Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członkini Honorowa SEP Aleksandra Rakowska

Urodzona w Poznaniu.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

profesor nauk technicznych

Miejsce pracy, stanowisko:

Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki

Rok wstąpienia do SEP:

1974

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi - 2003 r.

Resortowe, regionalne: Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2006 r.; Odznaka Honorowa Miasta Poznania - 1981 r.; Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego - 2008 r.; Honorowa Odznaka Miasta Gorzowa Wlkp. - 2014

Odznaki SEP: Srebrna Odznaka Honorowa SEP - 1986 r.; Złota Odznaka Honorowa SEP – 1997 r.; Szafirowa Odznaka Honorowa SEP - 2017 r.

Medale SEP: Medal im. prof. Stanisława Fryzego - 2007 r.; Medal im. prof. Józefa Węglarza - 2008 r.; Medal im. prof. Stanisława Szpora - 2008 r.

Odznaki NOT: Srebrna Odznaka Honorowa NOT – 2003 r.; Złota Odznaka Honorowa NOT – 2013 r.

 

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole:

  • Sekretarz Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej - 1978 do 1994 r. i 1984 do 1989 r.

- W oddziale:

  • Sekretarz Poznańskiego Oddziału SEP od 1989 do 1994 r.; Przewodnicząca Sekcji Energetycznej przy Oddziale Poznańskim SEP od 1994 do 2018 r.
  • Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP w kadencji 2018 - 2022 r.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

   Profesor Aleksandra Rakowska bardzo aktywnie zaangażowana jest w pracę społeczną w rozwój promocję polskich firm i przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej.

   Jest członkinią Komitetu Organizacyjno-Programowego OP SEP w cyklicznych konferencjach naukowo-technicznych z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, oraz Rady Programowej w corocznych Sympozjach OP SEP z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

   Ponadto profesor Aleksandra Rakowska przewodniczy lub jest członkiem sądów konkursowych corocznych targów branżowych, a mianowicie: EXPOPOWER i GREENPOWER w Poznaniu, ENERETAB w Bielsko Białej, Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS w Lublinie.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

  • Prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska przez dwie kadencje pełniła funkcję prorektora ds. nauki na Politechnice Poznańskiej.
  • Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji.
  • Poza pracą dydaktyczną i naukową czynnie działa na forum międzynarodowym - w latach 2004-2014 reprezentowała Polskę w Komitecie Studiów CIGRE B1 Insulated Cables,
  • Jest członkinią CIGRE, w roku 2014 uzyskała tytuł CIGRE Distinguished Member, a w latach 2004-2012 reprezentowała i od 2018 r. reprezentuje PKWSE w Komitecie Studiów CIGRE B1 Insulated Cables, brała udział w pracach czterech Grup Roboczych CIGRE. Dodać należy, że samodzielnie zorganizowała spotkanie CIGRE Study Committee B1 Insulated Cables w 2009 w Poznaniu oraz kilkukrotne spotkania Grup Roboczych CIGRE na terenie Politechniki Poznańskiej. Brała udział w pracach 4 Grup Roboczych (WG B1-09, WG B1-10, Wg B1-28, WG- B1-35). Jest członkiem CIGRE TAG B1 Tutorial and Publication Advisory Group oraz CIGRE CAG B1 Customer Advisory Group.
  • Jako wieloletnia Przewodnicząca Oddziałowego Kolegium Sekcji Energetyki organizowała szereg imprez szkoleniowych dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (wycieczki techniczne, seminaria szkoleniowe).
  • Jest członkiem Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) Oddział w Poznaniu.

 

Zgłaszający: Oddział Poznański SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili