Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Józef Wereda

Urodzony 15 marca 1931 r w Majdanie Mokwińskim na Wołyniu.

Wykształcenie:

średnie pedagogiczne; wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

mgr. inż. elektryk

Miejsce pracy, stanowisko:

Na emeryturze

Rok wstąpienia do SEP:

1971

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL.
 • Resortowe: Zasłużony pracownik ZEOC (1986 r.).
 • SEP: Srebrna Odznaka Honorowa SEP (1978 r.), Złota Odznaka Honorowa SEP (1988 r.), Medal 90-lecia SEP (2009 r.), Nadanie godności Seniora SEP (2009 r.); Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Płockiego SEP (2014 r.), Szafirowa Odznaka Honorowa SEP (2016 r.).
 • NOT: Srebrna Odznaka Honorowa NOT(1981 r.),

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

 • Prezes Oddziału Płockiego SEP - trzy kadencje (w latach 1973-1978, 1990-1998);
 • sekretarz Zarządu Oddziału Płockiego SEP (1970 - 1990 r.),
 • wiceprezes Zarządu Oddziału Płockiego (1998 - 2002 r.),
 • wrzewodniczący Sądu Koleżeńskiego (od 2006 r. i nadal).

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • Wieloletni Prezes Oddziału SEP: Oddziału Mazowieckiego SEP w latach 1973-1977 (dawna nazwa oddziału płockiego) oraz Prezesa Oddziału Płockiego w latach 1990-1998 przez dwie kolejne kadencje;
 • Wyróżniał się wieloletnią działalnością w Oddziale i Zarządzie Oddziału, jako wychowawca licznych pokoleń elektryków i propagator energetyki oraz nowoczesnych rozwiązań z nią związanych;
 • W latach 70 tych aktywnie uczestniczył w reorganizacji Oddziału Płockiego SEP w związku ze zmianą struktury administracyjnej i w konsekwencji zmian organizacyjnych SEP w tych latach. Przeprowadził reorganizację polegającą na wydzieleniu Oddziału Ciechanowskiego i Ostrołęckiego z Oddziału Płockiego SEP oraz przejęcia z Oddziału Łódzkiego Kół terenowych Miflex oraz EMIT.
 • Zorganizował nowe koła SEP w Płockim Kombinacie Budowlanym, w Fabryce Maszyn Żniwnych, w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku, w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w Biurze Projektów MZRiP w Płocku, w fabryce POLAM w Gostyninie oraz Rejonie Energetycznym Kutno Zakładu Energetycznego Płock.
 • Propagował szerzenie wiedzy w zakresie elektryki i elektroenergetyki w licznych odczytach i seminariach m. in prelekcji ,,Rozwój sieci SN zapewniającej wymaganą ciągłość zasilania odbiorców przemysłowo-rolnych”, w połowie lat 80-tych.
 • Współautor monografii z okazji 50-lecia Oddziału Płockiego SEP w 1996 roku.

W innych organizacjach:

Zrzeszenie Studentów Polskich ( 1954-1960) – członek; Związek Zawodowy (ZNP i ZZE) (1960-1980) członek, NSZZ „Solidarność” członek od 1980 roku.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

 • Józef Wereda Propagował wiedzę w zakresie elektryki jako nauczyciel i wychowawca oraz dyrektor, nauczając elektrotechniki i przedmiotów zawodowych m.in. w Zasadniczej Szkole Zawodowej, jak w Technikum Elektrycznym w Płocku.
 • Jako główny energetyk w zakładach przemysłowych w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzyniu, Bardeckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Bardo na Śląsku aktywnie rozwijał zainteresowanie elektryką wśród współpracowników, jak również sam inicjował liczne usprawnienia w zakresie efektywnego wykorzystania energii elektrycznej.
 • Od 1970 roku do odejścia na emeryturę związany z Zakładem Energetycznym w Płocku, pracował na stanowiskach: specjalisty ds. rozwoju sieci i urządzeń elektrycznych w Wydziale Rozwoju, kierownika Wydziału BHP, projektanta oraz samodzielnego referenta ds. stażystów, co między innymi wynikało z jego właściwego dydaktycznego podejścia i zasobu wiedzy jaki posiadał.
 • Działał w organizacji NOT m.in. w komitecie budowy Domu Technika przy NOT, oraz wsparciu jej działalności jako Członek Rady, w tym Komisji Organizacji i Odznaczeń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyznaniu odznak honorowych srebrnej i złotej NOT.

 

Zgłaszający: Oddział Płocki SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili