Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członkini Honorowa SEP Józefa Okładło

 

Urodzona w Przyborowie.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

 

mgr inż. specjalność systemy i urządzenia energetyczne

 

Miejsce pracy, stanowisko:

na emeryturze

Rok wstąpienia do SEP:

1981

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi - 2005 r.
 • Resortowe: Zasłużony dla Energetyki - 1994 r.
 • Odznaki SEP:  Srebrna Odznaka Honorowa SEP - 1999 r.; Złota Odznaka Honorowa SEP - 2004 r.; Szmaragdowa Odznaka Honorowa SEP - 2018 r.
 • Medale SEP: Medal im. Kazimierza Szpotańskiego - 2006 r.; Medal 90-lecia  SEP - 2010 r.; Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - 2014 r.; Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego – 2017 r.
 • Odznaki NOT: Srebrna odznaka Honorowa NOT - 2001 r.; Złota Odznaka Honorowa NOT - 2010 r.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole:

 • Sekretarz  Koła  przy Elektrowni w Połańcu od 1998 do 2002 r.; prezes Koła  przy Elektrowni w Połańcu od 2002 do 2018 r.;

- W oddziale:

 • Członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego od 1998 do 2002 r.;
 • prezes  Oddziału  Tarnobrzeskiego od 2002 do 2010 r.; Wiceprezes Oddziału Tarnobrzeskiego od 2010 do 2018 r.;
 • Prezes  Oddziału  Tarnobrzeskiego od 2018 r. i nadal.

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

 • Członek Zarządu Głównego SEP od 2010 r. i nadal;
 • członek Rady Nadzorczej Agend SEP  od 2010 do 2014 r.;
 • przewodnicząca Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP od 2014 r. i nadal.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • W ramach działalności SEP Józefa Okładło  propaguje wiedzę i kulturę techniczną poprzez organizowanie odczytów, konferencji  i  sympozjów naukowo-technicznych. Jej działania przyczyniają się do integracji środowisk naukowo-technicznych, wymiany doświadczeń, a także promowania  etyki zawodowej i kultury technicznej.
 • Funkcję  prezesa Koła przy Elektrowni w Połańcu pełniła nieprzerwanie przez 4 kadencje w tym czasie zorganizowała cykl 5 konferencji naukowo-technicznych  pod wspólnym hasłem „Ekologia w energetyce” Konferencje odbywały się w Baranowie Sandomierskim. Podejmowały tematykę odsiarczania spalin, obniżania emisji NOx , oczyszczania ścieków, współspalania biomasy.
 • Jako prezes  i wiceprezes Oddziału Tarnobrzeskiego SEP zorganizowała wiele wyjazdów technicznych i techniczno-turystycznych krajowych i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje oferta wyjazdu na Targi EXPO do Mediolanu, która skierowana była do wszystkich oddziałów SEP. Z wyjazdu skorzystały osoby z 4 oddziałów.
 • Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej nr 270.
 • Jako przewodnicząca Centralnej Komisji d/s Członków Zwyczajnych (CK CZ)  rozpoznaje oczekiwania członków Stowarzyszenia stara się wychodzić im naprzeciw, jest inicjatorką i organizatorką corocznych spotkań Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP, które wypracowuje wiele ciekawych wniosków oraz odgrywa ważną rolę w integracji środowiska SEP. 
 • CK CZ  pod jej przewodnictwem przeprowadziła wśród  oddziałów  ankietę na temat pomocy koleżeńskiej i przedstawiła jej wyniki na forum ZGSEP oraz Rady Prezesów. Zwróciło to  uwagę na ważny element działalności stowarzyszeniowej jakim jest szeroko pojęta  pomoc koleżeńska. Komisja opracowała procedury ceremoniałów: powitalnego, pożegnalnego członków SEP oraz ceremoniału sztandaru Z inicjatywy CKUZ została podjęta akcja ufundowania na stulecie SEP nowego Sztandaru SEP, przez wszystkie oddziały naszego Stowarzyszenia.

W NOT:

Wiceprezes Tarnobrzeskiej Rady NOT od 2002 do 2010 r.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

 • Józefa Okładło była pracownikiem Elektrowni w Połańcu od 1979  do 2009 r. W tym okresie dała się poznać jako pracownik  dyspozycyjny, kreatywny, potrafiący diagnozować i rozwiązywać problemy eksploatacyjno-techniczne. Ze względu na swoje predyspozycje przewodniczyła  wielu zespołom tematyczno-problemowym m.in. prowadziła próby i badania w zakresie optymalizacji pracy zespołów młynowych i kotła.
 • Aktywnie uczestniczyła we wdrażaniu projektów inwestycyjnych, których realizacja przyniosła wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Na szczególną uwagę zasługuje jej zaangażowanie we wdrażanie technologii współspalania biomasy z węglem oraz nowych systemów informatycznych i pomiarowych.
 • Pełniła funkcje certyfikowanego audytora w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania ISO w zakresie: zarządzania jakością (ISO 9001),zarządzania środowiskiem (ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem, (PN 18001) oraz zarządzania bezpieczeństwem informatycznym ( ISO 27001).
 • Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywała  młodzieży będąc wykładowcą przedmiotów zawodowych w Technikum Energetycznym oraz opiekunem praktyk studenckich w Elektrowni Połaniec.

 

Zgłaszający: Oddział Tarnobrzeski SEP.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili