Facebook

Plan imprez naukowo-technicznych organizowanych przez SEP w 2016 roku

pobierz jako PDF
download PDF


 

Targi 2016

   przejdź do bieżących konferencji (ozn. kolorem zielonym)

 

Tytuł

Organizator
Współorganizator

Termin, miejsce

Okręgowa Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA"

Oddział Lubelski SEP

tel./fax 81/532-06-18
e-mail: sep@icn.pl
http://www.sep.lublin.pl

Styczeń 2016, Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie, ul. Długa 6

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej "EUROELEKTRA" -
II etap

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Współorganizator:
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Styczeń - Luty 2016 - Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie, ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A, Rzeszów

Seminarium "Pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz wybranych urządzeń elektrycznych"

Oddział Nowohucki SEP

tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl

09.02.2016, Klub Technika

"Rozwój energetyki Nyskiej w XX wieku" - odczyt

Oddział Opolski SEP

tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01,
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/

04.02.2016,
ul. Bramy Grodkowskiej 2, Nysa

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016
(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)
XVIII Seminarium problemowe Wirtualnej Organizacji Działań (WOD): "Poprawność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym"

Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD:
Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań

prof. Zbigniew Kierzkowski

tel. 602 468 364
e-mail: zbigniew.kierzkowski@neostrada.pl

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

12-13.02.2016


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Warszawa

Spotkanie Przewodniczących i Sekretarzy Komisji Kwalifikacyjnych SEP

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

24.02.2016, Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów

III Mistrzostwa Narciarskie SEP

Oddział Krakowski SEP

tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

27-28.02.2016, Kluszkowce

Narada Koordynacyjna Prezesów i Skarbników koł SEP w Rzeszowie

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

29.02.2016, Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów, sala nr 13

Opolskie Dni Elektryki

Oddział Opolski SEP

tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/

01.03.2016,
Aula Politechniki Opolskiej, "Łącznik"

"Początki energetyki na Ziemi Nyskiej oczami seniora inż. Andrzeja Zaborskiego" - odczyt

Oddział Opolski SEP

tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/

11.03.2016,
ul. Bramy Grodkowskiej 2, Nysa

Seminarium "Filtry pasywne w układach przemysłowych. Charakterystyka i dobór parametrów"

Oddział Nowohucki SEP

tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl

15.03.2016, Klub Technika

Konkurs dla dzieci szkół podstawowych klas I - III
"Pstryczek-Elektryczek"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

23.03.2016r.
Ruda Śląska

Seminarium szkoleniowe z cyklu "Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych"

Oddział Poznański SEP

tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl

24.03.2016,
Sala Konferencyjna WOIIB Poznań,
ul. Dworkowa 14

Szkolenie seminaryjne "Urządzenia piorunochronne. Wymagania dla istniejących i modernizowanych instalacji odgromowych"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

29.03.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

Seminarium Techniczne "Zasilania gwarantowane i rezerwowe"

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Marzec 2016, Hotel Prezydencki,
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów

Seminarium "Inteligentny Budynek"

Oddział Białostocki SEP

tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl

Marzec 2016, NOT Białystok

Posiedzenie wiosenne PKEOpK wraz z seminarium
(2 referaty, informacja dot. normalizacji i certyfikacji personelu)

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Marzec 2016, Ziemia Lubuska

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Konferencja - Wartość wiedzy w społeczeństwie informacyjnym "Innowacyjne metody kształcenia w oparciu o ICT"

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP)

kwiecień 2016
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Warszawa

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016
(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)
X Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności

Zespół Szkół nr 37 w Warszawie
tel. 22/ 871-45-36
e-mail: zs37@zs37.waw.pl

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22/ 827-71-27
e-mail: oeit.sep@noestrada.pl

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

06.04.2016
Technikum Łączności
im. prof. Janusza Groszkowskiego,

al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa

Seminarium techniczne "Pomiary elektryczne i aparatura kontrolno - pomiarowa"

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

07.04.2016,
Hotel Prezydencki,
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów

Sesja podsumowująca II Kongres Elektryki Polskiej

Zarząd Główny SEP
tel.: (22) 55 64 302, 304

11.04.2016,
Warszawski Dom Technika NOT,
ul. Czackiego 3/5, sala A

Konkurs dla młodzieży szkół średnich technicznych "Z Elektryką Przez Świat"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

13.04.2016r.
Kamsoft S.A., Gliwice

Szkolenie seminaryjne "Modernizacje starych instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w aspektach zmian Ustawy Prawo Budowlane z dnia 20.02.2015r."

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

19.04.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

Konkurs na najlepszą pracę własną uczniów szkół średnich

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.p l
http://www.seprzeszow.pl

Współorganizatorzy:
Zespół Szkół Elektronicznych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

21.04.2016,
Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów

Prelekcja Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych "Układy zasilania urządzeń potrzeb własnych elektrociepłowni"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

21.04.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

IX Konferencja Naukowo-Techniczna "i-MITEL 2016"

Oddział Gorzowski SEP

tel/fax. 95/722-89-43
e-mail: sepgorzow@poczta.onet.pl
http://www.sepgorzow.pl

20-22.04.2016, OW Leśnik ul. Chrobrego 10, Zamek Joannitów ul. Kościuszki 3 w Łagowie

Konferencja Rynek Energii Elektrycznej, REE/2016

Oddział Lubelski SEP

tel./fax 81/532-06-18
e-mail: sep@icn.pl
http://www.sep.lublin.pl

25-27.04.2016, Kazimierz Dolny

Międzynarodowe Seminarium Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE 2016), 35 lat PTETiS

PTETiS o/ Rzeszów,
Politechnika Rzeszowska,
Uniwersytet Rzeszowski,
Oddział Rzeszowski SEP

04.05 - 08.08.2016

Wycieczka techniczno-krajoznawcza do Katalonii

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

9-16.05.2016r.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Spotkanie Klubu na rzecz Europy Środkowo - Wschodniej na temat wpływu innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektryki, zwłaszcza ICT, na perspektywy rozwoju regionu

Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP)

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

09.05.2016
Pałac Kazimierzowski,
Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Seminarium "Instalacje fotowoltaiczne - zagadnienia projektowania i wykonawstwa instalacji oraz magazynowania wyprodukowanej energii"

Oddział Nowohucki SEP

tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl

10.05.2016, Klub Technika

VII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Energoosz-czędność w oświetleniu" podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2016

Oddział Poznański SEP

tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl

10.05.2016,
Międzynarodowe Targi Poznańskie

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPO-WER 2016

Oddział Poznański SEP

tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl

11.05.2016,
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Uroczyste Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP z referatem inż. Jana Dumieńskiego pt "Naziemna radiofonia cyfrowa T-DAB+" w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Oddział Krakowski SEP

tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

11.05.2016 godz. 16:30, Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28, Kraków

Obchody 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP

Oddział Szczeciński SEP

tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl

13.05.2016, Sala Księcia Bogusława X, Zamek Książąt Pomorskich,
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Szkolenie seminaryjne "Ochrona odgromowa - zasady obliczania odstępów izolacyjnych
- porównanie wzorów dotyczących zasad szacowania odstępów izolacyjnych ( normy i przepisy z lat ubiegłych i aktualne)
- przykłady obliczeń odstępów izolacyjnych dla obiektów budowlanych
- małe budynki z uziomami typu A i B
- większe obiekty - obliczenia wg zaleceń normy 2305/symulacja komputerowa"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

17.05.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016

(IMPREZA CENTRALNA ŚDTiSI 2016)

XVII Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego "Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych"

Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP)

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

maj 2016
Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP dotyczące egzaminów E i D i działalności Komisji nr 48,49,50

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

maj 2016

XX Konferencja Automatyków Rytro 2016

Oddział Nowohucki SEP

tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl

17-18.05.2016, Rytro 380, Hotel Perła Południa

Oddziałowe seminarium naukowo-szkoleniowe ELSEP 2016

Oddział Białostocki SEP

tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl

19.05.2016, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Białystok

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - seminarium techniczne

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Współorganizatorzy:
PTI

19.05.2016, Hotel Alabaster

Prelekcja Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych "Eksploatacja oświetlenia awaryjnego"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

19.05.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

"Metody pomiarowe wielkości elektrycznych w aspekcie historycznym oraz zapoznanie się ze zbiorami i eksponatami Muzeum Energetyki" - odczyt

Oddział Opolski SEP

tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/

21.05.2016,
Niemodlin

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - wyjazd techniczny

Oddział Radomski SEP

tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl

28.05.2016, Radom

Szkolenie seminaryjne "Jakość energii elektrycznej w aspektach ważnych dla odbiorców energii elektrycznej"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

31.05.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

Seminarium "Inteligentne sieci elektroenergetyczne"

Oddział Kielecki SEP

tel./fax 41/343-18-74
e-mail: sepkielce@o2.pl
http://www.sep.kielce.pl

Maj 2016, Busko Zdrój

Szkolenie seminaryjne "Znowelizowane wymagania dla budowanych i modernizowanych instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym w aspektach obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

7.06.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki - 2016

Oddział Krakowski SEP

tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

08.06.2016, Kraków, TAURON Dystrybucja O/Kraków

Seminarium szkoleniowo-techniczne "Bezpieczna eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych"

Oddział Tarnobrzeski SEP

tel/fax: 15 823 53 75
e-mail: septbg@o2.pl

Koło SEP w Stalowej Woli
tel./fax: 15 813 49 08 / 15 813 53 02
http://septarnobrzeg.pl/

9.06.2016r, Stalowa Wola
Hotel Hutnik

Międzynarodowy Dzień Elektryka - seminarium techniczne oraz sylwetka Patrona Roku Prof. Latka, 85-lecie seniorów SEP

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Współorganizator:
Firmy sponsorujące

10.06.2016 Hotel Łańcut, Markowa Muzeum Ulmów

VIII Katowickie Dni Elektryki

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

14-15.06.2016r.
Katowice

II Seminarium Historyczne poświęcone pamięci prof. Andrzejewskiego

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

14.06.2016r.
Katowice

XI Konferencja Naukowo - Techniczna "Bezpieczeństwo w elektryce"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

15.06.2016r.
Kamsoft S.A., Katowice, ul. 1 Maja 133

XIV Konferencja naukowo-techniczna "Pomiary korozyjne
w ochronie elektrochemicznej"

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

15-17.06.2016, Zamek Gniew

Prelekcja Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych "Rola połączeń wyrównawczych w instalacjach elektrycznych"

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
 www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

16.06.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

IV Mistrzostwa Strzeleckie SEP

Oddział Krakowski SEP

tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

19.06.2016, Kraków,
Pasternik

Wycieczka techniczno - integracyjna zagraniczna - Portugalia

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

20 - 27.06.2016

Seminarium szkoleniowe "Zastosowanie kabli grzewczych
w budownictwie ogólnym"

Oddział Zamojski SEP

tel. 84/638-57-31
kom. 512 563 135
e-mail: sep.zamosc@gmail.com
http://www.sep.zamosc.pl

Czerwiec 2016, Zamość

Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki - Piknik

Oddział Łódzki SEP

tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl

Czerwiec 2016, Łódź

Szkolenie - Małogabarytowe stacje transformatorowe

Oddział Koszaliński SEP

tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl
http://www.sep.koszalin.pl

Czerwiec 2016, Koszalin

Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki

Oddział Szczeciński SEP

tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl

Czerwiec 2016, Szczecin

Wyjazd do Lwowa na uroczystości 75-lecia kaźni profesorów lwowskich w tym Patrona O.R. SEP
Prof. Włodzimierza Krukowskiego

Oddział Radomski SEP

tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl

03 - 04.07.2016, Lwów

Organizacja i udział w obchodach 75 rocznicy mordu Profesorów Lwowskich w Stanisławowie i Lwowie ( SEP Rzeszów , SEP Radom , SEP Wrocław, i ZG)
Prof. Włodzimierza Krukowskiego

SEP Rzeszów,
SEP Radom, ZG,
Politechnika Wrocławska (nagranie filmu - SEP Rzeszów)

03.07 - 05.07.2016

Seminarium techniczne w terenie - elektrownia ekologiczna 1MW w Arłamowie

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

12.08.2016

Jubileusz 70-lecia powstania SEP na Ziemi Nyskiej

Oddział Opolski SEP

tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/

02.09.2016, Nysa

Zebranie PKOO SEP w trakcie konferencji, EMC Europe 2016

Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP

06.09.2016, Politechnika Wrocławska

II Sympozjum Historia Elektryki

Główni organizatorzy:
Centralna Komisja Historyczna SEP
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Zarząd Główny SEP

Oddział Szczeciński SEP
tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl

Współorganizatorzy:
Polska Sekcja IEEE, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitet Elektrotechniki PAN, Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT NOT, Muzeum Techniki I Przemysłu NOT, Archiwum FSNT NOT, Redakcja Słownika Biograficznego Techników Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

23-25.09.2016, Uniwersytet Szczeciński

Rajd samochodowy 

Oddział Poznański SEP

tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl

24.09.2016

Uroczyste Zebranie Plenarne z okazji urodzin Patrona O.R. Prof. Włodzimierza Krukowskiego (19.09.1887 r.)

Oddział Radomski SEP

tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl

Wrzesień 2016, Radom

Seminarium: Kompensacja mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i sieciach nn. Magazynowanie energii elektrycznej

Oddział Kielecki SEP

tel./fax 41/343-18-74
e-mail: sepkielce@o2.pl
http://www.sep.kielce.pl

6-7.10.2016, Cedzyna k/Kielc

Doroczne wyjazdowe Seminarium Komisji Kwalifikacyjnych

Oddział Krakowski SEP

tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

07-08.10.2016

Obchody 60-lecia powstania Oddziału Rzeszowskiego SEP

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Współorganizator: firmy sponsorujące

20.10.2016, Teatr Siemaszkowej, ul. Sokoła 7-9, Rzeszów

Współudział w organizacji posiedzenia plenarnego Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego IEC TC81 ds. Ochrony Odgromowej

PKOO SEP, Oddział Rzeszowski SEP,
Politechnika Rzeszowska

24.10 - 28.10.2016

II Dyskusyjne Forum Kobiet SEP
"Kobiety w elektryce i energetyce"

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP
tel.: 604 287 971
795 510 076
e-mail: j.okladlo@gmail.com
Zarząd Główny SEP
tel.: 22 556 43 03
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

1-3.09.2016
Baranów Sandomierski - Połaniec

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
"Małe Elektrociepłownie Jądrowe szansą rozwoju regionalnego miast - Radom miastem atomu"

Oddział Radomski SEP

tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl

Współorganizator:
NOT Radom

12.10.2016, Radom

V Krajowa Konferencja NT "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach"

Oddział Krakowski SEP

tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl

20.10.2016, Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28, Kraków

Główne uroczystości jubileuszowe 95-lecie powstania Oddziału Radomskiego SEP

Oddział Radomski SEP

tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl

21.10.2016,  Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"
ul. Kopernika 1, Radom

41 Gdańskie Dni Elektryki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk


tel./fax. 58 301 49 24
e-mail: sep@sep.gda.pl
http://www.sep.gda.pl/

27-29.10.2016
Gdańsk ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
w 2016 r.

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

Współorganizator:
Politechnika Rzeszowska 

do 30.10.2016, Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów

Szkolenie - Linie SN izolowane

Oddział Koszaliński SEP

tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl
http://www.sep.koszalin.pl

Październik, Koszalin

Obchody 70-lecia Oddziału Białostockiego SEP

Oddział Białostocki SEP

tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl

Październik 2016, Filharmonia Białostocka, Białystok

Posiedzenie jesienne PKEOpK wraz z seminarium
(2 referaty, informacja dot. normalizacji i certyfikacji personelu)

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Październik 2016, Warszawa

Konferencja naukowo-techniczna "Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka"

(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)

Oddział Elektroniki, Informatyki Telekomunikacji SEP
tel. 22/ 827-71-27
e-mail: eoit.sep@neostrada.pl
www.oeit.org.pl

Instytut Kolejnictwa
www.ikolej.pl

16 listopada 2016
Warszawa

Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50

Konkurs prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Oddział Opolski SEP

tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/

23.11.2016,
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

XIX Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne"

Oddział Poznański SEP

tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl

23-24.11.2016,
Centrum Kongresowe IOR Poznań,
ul. W. Węgorka 20

Seminarium szkoleniowe dla kadry inżynieryjno-technicznej SEP

Oddział Białostocki SEP

tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl

Listopad 2016, NOT Białystok

80-lecie Oddziału Lubelskiego SEP

Oddział Lubelski SEP

tel./fax 81/532-06-18
e-mail: sep@icn.pl
http://www.sep.lublin.pl

Listopad 2016, 2 dzień targów "ENERGETICS", Lublin, Sala targów

Seminarium techniczne "Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona zwarciowa"

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

listopad 2016

Spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP
w 2016 r.

Oddział Rzeszowski SEP

tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl

20.12.2016, Hotel Prezydencki,
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów

Konkurs Oddziału Białostockiego SEP na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

Oddział Białostocki SEP

tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl

Grudzień 2016, NOT Białystok

Spotkanie świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP

Zarząd Główny SEP

tel. 22 55 64 303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

13.12.2016, Biuro SEP


Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili