Facebook

Prezesi stulecia SEPpobierz jako PDF
download PDF


Stanisław Bolkowski

Ur. w 1930 r.

Prezes SEP w latach 1998-2006

Stanisław  Bolkowski urodził się 12 grudnia 1930 r. w Równem, w rodzinie prawniczej. Tam w 1939 r. zastał Go wybuch II wojny światowej. W 1940 roku został wraz z matką zesłany na Syberię. W 1946 roku powrócił do kraju. Zamieszkał z rodziną w Łodzi, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego i w 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1956 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka w specjalności sieci elektroenergetyczne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. jeszcze podczas studiów jako zastępca asystenta w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki.  Do 1965 r. zajmował kolejno stanowiska asystenta i starszego asystenta. W 1965 r., po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej został powołany na stanowisko adiunkta. Promotorem Jego pracy doktorskiej był prof. Tadeusz Cholewicki. W 1971 r. decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał stanowisko docenta. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 roku na podstawie konkursu przeprowadzonego w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1956-1960 był dodatkowo zatrudniony w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego na stanowisku starszego inżyniera.

W Politechnice Warszawskiej sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji. W kadencji 1972-1975 sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, a w latach 1975-2001 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W latach 1981-1997 był z wyboru prodziekanem Wydziału Elektrycznego, a w latach 1987-1993 Dziekanem Wydziału Elektrycznego. W latach 1993-1996 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 1996-1999 został wybrany na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyki, a w kadencji 1999-2002 na stanowisko Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej.

Profesor Stanisław Bolkowski pełniąc ważne funkcje w Politechnice Warszawskiej przyczynił się do dynamicznego rozwoju kadry nie tylko na rodzimym wydziale. Był jednym z inicjatorów zjazdów dziekanów wydziałów elektrycznych polskich uczelni technicznych, które są kontynuowane do dziś.

Od roku 2002 do 2011 prof. Bolkowski pracował w Politechnice Białostockiej w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Prowadził tam wykłady z teorii obwodów elektrycznych na studiach stacjonarnych i dla doktorantów.


Podręcznik „Teoria obwodów elektrycznych” autorstwa Profesora Stanisława Bolkowskiego

 

Profesor Bolkowski ma bogaty dorobek naukowy z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Jest autorem ponad stu prac naukowych, siedmiu podręczników akademickich i współautorem pięciu podręczników. Opracował kilkaset haseł do „Encyklopedii Techniki” i rozdział poświęcony teorii obwodów elektrycznych do „Poradnika Inżyniera Elektryka”. Prace z teorii obwodów elektrycznych obejmują tematykę obwodów o parametrach rozłożonych, obwodów nieliniowych i tematykę związaną z zastosowaniem metody zmiennych stanu do badania układów wielowymiarowych. Wypromował ośmiu doktorów. Był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i kilkunastu rozpraw habilitacyjnych.

Przez cały okres działalności zawodowej jest bardzo aktywny w działalności naukowej i społecznej poza macierzystą uczelnią. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN, a w latach 1984-1989  członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN, członkiem Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki  Instytutu  Elektrotechniki. Od 1987 r. jest nieprzerwanie członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej  Akademii Nauk, aktualnie jest Zastępcą Przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczy Radom Programowym dwóch konferencji: Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO) oraz Zastosowanie  Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE).

Wyrazem uznania Jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz zasług dla rozwoju Elektrotechniki, Politechnika Śląska nadała w 2009 r. profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu godność Doktora Honoris Causa.

Od 1955 roku prof. Stanisław Bolkowski jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 2002 r. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia. W pierwszych latach członkowstwa  w SEP, w Oddziale Warszawskim działał w Komisji do spraw Młodzieży i Studentów. Był początkowo przewodniczącym tej Komisji w Oddziale Warszawskim , a następnie w Zarządzie Głównym. W 1994 roku   na XXVII Walnym Zjeździe Delegatów SEP został wybrany do Zarządu Głównego, a Zarząd Główny  wybrał Go na  wiceprezesa  SEP w kadencji 1994-1998. Na XXIX Walnym Zjeździe w Krakowie został wybrany na Prezesa SEP. Na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze został ponownie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 1998-2002. Od 2002 roku przez dwie kadencje, profesor Stanisław Bolkowski przewodniczył  Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. W latach 2002-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.

Prof. Stanisław Bolkowski jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji  Narodowej. Jest odznaczony odznakami branżowymi: Złotą Odznaką Honorową NOT, Odznaką Szafirową SEP oraz medalami: Mieczysława Pożaryskiego,  Stanisława Fryzego,  Michała Doliwo-Dowrobolskiego, Jana Obrąpalskiego,  Pawła Jana Nowackiego i Romana Dzieślewskigo.

 

Życiorys autoryzowany przez Prof. Stanisława Bolkowskiego,

dla potrzeb publikacji internetowej,

listopad 2018 r.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili