Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Bogumił Dudek

Urodzony 21 lipca 1951 r. w Szczecinie.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

mgr inż. elektryk

Miejsce pracy, stanowisko:

PSE S.A., ekspert

Rok wstąpienia do SEP:

1971 r.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Złoty Krzyż Zasługi – 2010, SKZ – 1984 r.
 • Resortowe, regionalne: Złota odznaka zasłużony dla województwa śląskiego 2018 r., 3-krotnie za zasługi dla energetyki, 2-krotnie za zasługi dla BHP.
 • SEP: Zasłużony Senior SEP – 2011 r.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

 • przewodniczący PKBwE od 2002, członek GSK od 2014 r.;
 • z-ca Redaktor Naczelnej ENERGETYKI – od 2018 r.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • Wieloletnie prowadzenie prac Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce z aktywnym udziałem w kształtowaniu BHP przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych oraz rozwoju techniki prac pod napięciem, udział w pracach Rady Naukowo Technicznej (od 2017 r.);
 • Udział w pracach nad nowym Rozporządzeniem BHP uchwalonym w 2013 roku; szczególne zaangażowanie w organizację konferencji Politechniki Wrocławskiej – ELSAF;
 • Juror Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB (od 1994) – wyróżniony w 2007 r. i 2018 r., współorganizator (do 2017 r.);
 • Udział w pracach Głównego Sądu Koleżeńskiego (od 2014 r.);
 • Udział w Komisji statutowej, której działania przyczyniły się do uchwalenia nowego Statutu SEP w 2017 roku (redakcja rozdziału VI §§ 41-44);
 • Aktywny udział w publikacjach w czasopismach SEP: „Energetyka”, „Spektrum”, „INPE”, „Wiadomości Elektrotechniczne”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” i inne;

Wybrane publikacje w czasopismach SEP:

 • Prace normalizacyjne w zakresie obuwia izolacyjnego i sprzętu ochrony osobistej przed skutkami termicznymi łuku elektrycznego, „INPE” nr 208-209, 2017 s. 40-53 (współautor M. Łoboda);
 • Ekranowanie przed wpływem pola elektromagnetycznego 50 Hz, „Energetyka” nr 7, 2016 s.389-398);
 • Wymagania bezpieczeństwa prac przy elektroenergetycznych urządzeniach i instalacjach stacyjnych NN – wybrane problemy, „Wiadomości Elektrotechniczne nr 8, 2015 s.14-19;
 • Praca sprzętem zmechanizowanym przy urządzeniach elektroenergetycznych, w tym pod napięciem, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” nr 4, 2015 r. s. 23-29;
 • Wymagania dla środków ochronnych przed termicznym działaniem łuku elektrycznego, „Spektrum” , listopad-grudzień 2011 r.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

 • Inicjowanie nowatorskich rozwiązań technicznych z zakresu techniki prac pod napięciem (PPN).
 • Inicjowanie nowatorskich rozwiązań ekonomicznych – model efektywności zastosowania techniki PPN na liniach metodą kosztów unikniętych (2016 r., wraz z M. Przygrodzki).
 • Inicjowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych – organizacja programowa pierwszego w Polsce ENERGO-RODEO („Energetyka” nr 8, 2018 r.), organizacja konferencji PPN o układzie stosowanym od 1988 do 2016 r. i nadal: referaty-wystawy-pokazy. Współorganizacja europejskich konferencji ICOLIM w latach 1992-2017; jako jedyny Polak wyróżniony przez międzynarodowe stowarzyszenie Live Working Assiociation (LWA), Budapeszt 2014.
 • Aktywne wspieranie rozwoju normalizacji IEC TC 78 nieprzerwanie od 1977 r.
 • Tłumacz norm i poradników związanych z techniką PPN.
 • Opracowania naukowe publikowane w renomowanych czasopismach:
 • - Eighty years of experience in live-line working technology in Poland, (w jęz. ang. „Energetika”, Czechy, nr 10, 2014 r. s. 528-535, współautor W. Lubicki);
 • - IEEE – 3 ref. z ICOLIM 2017 - Strasburg, 4 referaty z ICOLIM 2014 - Budapeszt, 2 ref. CITTES 2013 Concordia, Argentyna (ang. wszystkie z współautorami);
 • Podręczniki:
 • - Prace pod napięciem w elektroenergetyce – bezwyłączeniowe techniki utrzymania sieci dystrybucyjnej, Podręcznik INPE, zeszyt 32, październik 2010 r.;
 • - Podręcznik INPE, zeszyt 36, maj 2011 oraz ISSA: Guideline for the selection of personal protective clothing when exposed to the thermal effects of an electric arc, ISSA Kolonia, Niemcy, 2011, członek międzynarodowego zespołu ekspertów);
 • W zakresie kształcenia kadry technicznej:
 • Certyfikowany wykładowca CIOP-PIB w zakresie pól elektromagnetycznych.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Śląskiej.

Zgłaszający: Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce, przy poparciu Oddziału Gliwickiego SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili