Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Henryk Tymowski

Urodzony 4 listopada 1947 r. w Katowicach.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

inżynier energetyki

Miejsce pracy, stanowisko:

Na emeryturze, aktualnie Doradca Prezesa Energoprojektu Katowice SA.

Rok wstąpienia do SEP:

1974

 

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi (1983 r.), Złoty Krzyż Zasługi  (1988 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1995 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.).
 • Resortowe, regionalne: Brązowa Odznaka Zasłużonego dla Energetyki (1978 r.), Srebrna Odznaka Zasłużony dla Energetyki  (1985 r.), Złota Odznaka Zasłużony dla Elektrowni Łaziska (1987 r.), Złota Odznaka Zasłużony dla województwa Katowickiego (1987 r.), Złota Odznaka Zasłużony dla Energetyki (1994 r.), Zasłużony Racjonalizator Przemysłu (1995 r.), Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1995 r.), As Przedsiębiorczości (1999 r.), Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności (2000 r.), Honorowa Odznaka Zasłużony dla Energetyki (2004 r.), Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2006 r.).
 • SEP: SOH (1984 r.), ZOH (1993 r.); Szafirowa OH (2016 r.), Medale: im. M. Pożaryskiego (2000 r.), im K. Szpotańskiego - (2002 r.), A. Hoffmana (2003 r.), 90-lecia SEP (2009 r.), Zasłużony Senior SEP (2009 r.).

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

 • 1985 - 2002 r. - wiceprezes jednego z największych Kół w OZW SEP (ponad 150 członków);
 • 1986 - 1997 r. -  członek Kolegium Sekcji Ekologicznej w OZW SEP;
 • 1998 - 2006 r. - przewodniczący Kolegium Sekcji Ekologicznej OZW;
 • 2006 - 2014 r. - wiceprezes Zarządu OZW SEP;
 • 2010 - 2014 – członek Centralnej Komisji Finansów SEP;
 • od 2014 - przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP;
 • od 1995 r. - Członek Komitetu Honorowego Katowickich Dni Elektryki;
 • od 2018 r. - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej SEP.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • Henryk Tymowski ma za sobą 20 letnie członkostwo w Komitecie Honorowym Katowickich Dni Elektryki (w ośmiu edycjach). Ma on ogromne zasługi w przygotowaniu różnych form wsparcia dla KDE (promocja, organizacja, realizacja).
 • Pracując przez wiele lat w Elektrowni Łaziska, później w PKE S.A., na końcu w TAURON Wytwarzanie S.A. pomagał w zdobyciu wsparcia finansowego dla Koła SEP przy Elektrowni Łaziska jak również innych Kół SEP przy Oddziałach Tauron Wytwarzanie S.A. Wspierał również  działalność Oddziału Zagłębia Węglowego.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

 • Henryk Tymowski miał znaczący udział w przeprowadzeniu  restrukturyzacji  w Elektrowni Łaziska przez utworzenie  spółek na bazie wydziałów Elektrowni. Organizacja pionów: technicznego, inwestycyjnego, informatycznego i zaopatrzenia w Południowym Koncernie Energetycznym SA po połączeniu w jeden podmiot Elektrowni - Łaziska, Jaworzno III, Łagisza, Siersza, Blachownia, Halemba, EC Katowice, ZEC Bielsko-Biała. 
 • Inicjowanie i nadzorowanie prac badawczo rozwojowych w sferze technicznej, w PKE S.A.  Inicjowanie i koordynowanie działalności powołanych zespołów roboczych w zakresie postępu techniczno-organizacyjnego i racjonalizacji w oparciu o przepisy prawa. W okresie pracy w Elektrowni Łaziska na samodzielnych stanowiskach ruchowych (w latach 1970-1989) wyróżniał się aktywnością w działalności wynalazczej. Uzyskał w grupie efektywnie działających racjonalizatorów na rzecz postępu technicznego w procesach produkcyjnych energii elektrycznej i cieplnej – nieformalny status lidera.
 • Był współtwórcą 45 wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego.  Większość z nich znalazła zastosowanie  w innych elektrowniach w Polsce i zagranicą. Dziesięć z nich  posiada ochronę patentową w Czechach, Chinach, Indiach, Niemczech, Rosji, Turcji i na Węgrzech. Wynalazki te zostały nagrodzone  medalami:  3 złotymi, 2 srebrnymi i 5 brązowymi, na Światowej Wystawie Wynalazków „Eureka” w Brukseli w 1999 r.
 • Na przestrzeni 30-letniego okresu pracy w Elektrowni Łaziska pracował na różnych stanowiskach – od elektromechanika aparatury cieplnej, poprzez kierownika bloku 200 MW, dyżurnego inżyniera ruchu, kierownika Wydziału Ruchu, kierownika Działu Wytwarzania, głównego inżyniera, dyrektora Elektrowni Łaziska i na stanowisku prezesa Zarządu – dyrektora naczelnego  w latach 1996-2000 - kończąc.
 • W ramach ogólnokrajowej restrukturyzacji przemysłu energetycznego objął w 2001 r. stanowisko wiceprezesa – dyrektora ds. technicznych w PKE SA, a od 2010 stanowisko dyrektora ds. Rozwoju.
 • W okresie 2011 – 2013  był doradcą Zarządu Tauron Wytwarzanie SA. Obecnie jest doradcą prezesa Energoprojektu Katowice SA.
 •  

Zgłaszający: Oddział Zagłębia Węglowego SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili