Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Jan Graczyk

Urodzony 02 kwietnia 1938 r. w Nakle nad Notecią.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

inżynier

Miejsce pracy, stanowisko:

Na emeryturze, egzaminator na uprawnienia ZPIIB

Rok wstąpienia do SEP:

1965

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Odznaka Pamiątkowa „Gryfa Pomorskiego” – 1971 r., Krzyż Zasługi przyznany przez Radę Państwa (srebrny - 1974 r., złoty - 1983 r.), Odznaka Honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznana przez Zarząd Główny tej organizacji (stopnia trzeciego - 1971 r.; drugiego - 1976 r.; złota - 1981 r., brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – przyznany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 1982 r., Odznaka Honorowa ZG Ligii Obrony Kraju (srebrna – 1971 r.; złota  - 1971 r.), srebrny medal ZG LOK „Za zasługi dla LOK” – 1982 r., odznaka i tytuł „Zasłużony dla Wynalazczości  i Racjonalizacji” przyznane przez Prezesa Rady Ministrów - 1983 r., odznaka i tytuł „Racjonalizatora Produkcji” przyznane przez Ministra  Łączności w dniu 10.10.1964  nr. K/R-401/113/64, odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” przyznana przez Ministerstwo Kultury i sztuki w dniu 16.05.1988  r., srebrna odznaka  „Przodujący Kolejarz” przyznana przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w dniu 25.04.1996 r.
 • Resortowe, regionalne: Odznaka Zasłużonego Pracownika Łączności (brązowa - 1970 r.; srebrna – 1977 r., złota 1983 r.), Honorowa Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Łączności -  1978 r., Wpis do Księgi Honorowej „Zasłużony dla Łączności” - 1999 r. (Ministerstwo Łączności), Srebrna odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników - 2010 r.
 • Odznaki SEP:  Odznaka Honorowa SEP (srebrna - 1981 r.; złota - 1990 r.; szafirowa - 2016 r.), Zasłużony Senior SEP -  2011 r.,
 • Medale SEP: im. prof. M. Pożaryskiego – 1979 r., im. prof. J. Groszkowskiego – 2006 r. , Medal 90-lecia SEP – 2009 r., Medal im. inż. K. Szpotańskiego – 2014 r.,
 • Odznaki NOT: RG NOT Srebrna Odznaka Honorowa” – 1982 r.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W oddziale:

 • Delegat na XX Kongres Techników Polskich - 1982 r.,
 • prezes Oddziału Szczecińskiego SEP (1981 - 1984 r.),
 • przewodniczący Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego (od 2006 r.),
 • delegat O/Szczecińskiego SEP na kolejne WZD SEP (od 1979 r.).

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

 • Członek Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP (od 2006 r.),
 • członek Centralnej Komisji Rozwoju Telefonii Wiejskiej (1980 r.),
 • członek Centralnej Komisji Statutowej (2002-2006 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXVI WZD SEP (2014 r.),

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

   Jan Graczyk od ponad pięćdziesięciu lat jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiada wiele osiągnięć na polu stowarzyszeniowym - aktywnie wspierał szereg nowatorskich przedsięwzięć w sferze młodzieży i działalności historycznej SEP. Przykładem może tu być jego udział w organizacji Szczecińskich Dni Młodego Elektryka w 1984 roku, które były następnie przekształcone w Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka - pierwsza edycja odbyła się 1997 roku czy ogólnopolskie narady studenckich kół SEP. Wspierał i popularyzował działania mające na celu ocalenie od zapomnienia wybitnych polskich oraz zagranicznych elektryków, w szczególności: Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Karola Pollaka, Wacława Kamila Rechniewskiego oraz Ewalda Jürgena Georga von Kleista. Aktywnie włączył się w przygotowanie opracowania i wydanie na 60-lecie Oddziału Szczecińskiego i Politechniki Szczecińskiej w 2006 r. pionierskiej monografii „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”. Aktywny lider Sekcji Naukowo-Technicznej „Informatyka i Telekomunikacja”, która była inicjatorem prezentacji wybranych problemów związanych z  telekomunikacją na forum Szczecińskich Dni Techniki, a następnie Dni Techniki Pomorza Zachodniego. Rzecznik  współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami na terenie województwa, w tym m.in. z Zachodniopomorską Izbą Inżynierów Budownictwa i FSNT NOT w Szczecinie. Rzeczoznawca SEP w dziedzinie Telekomunikacji (od 1980 r.). Przez wiele lat był członkiem Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP, a także delegatem na WZD SEP.

- W NOT: członek Rady Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT (od 2006);

- W innych organizacjach: członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – egzaminator na uprawnienia budowlane -  (od 2003 r.),  propagator kultury chóralnej (od 1957 r.), prezes Zarządu Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji (2005 r.).

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

   Jan Graczyk wniósł wybitny wkład w rozwój telekomunikacji w regionie Szczecina i Pomorza Zachodniego. W 1965 r. ukończył Wydział Elektryczny w Politechnice Poznańskiej, a studia podyplomowe w zakresie Cyfrowej Transmisji Danych w Politechnice Warszawskiej w 1971 r. Od 1957 roku aż do przejścia na emeryturę w 2002 r. pracował w Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie. Kierował opracowaniem i wdrażaniem w regionie wielu ważnych programów rozwojowych na lata 1980-2005 z dziedziny telekomunikacji, takich jak: „Koncepcja rozwoju telekomunikacji województwa szczecińskiego”, „Automatyzacja Central Wiejskich AG-25NN i AG-50NN” i „Automatyzacja ruchu telefonicznego centrali telefonicznych w województwie szczecińskim w relacji miasto-miasto, miasto-wieś”. Do szczególnych jego osiągnięć należy „Projekt Rozwoju Telekomunikacji w latach 1990-2005 w województwie szczecińskim”. Jest autorem „Programu rozpływu ruchu telefonicznego w węźle szczecińskim dla firm SEL i ATT”, która została przetłumaczona na język angielski i niemiecki w roku 1990. Od 1969 roku kierował Działem Służby Telekomunikacyjnej DOPiT Szczecin, który nadzorował realizację rozwoju telekomunikacji w Szczecinie. W 1975 roku został dyrektorem technicznym Urzędu Telefonów Miejscowych, a później – Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji. W 1990 roku powierzono mu stanowisko dyrektora ds. eksploatacji w Zakładzie Telekomunikacji TP S.A. w Szczecinie. Następnie pełnił funkcję dyrektora Rejonu Telekomunikacji i Rejonu Obsługi Klienta w Szczecinie. Za wybitne osiągnięcia zawodowe został wpisany przez Ministra Łączności do Honorowej Księgi „Zasłużony dla Łączności”. Odznaczony Medalem „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką „Przodujący Kolejarz”. Kol. Jan Graczyk przez cały okres swojej kariery zawodowej podnosił swoje kwalifikacje - czynnie uczestniczył w branżowych kongresach, konferencjach i sympozjach. Zdobył nagrodę „Złoty Laur” w konkursie dla dyrektorów wspomagających racjonalizację i wynalazczość.

 

Zgłaszający: Oddział Szczeciński SEP.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili