Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Andrzej Skorupski

Urodzony 27 maja 1940 r. w Horochowie.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

dr inż.

Miejsce pracy, stanowisko:

Emerytowany nauczyciel akademicki

Rok wstąpienia do SEP:

1960

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

  • Państwowe: Złoty Krzyż Zasługi.
  • Resortowe, regionalne: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Zasłużony dla Łączności; Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej; Medal Lider Bezpieczeństwa Państwa.
  • Odznaki SEP: Szafirowa Honorowa Odznaka SEP; Złota Honorowa Odznaka SEP; Srebrna Honorowa Odznaka SEP.
  • Odznaki NOT: Diamentowa Honorowa Odznaka NOT; Złota Honorowa Odznaka NOT; Honorowa Odznaka NOT.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

Wieloletni członek i sekretarz Centralnej Sekcji Automatyki i Pomiarów, Centralnej Sekcji Maszyn i Systemów Cyfrowych, członek Komisji ds. młodzieży, rzeczoznawca i weryfikator, Kierownik działu 19 w IR SEP, Przewodniczący Rady Warszawskiego Ośrodka Rzeczoznawstwa, wieloletni członek Rady IR SEP, w ostatniej kadencji Przewodniczący Rady IR SEP, członek Zarządu Oddziału OEIT, aktualnie wiceprezes Prezes Oddziału.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

Działania na rzecz prestiżu SEP, przyciąganie znaczących członków SEP, propagowanie rzeczoznawstwa, działania na rzecz podniesienia rangi branży elektronicznej.

W innych organizacjach:

Instruktor i członek honorowy Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

  • Autorstwo nowatorskich rozwiązań technicznych, ekonomicznych organizacyjnych przyczyniających się do bardziej  efektywnego wykorzystania zjawisk elektrycznych.
  • Autor i współautor wielu patentów, współprojektant wielu urządzeń cyfrowych, Kierownik Zakładu Doświadczalnego Budowy Maszyn Matematycznych, inicjator i projektant dydaktycznych systemów laboratoryjnych: SML-1, SML-2, SML-3, MSM i DSM.
  • Ponad 100 artykułów naukowych, referatów konferencyjnych i raportów. Najnowsze publikacje to:

- Graphical Method of Reversible Circuits Synthesis, „International Journal of Electronics and Telecommunications” 2017, vol 63, No 3, pp. 235-240;

- A method of reversible circuits synthesis based on s-maps, Proc. SPIE 10445, „Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments” 2017, 104451N (2017/08/07).          

  • Książki naukowe, podręczniki:

- Podstawy techniki cyfrowej, WKiŁ Warszawa 2004;

- Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ Warszawa 2004;

- Projektowanie złożonych układów cyfrowych, WKiŁ Warszawa 2010;

- Projektowanie układów cyfrowych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016;

- Pamięci maszyn cyfrowych, PWN, Warszawa, 1980;

- Mikroprocesory firmy INTEL, PWN, Warszawa, 1992.

  • Nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej (z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydaktycznych), Associate Professor University of Regina (Kanada), Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Menedżerska (Dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej), wielokrotnie nagradzany w zakresie dydaktyki nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i nagrodami Rektora. Współtwórca programów nauczania informatyki.
  • Artykuły popularyzatorskie dla czasopism SEP, „Przeglądu technicznego” i „Tygodnika Powszechnego”.

Zgłaszający: Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili