Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Krzysztof Woliński

Urodzony 06 grudnia 1949 r. w Gdańsku Wrzeszczu.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

dr inż. elektryk, automatyka zabezpieczeniowa

Miejsce pracy, stanowisko:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, specjalista ds. OZE

Rok wstąpienia do SEP:

1974

 

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi -1984 r.; odznaczenie „Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji” -1990 r.;
 • Resortowe, regionalne: Brązowa Odznaka „Zasłużony dla energetyki” – 1986 r.; Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki” – 2005 r.; Odznaka Honorowa Miasta Gorzów Wielkopolski – 2018 r.
 • Odznaki SEP: SOH – 1988 r.; ZOH-1996 r., Szafirowa OH – 2015 r.;
 • Medale SEP: 90-lecia SEP-2009, 65-lecia Oddziału Białostockiego - 2011, im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - 2014, im. prof. Pawła Jana Nowackiego - 2015, im. Karola Pollaka-2016, 70-lecia Oddziału Białostockiego-2016, im. Janusza Groszkowskiego - 2017;
 • NOT: SOH-1998, ZOH-2014.
 • Inne: Medal XXV lat PTETiS.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole: Prezes Koła przy Zakładzie Energetycznym (PGE Dystrybucja) w latach 1984-2002 oraz 2011-2014;

- W oddziale:

 • 1990-1994 -  sekretarz Oddziału,
 • od 2014 i obecnie – członek Zarządu Oddziału,
 • od 2002 i obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnych, o
 • d 2002 i obecnie – delegat na WZD SEP.

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

 • 2002-2006 – członek GKR SEP, od 2006 i obecnie – członek ZG SEP,
 • 2006-2010- przewodniczący CKSzE SEP, od 2010 i obecnie – przewodniczący CKW SEP,
 • od 2014 i obecnie – wiceprezes SEP – rzecznik prasowy,
 • 2015-2016 – przewodniczący Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnej przy Biurze SEP w Warszawie,
 • w Komitecie Automatyki Elektroenergetycznej SEP od 1987 – członek,
 • od 1997 i obecnie – członek prezydium Komitetu.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • Od 2004 r. redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości Elektrotechniczne”,
 • W latach 2002-2006 członek GKR SEP,
 • Od 2006 r. członek Zarządu Głównego SEP,
 • Od 2014 r. wiceprezes SEP, rzecznik prasowy SEP,
 • Autor wielu artykułów w czasopismach stowarzyszeniowych,
 • Przewodniczący RN ds. Komisji Kwalifikacyjnych przy Biurze SEP
 • Aktywny działacz na szczeblu Oddziału i Koła SEP (od 2002 r. delegat na kolejne WZD SEP, prezes Koła SEP, sekretarz i członek Zarządu Oddziału SEP, przewodniczący Oddzia-łowej RN ds. Komisji Kwalifikacyjnych.

W innych organizacjach:

 • SIGMA-NOT Sp. z o.o. w Warszawie (1999-2003 – członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Wiadomości Elektrotechniczne”, 2004 i obecnie – redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości Elektrotechniczne”);
 • ZIAD Bielsko-Biała S.A. (1979-1995 – wykładowca na kursach szkoleniowych w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 1997-2011 – członek Rady Redakcyjnej kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna);
 • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (2002 i obecnie – członek PDL/IE/1691/01, 2014-2018 – członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 2014 i obecnie – członek Rady Redakcyjnej Biuletynu Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa);
 • Polski Komitet Normalizacji (2012 i obecnie – członek Komitetu Technicznego KT-70 ds. przekaźników elektrycznych i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej);
 • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE (2011-2012 – członek zwyczajny);
 • Instytut Energetyki, Zakład Automatyki Zabezpieczeniowej w Warszawie (2004-2015 – członek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji nr 3 Instytutu Energetyki, 2012-2015 – sekretarz Rady Nadzorczej Systemu Certyfikacji Instytutu Energetyki).

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

 • Autorstwo nowatorskich rozwiązań technicznych, ekonomicznych organizacyjnych przyczyniających się do bardziej  efektywnego wykorzystania zjawisk elektrycznych – autor lub współautor 93 wniosków racjonalizatorskich z zakresu elektro-energetycznej automatyki zabezpieczeniowej zastosowanych na terenie działania Zakładu Energetycznego Białystok; asystent w grupie serwisowej Zakładu Elektroniki Górniczej SA w Tychach w latach 1976-1998; asystent w grupie serwisowej ZEG-Energetyka Sp. z o.o. w Tychach w latach 1998-2009; główny konsultant w EPC SA w Warszawie w latach 2009-2010;
 • Opracowania naukowe publikowane w renomowanych czasopismach, w tym o zasięgu międzynarodowym (tytuł, miejsce publikacji) – autor lub współautor artykułów technicznych opublikowanych na łamach następujących czasopism: „Wiadomości Elektrotechniczne” – 50, „Automatyka Elektroenergetyczna” – 41, „Energetyka” – 5, „Przegląd Elektrotechniczny” – 3, „Napęd i sterowanie” - 3;  współautor i autor 40 referatów technicznych wygłoszonych na konferencjach krajowych;
 • Współautor książki „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa” wydanej w latach 2008, 2009, 2012 (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej); opiniodawca następujących książek technicznych: „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych” (autor Zbigniew Lubośny, WNT 2013), „Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń w sieciach średnich napięć” (autor Witold Hoppel, PWN 2017), „EAZ w sieciach elektroenergetycznych ŚN i WN” (autor Krzysztof Borkiewicz ZIAD BB SA 2016), raport „Opracowanie zasad optymalnego nastawiania układów zabezpieczeń sieci przesyłowej etap II” (zespół pod kierownictwem Jana Machowskiego, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej 2009);
 • Wybitne osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry technicznej/naukowej, w tym liczba wypromowanych doktorów itp.:
 • W latach 2004-2010 adiunkt na Wydziale Elektrotechniki WSFiZ w Białymstoku, promotor 12 prac inżynierskich; od 2012 i obecnie promotor 10 prac magisterskich i 3 prac inżynierskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

 

Zgłaszający: Oddział Białostocki SEP.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili