowic Marcin Krupa, a Patronat Honorowy nad konferencją naukowo-techniczną objęli: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Andrzej Kowalczyk. Nasz Jubileusz odbywał się również pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP w ramach imprez „100 lat dla Niepodległej” oraz po patronatem 62-osobowego Komitetu Honorowego . W skład Komitetu weszli prezesi firm współpracujących z OZW SEP, prezydenci miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, rektorzy i dziekani uczelni, prezesi stowarzyszeń. Zarząd Główny SEP reprezentował prezes SEP Piotr Szymczak, a Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz-Cudny. W dniu 6 lutego 2019 roku w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się zebranie Komitetu Honorowego, który po dyskusji zatwierdził program obchodów.

   Jak już wspomniano główne uroczystości 100-lecia OZW SEP odbyły się w dniach 29 maja do 1 czerwca 2019 roku  w ramach IX Katowickich Dni Elektryki.

   Program IX KDE obejmował następujące imprezy:

Środa, 29 maja 2019 r.

  • XII konferencję Naukowo –Techniczną Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  • Galę 100-lecia OZW SEP w Teatrze Śląskim

Czwartek, 30 maja 2019 r.

  • Dzień Otwarty OZW SEP w Domu Technika,

Piątek, 31 maja 2019 r.

  • VI Seminarium Historyczne „Place, Ulice, Skwery i Ronda Katowic poświęcone Elektrykom” w Pałacu Goldsteinów w Katowicach,
  • Msza święta w intencji elektryków odprawiona przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca poprzedzona zwiedzanie siedziby Kurii Arcybiskupiej,
  • Koncert Organowy w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego

Sobota, 1 czerwca  2019 r.

  • Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Muzeum Energetyki i w Rybaczówce w łaziskach Górnych

 

XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”.

   Wzorem lat poprzednich Katowickie Dni Elektryki rozpoczęły się przekazaniem przez wiceprezydenta Katowic Waldemara Bojaruna  klucza do bram Miasta na ręce  prezesa Oddziału Zagłębia Węglowego prof. Jerzego Barglika.  Wydarzenie to miało miejsce w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podczas  konferencji naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”.

   Konferencja, która odbyła się w zabytkowej, historycznej Sali Sejmu Śląskiego zgromadziła około 200 osób. Jej Partnerem Głównym była Firma TAURON Polska Energia SA,  Złotym Partnerem ENERGOPROJEKT Katowice SA, Srebrnym Partnerem  -  ELEKTROBUDOWA SA. i Polska Grupa Górnicza S.A.

   Uczestników konferencji, po wejściu do gmachu Urzędu Wojewódzkiego,  powitała orkiestra dęta TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrowni Łaziska. Przed budynkiem Sejmu Śląskiego przygotowana była ekspozycja samochodów o napędzie elektrycznym. Zaparkował autobus elektryczny. W obszernym pomieszczeniu westybulu prezentowali się partnerzy, to jest TAURON Polska Energia S.A., Energoprojekt – Katowice S.A., ELEKTOROBUDOWA SA, Energopomiar S.A., Fabryka Przewodów Energetycznych S.A., Tramwaje Śląskie S.A., Instytut Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - EMAG, Eltrans Sp. z o.o. i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Na honorowym miejscy znajdował się sztandar Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na I piętrze westybulu zostały zgromadzone roll-upy firm i instytucji współpracujących z OZW SEP oraz roll-upy wszystkich oddziałów założycielskim, przy czym w miejsce Oddziału Lwowskiego - Wrocław. Atrakcyjna wystawa posterowa wzbudzała zainteresowanie. Konferencja składała sie z pięciu sesji tematycznych – trzy z referatami i dwa panele dyskusyjne.

   Sesji otwarcia konferencji przewodniczył mgr inż. elektryk, były Prezydent Katowic Piotr Uszok. Na wstępie w imieniu gospodarza Urzędu Wojewódzkiego glos zabrał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Kolejnymi mówcami byli: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz prezes SEP  dr inż. Piotr Szymczak. Kulminacyjnym momentem krótkiej sesji był moment przekazania przez wiceprezydenta Katowic Waldemara Bojaruna kluczy do miasta elektrykom.

   I sesji panelowej przewodniczył Herbert Gabryś ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

   W dyskusji panelowej, której tematem było „Szanse rozwoju i wyzwania elektryki i energetyki w Regionie”, udział wzięli:  Janusz Kurpas  (ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA), Adam Kampa (Nowe Jaworzno – Grupa TAURON), Teresa Skowrońska  (ŚlOIIB), Tomasz Kołakowski (OZW SEP), Krzysztof Czajka (ELEKTROBUDOWA SA), Adam Smolik (ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.)

   Temat Sesji II  „Innowacje elektryczne i energetyczne w praktyce   – Potencjał Metropolii w obliczu wyzwań dla przemysłu 4.0”. Sesję prowadził: Zbigniew Kaczmarczyk (Politechnika Śląska) oraz Kazimierz Szynol (TAURON Wytwarzanie S.A.). Referaty wygłosili: „Metropolia w kontekście polityki energetycznej kraju” – Grzegorz Podlewski (GZM),  „Odbudowa źródeł wytwórczych przez TAURON Polska Energia „-   Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.) oraz Kazimierz Szynol (Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A., „System elektroenergetyczny a magazyny energii” – Janusz Kurpas (ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA.), „Nowe rozwiązania techniczne firmy Elektrobudowa SA” – Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA SA.), „Inteligentna Stacja Transformatorowa SPS z podziemnym magazynem energii - pewności zasilania dla Metropolii Śląskiej” - Artur Koziński,i  Arkadiusz Swach (ZPUE SA).

   Sesję III  (panelową) nt. „Nauka, nowoczesność i tradycja” poprowadził Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej. W dyskusji wzięli udział:  Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska), Adam Kula  (KAMSOFT S.A.),  Andrzej Noras (Uniwersytet Śląski),  Bolesław Pochopień (Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP), Krzysztof Szaflarski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa).

   Sesję IV   „Systemowe podejście do bezpieczeństwa w energetyce” prowadzili Piotr Wojtas (CNP EMAG S.A.), Mariusz Saratowicz (Silport  SA). Zostały wygłoszone referaty  „Zagadnienia bezpieczeństwa informatycznego w Metropolii,  Internet Rzeczy. Elektromobilność” – Artur Kozłowski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG), „Diagnostyka ważną częścią strategii zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności bloków energetycznych” –Jerzy Trzeszczyński (Pro Novum Sp. z o.o.), „Organizacja prac pod napięciem” – Bogumił Dudek (Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP”, „Nowoczesne systemy oświetlenia” – Andrzej Wiórek (Signify Poland), „Nowoczesne źródła zasilania” – Jacek Srokowski (JSW Innowacje S.A).

   Na zakończenie konferencji odbyło się podsumowanie wystawy firm.

   Dzień wcześniej i w dniu  konferencji, po centrum Katowic, jeździł specjalny wagon tramwajowy z reklamą IX Katowickich Dni Elektryki.

Gala 100-lecia OZW SEP

   Wieczorem, o godzinie 18-tej w Teatrze Śląskim im. Stanislawa Wyspiańskiego odbyła się uroczysta Gala 100-lecia OZW SEP. Przed wejściem do teatru grala Orkiestra Dęta Miasta Katowice. Przy dźwiękach oficjalnego hejnału Katowic wprowadzono sztandar Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prowadzenie uroczystej Gali powierzono dyrektorowi Teatru Korez  Mirosławowi Neinertowi . Krótki referat historyczny wygłosił prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik. Obejrzano film dokumentujący 100-lat historii OZW SEP. Złotą Odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Sląskiego został wyróżniony członek Zarządu OZW SEP dr Jerzy Trzeszczyński. Wręczono odznaczenia notowskie i stowarzyszeniowe. Były wieloletni dyrektor Energoprojektu Katowice SA Andrzej Kowalski został wyróżniony godnością Zasłużonego Seniora SEP. Dwie firmy HASO oraz Energoprojekt Katowice otrzymały rekomendację SEP.

   Wręczono osiem medali oddziałowych: 3 medale Białkiewicza  (Politechnika Sląska, Władysław Waga, Waldemar Bojarun) i 5 medali Andrzejewskiego. Członek honorowy SEP Aleksy Kuźnik otrzymał Złote Pióro  śląskich. Sześciu koleżankom i kolegom z OZW SEP wręczono także honorowe wyróżnienia specjalne za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz OZW SEP. W części oficjalnej spotkania zabrali głos: wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun,

   Na gali obecni byli: Rektor Politechniki Sląskiej Arkadiusz Mężyk,  prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes SEP Piotr Szymczak, sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki, prezes Slaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Karwowski, zastępca prezydenta  Zabrza  Borys Borówka, prezes Tauron-Wytwarzanie Kazimierz Szynol. Prezes SITPH Janusz Szpytko. Wiceprezes SEP Kazimierz Pawlicki, prezesi Oddziałów SEP: z Bielska Białej - Janusz Juraszek, Gliwic - Jan Kapinos, Gorzowa Wlkp. - Eugeniusz Kaczmarek , Wroclawia - Andrzej Hachoł, Piotrkowa Tryb. - Jan Musiał a także sekretarz Oddziału Krakowskiego SEP Maria Zastawny.

   Atrakcją wieczoru był występ duetu skrzypcowego VIOLLIN SiSTAR.

   Na zakończenie pierwszego dnia IX KDE w Teatrze Śląskim odbyło się spotkanie koleżeńskie. Nie zabrakło tortu urodzinowego. Odśpiewano "Sto lat".  

   Po zakończeniu spotkania odbyła się przejażdżka autobusem elektrycznym z katowickim przewodnikiem  trasą  „Świateł  Miasta”.

Pozostałe imprezy IX KDE

   Drugi dzień IX KDE to „Drzwi otwarte OZW SEP”. W domu Technika NOT działały Poradnie- Elektryczna i Energetyczna, Norm i Przepisów Elektrycznych oraz Ośrodek Rzeczoznawstwa. Można było zdawać egzaminy kwalifikacyjne oraz udzielano bezpłatnych konsultacji przedegzaminacyjnych. Zainteresowani mogli obejrzeć wystawę historii OZW SEP oraz obejrzeć film – krotką historię OZW SEP.

   W trzecim dniu IX KDE odbyło się seminarium  historyczne pt. „Place, Ronda i Skwery Katowic poświęcone wybitnym Elektrykom”. Seminarium odbyło się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach.  Prof. Krzysztof Kluszczyński wykonał mini recital „Im Memoriam".

   W tym samym dniu odbyła się również uroczysta Msza Święta w Katerze Chrystusa Króla w intencji elektryków odprawiona przez Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. Po Mszy zebrani wysłuchali przepięknego koncertu organowego w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego.  

   Katowickie Dni Elektryki zakończyły się sympatycznym piknikiem rodzinnym w Łaziskach Górnych: w Muzeum Energetyki Elektrowni Łaziska z udziałem „sepowskich”  dzieci, gdyż był to przecież Międzynarodowy Dzień Dziecka.

   Kolegom z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP serdecznie gratulujemy tak znakomicie przeprowadzonych imprez IX KDE!

Na podstawie materiałów otrzymanych z OZW SEP opracował:

Jacek Nowicki, SG SEP

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z obchodów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Oglądaj relację wideo tutaj. 

 

Przybyłych wita orkiestra dęta z Elektrowni Łaziska

 

Prezesi: Piotr Szymczak i Jerzy Barglik. W drugim rzędzie prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł (z lewej) i sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki (z prawej)

 

Otwarcie XII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”

 

Wystąpienie wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza

 

 

Obrady konferencji w historycznej sali Sejmu Śląskiego

 

Moment przekazania kluczy w ręce prezesa OZW SEP prof. Jerzego Barglika z rąk wiceprezydenta Katowic Waldemara Bojaruna 

 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

 

Referat dyrektora Stanisława Wapniarskiego z ELEKTROBUDOWY S.A.

 

Dyskusja panelistów

 

Obrady konferencji w historycznej sali Sejmu Śląskiego

 

 

Orkiestra górnicza witała przybyłych na wieczorną galę 100-lecia OZW SEP

 

Okolicznościowo udekorowany gmach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

 

Gra orkiestra górnicza

 

 

Uroczyste rozpoczęcie Gali Stulecia w Teatrze Śląskim

 

Widownię Teartu Śląskiego zapełnili zaproszeni Goście

 

Wystąpienie prof. Jerzego Barglika - prezesa OZW SEP

 

Wystąpienie prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny

 

Wystąpienie prezesa SEP dr Piotra Szymczaka 

 

Gratulacje od Oddziału Poznańskiego SEP przekazuje jego wiceprezes Kazimierz Pawlicki

 

Gratulacje od Eugeniusza Kaczmarka - prezesa Oddziału Gorzowskiego SEP

 

Gratulacje składa prezes Oddziału Łódzkiego SEP - Władysław Szymczyk

 

     

    

   Wspaniały koncert smyczkowy duetu VIOLLIN SiSTAR

Zdjęcia: Jacek NowickiNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili