Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Władysław Waga

Urodzony 28 kwietnia 1943 r. w Jaśkowicach.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

inżynier elektryk

Miejsce pracy, stanowisko:

emerytowany prezes Zarządu ELTOR – Kraków

Rok wstąpienia do SEP:

1966

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (2004);
 • Resortowe, regionalne: Srebrna Odznaka Zasłużony dla Energetyki (1986 r.), Złota Odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1986 r.),Odznaka HONORIS GRATIA (2009 r.), Medal 70-lecia Ligi Obrony Kraju (2014 r.).
 • SEP: SOH (1986 r.), ZOH (1995 r.) i Szafirowa OH (2015 r.). Medale: im.  M. Pożaryskiego (2002 r.), Medal im. K. Szpotańskiego (2003 r.), Medal im. St. Fryzego (2006 r.), Medal im. J. Groszkowskiego (2007 r.), Medal 90-lecia  SEP (2009 r.), Medal im. J. Obrąpalskiego (2012 r.), Zasłużony Senior SEP (2016 r.).
 • NOT: Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1996 r.).

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole:

 • Członek Zarządu Koła SEP nr 10 przy Eltor Kraków w latach 1981-1987, sekretarz Koła SEP nr 10 w latach 1987-1997, Prezes Koła SEP nr 10 Eltor Kraków w latach 1997-2009.

- W oddziale:

 • Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP w l. 2002-2010 i 2014-2018;
 • Skarbnik O/Kr SEP w l. 2002-2010;
 • Prezes O/Kr SEP w kadencji 2010-2014;
 • Wiceprezes/Skarbnik O/Kr SEP od 2014 r.;
 • Członek Komisji Wyborczej SEP od 2014 r.;
 • Wiceprzewodniczący KK nr 123 od 1998 r.;  
 • Przewodniczący Oddziałowej  Rady Nadzorczej ds. KK w O/Kr SEP w latach 2002-2006; 
 • Członek Rady Nadzorczej ds. KK w O/Kr SEP od 2006 r.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • Władysław Waga jest długoletnim aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do którego wstąpił w 1966 r. W latach 1981-1987 pełnił funkcję członka Zarządu Koła SEP nr 10, w latach 1987-1997 sekretarza w okresie od 1997 do 2010r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i organizatora pracy Koła SEP przy ELTOR Kraków, należącego wówczas do aktywniejszych Kół w Oddziale Krakowskim SEP.
 • Od 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP i Skarbnika O/Kr SEP. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziałowej Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnych.
 • W kadencji 2010-2014 pełnił odpowiedzialną funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego SEP a od 2014 r. pełni funkcję wiceprezesa/skarbnika O/Kr SEP oraz członka Komisji Wyborczej SEP wybranego na WZD SEP w Szczecinie i Poznaniu.
 • Kol. inż. Władysław Waga jest bardzo silnie zaangażowany w działalność egzaminacyjną, jako długoletni wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 123 oraz członek Oddziałowej Rady Nadzorczej ds. KK. Jest zaangażowany w organizację corocznych Seminariów Konsultacyjno-Szkoleniowych Oddziałowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz seminariów i wycieczek technicznych.
 • Od kilku lat angażuje się w prace nad wdrażaniem w Oddziale Krakowskim SEP Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001 oraz jego ulepszaniem.
 • Jest też zaangażowany w rozwój współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy O/Kr SEP a energetykami węgierskimi (MEE Eger i Miskolc) oraz ukraińskimi (SIEU – Lwów). Inż. Władysław Waga jest aktywnym członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W kadencji 2010-2014 pełnił z ramienia O/Kr SEP funkcję członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i uczestniczył w nadawaniu uprawnień budowlanych dla elektryków.

W NOT: Członek Rady Krakowskiej NOT w latach 2006-2018.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

 • Władysław Waga jest inżynierem elektrykiem o ponad 45-letnim doświadczeniu zawodowym w zakresie elektroenergetyki. Większość swojej aktywności zawodowej związał z Przedsiębiorstwem Elektryfikacji Rolnictwa ELTOR Kraków, gdzie zatrudniony był na różnych odpowiedzialnych stanowiskach.
 • Od 1998 r. do przejścia na emeryturę w 2010r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELTOR Kraków Sp. z o.o. Swoją bogatą wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystywał na rzecz budowy i remontów linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych.
 • Inżynier Władysław Waga wniósł bardzo duży wkład w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych na ternie Małopolski, Podbeskidzia oraz Śląska i Zagłębia.
 • Przyczynił się on w istotny sposób do rozwoju elektroenergetyki południowych obszarów Polski. Pracując w wykonawstwie sieciowym i kierując przedsiębiorstwem wykonawczym budownictwa sieciowego wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie technicznym i organizacyjnym.
 • W swoim dorobku twórczym posiada kilka wdrożonych wniosków racjonalizatorskich. W okresie pracy zawodowej kandydat włożył wiele wysiłku w integrowanie społeczności „eltorowskiej” poprzez organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, odczytów o tematyce technicznej oraz współzawodnictwa brygad wykonawstwa.

 

Zgłaszający: Oddział Krakowski SEP.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili