Facebook

Wydarzeniapobierz jako PDF--
download PDF


Zebranie Rady Naukowo-Technicznej SEP (RNT SEP)

W dniu  30 stycznia 2018 r. , w sali konferencyjnej „E”  Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5,

o godz. 11:00, odbyło się II w kadencji 2014-2018, zebranie Rady Naukowo-Technicznej SEP.

W spotkaniu udział wzięli:

 • przewodniczący Komitetów Naukowo-Technicznych SEP oraz Sekcji SEP
 • przedstawiciele ZG SEP: prezes SEP – Piotr Szymczak; wiceprezes SEP - Mieczysław Żurawski
 • sekretarz generalny SEP - Jacek Nowicki
 • zaproszeni goście: Jerzy Hickiewicz – Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP; Jerzy Kuciński – Przewodniczący Rady programowej Archiwum SEP; Elżbieta Choińska – Kierownik Centralnego Archiwum SEP; Mariusz Poneta – Kierownik Centralnej Biblioteki SEP

Juliusz Talarczyk - Przewodniczący Zespołu Ekspertów SEP; Andrzej Werkowski – Z-ca Przewodniczący Zespołu Ekspertów SEP;  Arkadiusz Malkowski – Wiceprezes FSNT NOT w Szczecinie

 • pracownicy biura SEP: Ewa Materska - Samodzielne Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Audytu; Małgorzata Gregorczyk – Dyrektor Działu Prezydialnego SEP; Anna Dzięcioł – Specjalista Dział Naukowy SEP/koordynator spotkania;

 

Zebranie uroczyście otworzył Przewodniczący RNT SEP – dr inż. Piotr Szymczak, który razem z Dziekanem RNT SEPdr hab. inż. Andrzejem Sikorą, zebranie poprowadził.

Program spotkania obejmował:

 1. Zatwierdzenie protokołu spotkania inauguracyjnego RNT SEP nr 1
 2. Informacja nt. działalności prezesa SEP, dziekana RNT SEP oraz przewodniczących Komitetów Naukowo-Technicznych i Sekcji SEP za okres od 17.10.2017 do 30.01.2018
 3. Wręczenie nominacji na członków Prezydium RNT SEP. Nominacje odebrali:
 • Dziekan – dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEL, Przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP
 • Zastępca Dziekana (ds. Komitetów) – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP
 • Zastępca Dziekana (ds. Sekcji) – mgr inż. Edward Ziaja, Przewodniczący Sekcji Automatyki i Pomiarów SEP
 • Sekretarz – doc. dr inż. Krzysztof Amborski, Przewodniczący Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP
 • Skarbnik – dr inż. Ryszard Kordas, O/Wrocławski SEP
 • Członek – dr inż. Waldemar Zając, Przewodniczący Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP
 1. Wniesienie propozycji uzupełnień do tymczasowego Regulaminu  RNT SEP, w celu przekazania go do Komisji Statutowej SEP i na WZD SEP w Poznaniu, do zatwierdzenia – ref. Piotr Szymczak, Ewa Materska
 2. Informacja nt. działalności

- Pracowni Historycznej SEP – ref. Jerzy Hickiewicz

- Centralnego Archiwum SEP – ref. Elżbieta Choińska; Jerzy Kuciński

- Centralnej Biblioteki SEP – ref. Mariusz Poneta

 1. Informacja nt.

- kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Komitetach i Sekcjach SEP ref. Mieczysław Żurawski;  Andrzej Sikora; Anna Dzięcioł

- przygotowań do XXXVIII WZD SEP w Poznaniu; sporządzenie sprawozdań komitetów i sekcji do materiałów zjazdowych – ref. Małgorzata Gregorczyk

 1. Informacja nt. przygotowań do jubileuszu 100-lecia SEP – ref. Piotr Szymczak; Jerzy Szczurowski
 2. Informacja nt. Zespołu Ekspertów SEP – ref. Juliusz Talarczyk – Przewodniczący ZE SEP; Andrzej Werkowski Wiceprzewodniczący ZE SEP
 3. Informacja z I etapu prac nad strategią SEP i badaniami diagnostycznymi – ref. Piotr Szymczak; Arkadiusz Malkowski;

 

 

Opracowanie i foto.: Anna Dzięcioł – Dział Naukowy SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili