Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Andrzej Gucwa

Urodzony w Pokrówce k/Chełma 17 stycznia 1942 r.

Wykształcenie:

wyższe zawodowe i pedagogiczne

Tytuł / stopień naukowy:

inżynier elektryk

Miejsce pracy, stanowisko:

na emeryturze, wykładowca w ZDZ Chełm

Rok wstąpienia do SEP:

1973

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

  • Resortowe: Medal Brązowy za zasługi dla obronności kraju przyznany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 1987 r.
  • Odznaki SEP: Złota Odznaka Honorowa 2002, Szafirowa Odznaka Honorowa 2015.
  • Medale SEP: 90-lecia SEP 2009, Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego 2018.
  • Odznaki NOT: Złota Odznaka Honorowa 2006.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole:

Prezes Koła Terenowego przy  Zarządzie Oddziału Chełmskiego SEP kadencji 1990-94;

- W oddziale:

Wiceprezes  Oddziału  Chełmskiego  SEP w  kadencji 1994-98 i kadencji 2006-2010, oraz bieżącej kadencji 2018-2022; prezes Oddziału Chełmskiego SEP kadencji 1998-2002  i  2002-2006 oraz kadencji 2010-2014 i 2014-2018.

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

W kadencji 2014-2018 członek Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

   Andrzej Gucwa w Oddziale Chełmskim SEP od wielu dziesięcioleci społecznie pracuje dla dobra środowiska elektryków regionu chełmskiego. Jako prezes i członek Zarządu Oddziału Chełmskiego SEP w zasadniczy sposób przyczynił się do dwukrotnego wzrostu liczby członków Oddziału. Pod Jego kierownictwem Oddział uzyskał bardzo dobre wyniki finansowe. Wyposażył Oddział pomoce dla celów szkoleniowych i Komisji Egzaminacyjnej. Spowodował powołanie Kół Młodzieżowych i Studenckich SEP. Współpracuje z Lubelską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie szkoleń  kadry inżynierskiej. Organizował szkolenia dla rzemieślników i wykonawców robót elektrycznych województwa i regionu chełmskiego. Jest organizatorem wielu szkoleń i konferencji naukowo-technicznych podnoszących kwalifikacje i umiejętności uczestników, jak również sprawnym i niezastąpionym organizatorem wielu imprez integracyjnych elektryków regionu. Po przejściu na emeryturę jeszcze bardziej angażuje się w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W innych organizacjach:

W NOT:   

Członek Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Chełmie.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

   Andrzej Gucwa przez 57 lat nieprzerwanej pracy zawodowej związanej z szeroko rozumianą elektryką zawsze odznaczał się szczególnym zaangażowaniem i  innowacyjnością pracy.  Jest autorem wielu opracowań i instrukcji związanych z bezpieczeństwem pracy, w tym  szczególnie z ochroną przeciwporażeniową przy urządzeniach elektrycznych w zakładach przemysłowych. Opracował instrukcje współpracy zespołów prądotwórczych z siecią energetyki zawodowej.

   Wykonał, między innymi, projekty pracowni elektrycznych w  Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie oraz projekt instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Święcicy.

   Opracował i wdrożył dla MPGK w Chełmie oryginalną metodę  rozmrażania odcinków rurociągów  przy wykorzystaniu transformatorów spawalniczych.

   Pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w średnich szkołach technicznych.  Działał w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie prowadząc wykłady w ramach europejskich programów rozwojowych PWSZ w Chełmie - „Myśl strategicznie - ucz się praktycznie” oraz „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”.                                                            

   W czasie pracy zawodowej zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w przemyśle między innymi głównego energetyka, zastępcy dyrektora ds. technicznych i dyrektora naczelnego Zakładu Inwestycji i Budownictwa WZSR w Chełmie, dyrektora ds. przygotowania oraz realizacji inwestycji i remontów w Zespole Obsługi Scentralizowanej Oświaty i Wychowania oraz wiele innych.

   Jest członkiem i sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki Grupy I E i D, II E i D, III E i D w zakresie punktów 1 do 10. od 1974r. Sprawował na różnych obiektach funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych. Posiada uprawnienie budowlane w specjalności instalacje elektryczne oraz kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela mianowanego teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu  oraz instruktora praktycznej nauki zawodu.

   Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie i średnimi szkołami technicznymi w Chełmie, Włodawie i Krasnymstawie, prowadząc szeroką działalność w zakresie ułatwienia startu zawodowego absolwentom kierunków elektrycznych w/w szkół i zdobycie Świadectw Kwalifikacyjnych.

Zgłaszający: Oddział Chełmski SEP.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili