Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członek Honorowy SEP Andrzej Boroń

Urodzony 03 stycznia 1947 r. w Łodzi.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

mgr inż. elektryk

Miejsce pracy, stanowisko:

Emeryt / Oddział Łódzki SEP – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Nr 655

Rok wstąpienia do SEP:

1986

 

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2014 r., Złoty Krzyż Zasługi – 2004 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 1984 r.; Brązowy Krzyż Zasługi – 1977 r., Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi: - 2015 r.
 • Resortowe, regionalne: Odznaki „Zasłużony dla Energetyki” 1987 i 2006 r.
 • Odznaki SEP: Szafirowa Odznaka Honorowa SEP – 2014 r., Złota Odznaka Honorowa – 2002 r.; Srebrna Odznaka Honorowa – 1998 r.
 • Medale SEP: Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego – 1999 r.; Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego – 2002 r.; Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego – 2004 r.; Medal im. prof. Stanisława Fryzego – 2006 r.; Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna – 2006 r., Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego – 2007 r., Medal 90-lecia SEP – 2009 r.
 • Odznaki NOT: Srebrna Odznaka Honorowa NOT – 2006 r., Złota Odznaka Honorowa NOT– 2011 r.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole:

1989 - 1998 r. – Prezes Koła SEP przy ZEC w Łodzi S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.);

- W oddziale:

 • 1996 -  2006 r. – członek Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Techniczno - Informacyjnego OŁ SEP;
 • 1998 - 2006 r. – prezes Oddziału Łódzkiego SEP;
 • 2005 - 2006 r. – przewodniczący Oddziałowej Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnych; W 2006 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WZD SEP w Łodzi w 2006 r.;
 • Od 2006 r. i nadal – Członek Oddziałowej Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnych;
 • 2006 - 2010 r. – wiceprezes ds. finansowych – Skarbnik OŁ SEP;
 • 2010 - 2014 r.; 2014 – 2018; 2018 – 2022 – członek Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa OŁ SEP;
 • 2018 - 2022 – wiceprezes ds. finansowych – Skarbnik OŁ SEP;
 • 2018 - 2022 – członek Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ SEP.

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

 • 2002 - 2006 – przewodniczący Zespołu ds. Finansowych Rady Prezesów;
 • 2005 - 2009 – przewodniczący Rady Nadzorczej SEP-BBJ i COSiW;
 • 2006 - 2014 – członek Komisji Statutowej SEP;
 • 2006 - 16.12.2010 r. – wiceprezes SEP – skarbnik;
 • 2011 - 2014 – sekretarz generalny SEP.

- Inne

 • 2011 - 2013 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego;
 • 2013 -  2014 – Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Elektryki Polskiej;
 • 2012 - 2014 – Project Manager międzynarodowego projektu ELEVET, Electrical engineers vocational education transparency, (,,Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków”) realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej: Lifelong Learning Programme (,,Uczenie się przez całe życie”);
 • - Członek Kapituły stypendium im. Lecha Grzelaka.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 90-lecia SEP (obchody pod patronatem Prezydenta RP - czerwiec 2009 r.). W obchodach uczestniczyli mieszkańcy kilkunastu miast w Polsce.
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Elektryki Polskiej (Warszawa, wrzesień 2009 r.). W Kongresie wzięło udział ok. 500 uczestników – inżynierów i techników z Polski.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (corocznie od 2011 r.) – Impreza pod patronatem Prezydenta RP. Punktem kulminacyjnym Światowego Dnia jest Seminarium w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Dnia Elektryki (corocznie od 2011 r.). Spotkania służą konsolidacji środowiska inżynierów elektryków w Polsce. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Elektryki Polskiej (Warszawa - wrzesień 2014 r.).
 • Od ponad 10 lat w ramach działalności w SEP, współorganizator dla mieszkańców Łodzi „Dni otwartych w łódzkich elektrociepłowniach”, także w ramach kolejnych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Corocznie łódzkie EC odwiedza kilkaset osób.

W NOT:

 • 2011 - 2014 r. – członek Rady Krajowej;

W innych organizacjach:

 • 1991 - 2011 r. – członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych;
 • Jeden z założycieli Łódzkiej Okręgowej Izby Budownictwa i od początku jej powstania w 2002 roku Członek Rady Izby, obecnie członek Izby.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na rzecz szeroko rozumianej elektryki/SNT:

Autorstwo nowatorskich rozwiązań technicznych, ekonomicznych organizacyjnych przyczyniających się do bardziej  efektywnego wykorzystania energetyki i elektryki.

Staż pracy:

1971 (bezpośrednio po ukończeniu studiów) - 2011 – Zespół Elektrociepłowni w Łodzi (dziś Veolia Energia Łódź S.A.) od stanowisk: stażysta, inspektor nadzoru do dyrektora elektrociepłowni (ponad 23 lata);

2011 – 2014 SEP na stanowisku sekretarza generalnego.

Umiejętności zawodowe:

Znajomość branży energetycznej w tym podsektora elektrociepłowniczego w szczególności:

 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, nadzoru i samodzielnego prowadzenia prac w branży elektrycznej;
 • Znajomość technologii w elektrociepłowniach i elektrowniach o różnych poziomach techniki, organizacja służb eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych w energetyce;
 • Zarządzanie i ekonomika produkcji w energetyce, restrukturyzacja techniczna i organizacyjna w podsektorze elektrociepłowniczym, prywatyzacja w sektorze energetycznym. 

Uprawnienia:

 • Rzeczoznawca SEP w specjalnościach: 03 – „Ekonomika, Organizacja i BHP” – 1999 r., 22 – „Eksploatacja Systemów Energetycznych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Informatycznych” – 1999 r., 11 – „Elektrownie, Elektrociepłownie i Ciepłownie” – 2005 r.;
 • Uprawnienia budowlane ŁOD/IE/2027/09 w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Audytor zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Politechnika Łódzka, Świadectwo nr 6/S-a/2007

Ważniejsze osiągniecia zawodowe:

 • Kilkadziesiąt wniosków racjonalizatorskich zgłoszonych i zrealizowanych w polskich elektrociepłowniach w latach 1971 - 1988;
 • Zgłoszenia patentowe;
 • Czynny udział w pracach Zespołu ds. restrukturyzacji służb remontowych w ZEC w Łodzi S.A.;
 • Publikacje techniczne, publikacje o tematyce ekonomicznej i nt. przekształceń w polskiej energetyce.

Ważniejsze osiągnięcia w działalności społecznej:

 • Od 2006 r. współpracuje, ze szkołami średnimi i wyższymi w Polsce przy organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe technika, inżyniera i magistra, w zakresie elektryki, energetyki i informatyki (propagowanie najnowszych zdobyczy techniki i innowacyjności wśród młodzieży i studentów);
 • Przewodniczący Panelu Energetycznego XXIV Kongresu Techników Polskich. Imprezy Kongresowe rozpoczęto na początku 2012 r. spotkaniami branżowymi w kilku miastach w Polsce i zakończono w Łodzi w czerwcu 2012 r. W kongresie wzięło udział ok. 1000 uczestników – inżynierów i naukowców z całej Polski;
 • Długoletnia (od 2009 roku do dziś) współpraca przy uruchomieniu centrum wystawienniczo-muzealnego w starej elektrowni łódzkiej, jednym z najnowszych w Polsce obiektów muzealnych związanych z energetyką;
 • Organizator sympozjów i konferencji naukowo-technicznych o zasięgu europejskim i krajowym (INSEL – Bezpieczne Instalacje Elektryczne; UNAPEN – Układy Napędowe  i Energoelektryczne w Przemyśle; STM 2000 – Systemy i Technologie Telekomunikacji Multimedialnej).

 

Zgłaszający: Oddział Łódzki SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili