Facebook

Członkowie honorowipobierz jako PDF
download PDF


Członkini Honorowa Aleksandra Konklewska

Urodzona w Poznaniu.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Tytuł / stopień naukowy:

mgr inż. elektryk

Miejsce pracy, stanowisko:

Na emeryturze – nadal zatrudniona w APATOR SA w Toruniu na stanowisku rzecznika patentowego oraz w Kancelarii Patentowej Aleksandra Konklewska

Rok wstąpienia do SEP:

1969

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Odznaki SEP: Srebrna Odznaka Honorowa SEP  - 1978 r.; Złota Odznaka Honorowa  SEP  -  1985 r.; Szafirowa Odznaka Honorowa SEP – 2016 r.
 • Medale SEP: Medal im. inż.  Kazimierza Szpotańskiego - 1995 r.; Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - 2001 r.; Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna - 2007 r., Medal 90-lecia SEP - 2009 r.; Medal im. prof. Stanisława Szpora - 2009 r.; Medal im. prof. Józefa Węglarza - 2010 r.; Medal prof. Jana Obrąpalskiego – 2013 r.; Medal Doliwo-Dobrowolskiego – 2015 r.
 • Godność Zasłużonego Seniora SEP - 2011 r.
 • Wyróżnienie Prezesa SEP za całokształt działalności SEP w kategorii rzeczoznawczej – 2014 r.;
 • Odznaki NOT:  Srebrna Odznaka Honorowa NOT - 1986 r.; Złota Odznaka Honorowa NOT   -   1997 r.; Diamentowa Honorowa odznaka NOT - 2010 r.
 • Medal NOT im. Piotra Stanisława Drzewieckiego – 2016 r.

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:

W SEP:

- W kole:

od 1971 do 2010 r. – skarbnik Koła Zakładowego SEP przy APATOR;

- W oddziale:

 • od 1976 do 1984 r. – członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału Toruńskiego SEP;
 • od 1984 do 1988 r. – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Toruńskiego SEP;
 • od 1988 do 1998 r. – przewodnicząca Komisji Imprez i Wycieczek OT SEP;
 • od 1998 do 2006 r. – sekretarz Oddziału Toruńskiego SEP;
 • od 2006 do 2014 r. – prezes Oddziału Toruńskiego SEP;
 • od 2014 do  2018 r. – wiceprezes Oddziału Toruńskiego SEP;
 • od 2018 r. do chwili obecnej – prezes Oddziału Toruńskiego SEP.

- Na szczeblu ogólnokrajowym:

 • od 1992 do 1996 r. – członkini Centralnej Komisji ds. Wynalazczości;
 • od 2010 do 2014 r. – przewodnicząca Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych;
 • od 2014 do 2018 r. – przewodnicząca Centralnej Komisji Organizacyjnej;
 • od 2018 r. – przewodnicząca Centralnej Komisji ds. realizacji wniosków z WZD i ZG;
 • od 2015 r. do chwili obecnej – pełnomocnik prezesa SEP ds. ochrony znaków towarowych SEP;
 • od 2010 do 2014 r. – członkini Zarządu Głównego.
 • od 2014 do 2018 r. – członek Prezydium Zarządu Głównego, Sekretarz ZG;
 • od 2018 r. – członek Prezydium Zarządu Głównego, Sekretarz ZG.

Szczególne zasługi w działalności stowarzyszeniowej dla rozwoju SEP:

   Nieprzerwanie od 1971 r. do 2010 r. pełniła funkcję skarbnika Koła SEP przy APATOR  i jako czynny członek Zarządu Koła przyczyniła się do uzyskania przez KZ SEP trzykrotnie I miejsca wśród kół dużych we współzawodnictwie o tytuł najaktywniejszego koła., dzięki czemu koło APATOR otrzymało na własność proporczyk przechodni.

   Od 1976 r nieprzerwanie jako członek Oddziału Toruńskiego SEP - kolejno pełniąc funkcje jak podano w p. 8 wniosku współuczestniczyła w cyklicznie organizowanych konferencjach, sympozjach i seminariach dotyczących  aparatury przeciwwybuchowej, energoelektroniki, robotów przemysłowych, eksploatacji sieci elektroenergetycznych, elektronicznych napędów  obrabiarek sterowanych numerycznie, tyrystorowych  zespołów napędowych, pracy pod napięciem, telekomunikacji, eksploatacji, wykonawstwa i rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, elektrowni wiatrowych, światłowodów, ochrony przeciwprzepięciowej sieci energetycznych za pomocą ograniczników przepięć, aparatury pomiarowej, prawa budowlanego oraz prawa energetycznego, rynku energii elektrycznej skojarzonej i odnawialnej, normalizacji, pomp ciepła, instalacji elektrycznych  w budynku inteligentnym i innych, a także uroczystościach jubileuszowych między innymi związanymi z prof. Alfonsem  Hoffmannem (w Toruniu wmurowano tablicę pamiątkową w miejscu, gdzie w 1921 r. powstało pierwsze koło SEP) oraz kolejnych uroczyście obchodzonych jubileuszach oddziału 80-lecia (z udziałem Mariana Hoffmanna), 85-lecia , 90-lecia i 95-lecia SEP.

   Uczestniczyła w opiniowaniu prac dyplomowych dla FSNT NOT na konkursy młodzieżowe w ramach TMMT , Konkurs Regionalny „Osiągnięcia w technice i ochronie środowiska” oraz Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia, na najlepszą pracę dyplomową uczniów szkół średnich, jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej  EUROELEKTRA organizowanej przez ZG SEP oraz uczestniczyła w akcji „Bezpieczna elektryczność” .

   Aleksandra Konklewska jest organizatorem licznych imprez mających na celu integrację środowiska – wyjazdy techniczne i rekreacyjne do ciekawych firm, obiektów zabytkowych i turystycznych, do ośrodków wypoczynkowych, opery, teatru, operetki, organizowanie rajdów rowerowych, wycieczek na grzybobranie, kuligi, ogniska, a także  organizowanie wyjazdów zagranicznych dla członków oddziału (Litwa , Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja, Gruzja, Armenia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Austria, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Anglia, Szkocja, Dania, Norwegia, Szwecja, Belgia, Holandia, Węgry, Chorwacja, Turcja, Emiraty Arabskie, Iran, Chiny, Tajlandia, Kambodża, Laos, Birma, Japonia, Indonezja, Grecja).

    Od 2010 jest członkiem Zarządu Głównego SEP oraz w kadencji 2010-2014 - przewodniczącą Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych (w trakcie kadencji Komisja zatwierdziła 3 normy SEP - 1 nowa norma i 2 zaktualizowane), a w kadencji 2014-2018 - przewodniczącą Centralnej Komisji Organizacyjnej (praca w zespole ds. monitorowania wniosków z WZD w Szczecinie, opiniowanie regulaminów oraz organizowanie podsumowania współzawodnictwa kół i oddziałów) oraz od 2015r - pełnomocnikiem prezesa SEP ds. ochrony znaków towarowych SEP.

   W pracach na rzecz Stowarzyszenia zgłosiła do Urzędu Patentowego RP 18 znaków towarowych, na które uzyskało ochronę w tym m.in. SEP, Uprawnienia SEP, SEP-kursy,  EKOATOM, MITEL, 3 znaki BBJ SEP, ODME oraz nazwy 7 komitetów SEP.

   Współtworzyła księgę znaku SEP.

   Współpracuje z Radcą prawnym Stefanem Mazurkiewiczem w zakresie ścigania naruszycieli znaków towarowych SEP, dzięki czemu 49 podmiotów zaprzestało działań sprzecznych z prawem, a wobec 14 podmiotów złożono do sądu pozwy.

W innych organizacjach:

 • od 2002 r. do chwili obecnej - członek Zarządu FSNT NOT w Toruniu;
 • od 2002 r. do chwili obecnej - członek Rady Toruńskiej NOT.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na szeroko rozumianej elektryki/SNT:

Staż pracy, uprawnienia i ważniejsze osiągnięcia zawodowe:

   Aleksandra Konklewska jest zatrudniona w firmie APATOR SA w Toruniu od 1971 r. kolejno na stanowiskach specjalisty konstruktora, specjalisty normalizatora, specjalisty ds. wynalazczości, a po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu prawa wynalazczego - rzecznika patentowego (nr rejestru 2841) z uprawnieniami europejskiego rzecznika patentowego (nr rejestru 139490) oraz rzecznika patentowego Unii Europejskiej (nr rejestru 27594).

   W zakresie ochrony własności przemysłowej wszystkich spółek Grupy APATOR – APATOR, PAFAL, APATOR METRIX, KFAP, APATOR POWOGAZ, APATOR MINING, APATOR RECTOR, APATOR CONTROL oraz APATOR ELKOMTECH zajmuje się prowadzeniem badań patentowych stanu techniki, zdolności patentowej oraz czystości patentowej wyrobów, opracowywaniem zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante oraz  Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej WIPO w Genewie, w tym przygotowaniem do objęcia ochroną patentową: 160 wynalazków, 19 patentów europejskich, 98 wzorów użytkowych, 68 wzorów przemysłowych, 512 wzorów przemysłowych Wspólnoty, 477 znaków towarowych (w tym 22 znaków towarowych na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich) oraz 45 międzynarodowych znaków towarowych.     Ponadto pracowała na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska w APATOR SA  oraz jako auditor ISO 9001 i auditor ISO 14000.

Zgłaszający: Oddział Toruński SEP.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili