Facebook

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2016*

pobierz jako PDF
download PDF


 

17 MAJA - Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI (poprzednia nazwa Światowy Dzień Telekomunikacji), obchodzony zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego oraz postanowieniami konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w 2006 r. (Antalya, Turcja).

 

Data 17 maja upamiętnia utworzenie w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) - wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych


Tegoroczne obchody ŚDTiSI, przebiegają pod ogłoszonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) hasłem:
"ICT entrepreneurship for social impact" / "Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych"

 

Organizowane w Polsce co roku uroczyste obchody poświęcone są szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji, jej wpływu na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie, mają ugruntowaną pozycję jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju.
W Polsce, coroczne obchody tego dnia (początkowo pod wspomnianą nazwą Światowy Dzień Telekomunikacji) organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), które prawie 20 lat temu usankcjonowało tę tradycję, podpisując stosowne porozumienie z Ministrem Łączności.

 

Od 2006 roku, równolegle z obchodami, kontynuowanymi w nowej formule przez SEP, również Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) organizuje obchody tego Dnia pod nazwą Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI).
Od kilku lat SEP i PTI współpracują przy organizowaniu Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Każda organizacja posiada bogaty kalendarz imprez.

 

Za koordynację wydarzeń i organizację obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego/ Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2016 r. odpowiadają Komitety Organizacyjno-Programowe.   KOMITET ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWY ŚDTiSI ***

 

 • Paweł Grzegorz Sławiński - przewodniczący KO-P SEP, sekretarz generalny SEP
 • Andrzej Wilk - wiceprzewodniczący KO-P SEP, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP
 • Iwona Fabjańczyk - członek prezydium, Dział Organizacyjny Biura SEP
 • Krzysztof Perlicki - członek prezydium, Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
 • Dariusz Banaś - wiceprzewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP
 • Wojciech Chmielowski - Sekcja Technik Informacyjnych SEP
 • Andrzej Englert - Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP
 • Małgorzata Gregorczyk - Dział Prezydialny Biura SEP
 • Marian Jasiński - Sekcja Technik Informacyjnych SEP
 • Zbigniew Kierzkowski, prof. - Sieć Laboratoriów WOD - Wirtualna Organizacja Działań
 • Zbysław Kucza - prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
 • Alicja Wysocka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

*** skład Komitetu będzie stopniowo rozszerzany o osoby biorące udział w działaniach organizacyjnych oraz o reprezentantów firm sponsorskich

 

 

 

K A L E N D A R Z I M P R E Z http://www.sep.com.pl/obrazki/logo/logo_sep_mid.gif
organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2016 (ŚDTiSI)
www.sep.com.pl

TERMIN / MIEJSCE

NAZWA IMPREZY / TYTUŁKOINFERENCJI

ORGANIZATOR / WSPÓŁPORGANIZATOR

12-13 lutego 2016
Warszawa

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

XVIII Seminarium problemowe Wirtualnej Organizacji Działań (WOD): "Poprawność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym"

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Pobierz Karta zgłoszenia

Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD:
Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań
prof. Zbigniew Kierzkowski
tel. 602 468 364
e-mail: zbigniew.kierzkowski@neostrada.pl

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
www.sep.com.pl

6 kwietnia 2016
Warszawa

 

Technikum Łączności
im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Zespole Szkół nr 37 w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24

X Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Pobierz Program

Zespół Szkół nr 37 w Warszawie
tel. 22/ 871-45-36
e-mail: zs37@zs37.waw.pl
www.zs37.waw.pl

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22/ 827-71-27
e-mail: oeit.sep@noestrada.pl

9 maja 2016
Warszawa

 

Pałac Kazimierzowski
Krakowskie Przedmieście

Spotkanie Klubu na rzecz Europy Środkowo - Wschodniej na temat wpływu innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektryki, zwłaszcza ICT, na perspektywy rozwoju regionu

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP)

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

11 maja 2016
Kraków

 

Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Uroczyste zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP z referatem inż. Jana Dumieńskiego pt. "Naziemna radiofonia cyfrowa T-DAB+"
(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Oddział Krakowski SEP
tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

17 maja 2016
Warszawa

 

SEJM RP, Sala Kolumnowa

Sala nr 118
im. Konstytucji 3 Maja

IMPREZA CENTRALNA ŚDTiSI 2016

 

XVII Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego "Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz zmian społecznych"

HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA SEJMU RP


Pobierz Program Pobierz Współpraca Media Transmisja

Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP)

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

19 maja 2016
Rzeszów

 

Hotel Alabaster
ul. Ks. Stafieja 8

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie
http://sdsi.prz.edu.pl/komitet/
2016 - seminarium techniczne

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Oddział Rzeszowski SEP
tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Podkarpacki
www.pti.org.pl

21 maja 2016
Radom

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - wyjazd techniczny

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Oddział Radomski SEP
tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl

16 listopada 2016
Warszawa

Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50

Konferencja naukowo-techniczna "Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka"

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Oddział Elektroniki, Informatyki Telekomunikacji SEP
tel. 22/ 827-71-27
e-mail: eoit.sep@neostrada.pl
www.oeit.sep.org.pl

Instytut Kolejnictwa
www.ikolej.pl
K A L E N D A R Z I M P R E Z sdt_2016_clip_image002
organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2016 (ŚDSI)

Aktualny wykaz znajduje się na stronie http://sdsi.pti.org.pl/index.php/pol/ProgramArchiwum - ŚDTiSI 2015

Archiwum - ŚDTiSI 2014


Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili