Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Konferencja naukowo-techniczna Oddziału Zamojskiego SEP - Zintegrowane źródła energii odnawialnej

Konferencja naukowo-techniczna

Zintegrowane źródła energii odnawialnej

Michalów Kolonia, 2019

   Oddział Zamojski Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDMAT” S.J. T. Rozmus J. Małysz, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Departamentem Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Towarzystwem Polsko-Austiackim Oddział w Zamościu zorganizowały w dniu 8 listopada 2019 roku konferencję poświęconą wykorzystaniu biogazu w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Konferencja odbyła się w miejscowości Michalów Kolonia w gminie Rachanie. Spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób, które reprezentowały władze samorządowe, producentów rolnych, członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, energetykę zawodową , branżę budowlaną i elektryczną.

   Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski oraz Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan.

   Konferencja rozpoczęła się od wizyty studyjnej w nowowybudowanych obiektach Biogazowni Rolniczej i Suszarni Owoców. Przewodnikami byli: przewodniczący Sekcji Naukowo-Technicznej ds. OZE Oddziału Zamojskiego SEP – kol. Janusz Usidus oraz przedstawiciele firmy BUDMAT. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami technologii wytwarzania biogazu , energii elektrycznej oraz ciepła nastąpiło oficjalne otwarcie Biogazowni.

   Otwarcia obrad konferencji dokonał prezes przedsiębiorstwa BUDMAT – Tadeusz Rozmus. Powitał przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, samorządu, przedstawicieli wykonawcy obiektu, przybyłych i zaproszonych gości oraz życzył owocnej dyskusji i wymiany uwag technicznych.

   Obrady merytoryczne konferencji prowadził przewodniczący sekcji naukowo-technicznej ds. OZE Oddziału Zamojskiego SEP – kol. Janusz Usidus. Zebrani wysłuchali następujących referatów:

  • „Znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w zaspakajaniu potrzeb energetycznych kraju (regionu) oraz ochrony klimatu, czystości powietrza i środowiska" – prof. dr inż. Andrzej Chmielewski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie) przedstawił technologię wykorzystaną w budowie i działaniu Małej Elektrociepłowni Biometanowej o mocy elektrycznej 1 MWe w zrealizowany obiekcie;
  • „Rodzaje odnawialnych źródeł energii i ich znaczenie w wymiarze ekonomiczno-technicznym, społecznym i środowiskowym" – Janusz Usidus, Adam Kryłowicz ( SEP Oddział Zamość), Jacek Palige (Instytut Chemii i techniki Jądrowej w Warszawie);
  • „Podstawowe informacje z przebiegu budowy i eksploatacji wybudowanych obiektów biogazowni rolniczej i suszarni owoców” – Szymon Dąbek (BUDMAT S.J. w Zamościu);
  • „Rozvita – suszarnia owoców, o chipsach jabłkowych" – Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej (jako jedyna firma w Polsce do produkcji suszu owocowego wykorzystuje energię cieplną powstałą w procesie technologicznym w zlokalizowanej obok biogazowni rolniczej).
  • „Możliwości wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii w regionie” – Kajetan Kościk (Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzedu Marszałkowskiego w Lublinie).

   Podsumowania dyskusji i konferencji dokonał kol. Janusz Usidus. Podziękował referentom za trud przygotowania bardzo ciekawych materiałów i ich wygłoszenia, uczestnikom za wymianę poglądów podczas dyskusji oraz zebranym za chęć współpracy przy realizacji tego obiektu oraz jego przyszłej eksploatacji technologicznej z pożytkiem dla lokalnej społeczności. Specjalne słowa podziękowania skierował na ręce prezesa firmy BUDMAT – Tadeusza Rozmusa - za pomoc w organizacji konferencji.

Opracował: 

Krzysztof Woliński

Wiceprezes - Rzecznik Prasowy SEP

 

 

Uczestnicy na sali obrad

 

Prowadzący obrady konferencji Janusz Usidus

 

Referat wygłasza prof. dr inż. Andrzej Chmielewski

 

Referat przedstawia Adam Kryłowicz

 

O procesie wytwarzani chipsów jabłkowych mówi Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej

 

Kogeneratory 2 x 0,5 MWe

 

Wszystkie zdjęcia: Krzysztof WolińskiNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili