Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Z ŻAŁOBNEJ KARTY - PROFESOR ZBIGNIEW GRABOWSKI

   Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 28 lipca 2019 r. w Warszawie zmarł prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski - Prezes Honorowy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002–2006 oraz 2006–2010. Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. od 2004 roku. Przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór od 1978 roku, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

   Zbigniew Grabowski studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera budownictwa lądowego, a następnie w 1956 r. – magistra inżyniera budownictwa przemysłowego na Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. W 1964 r. Rada Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej nadała mu stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1967 r. stopień naukowy docenta habilitowanego. W 1970 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a pięć lat później profesora zwyczajnego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1953 r. w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania na Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej jako zastępca asystenta, a następnie pracował jako asystent i starszy asystent. Od 1960 r. był zatrudniony w Katedrze Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmował stanowiska starszego asystenta (1960–1964), adiunkta (1964–1967) oraz docenta etatowego (1967–1970). W połowie lat 60. zorganizował Katedrę Mechaniki Gruntów i Fundamentowania w Olsztynie i Lublinie i przez kilkanaście lat prowadził tam zajęcia. W 1970 r. został organizatorem i dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów oraz kierownikiem Zakładu Geotechniki (potem Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych). W latach 1985–1988 pełnił funkcję rektora Politechniki Warszawskiej. W całej swojej karierze naukowej był promotorem 19 zakończonych przewodów doktorskich oraz ponad 200 prac dyplomowych.

   Główną problematyką jego zainteresowań badawczych były fizykomechaniczne właściwości gruntów oraz metody stabilizacji gruntów. Wyniki jego badań przedstawione zostały w kilkudziesięciu publikacjach, znalazły także zastosowanie praktyczne w budownictwie.

   Równolegle z działalnością naukowo-dydaktyczną pracował zawodowo jako: inżynier na budowie Dworca Centralnego (1953–1954), starszy projektant w Biurze Projektów Konstrukcji Stalowych Budownictwa (1956–1957), kierownik działu technicznego (1958– 1961) i dyrektor techniczny w administracji Politechniki Warszawskiej (1961–1962) oraz jako konsultant naukowy z zakresu geotechniki w Przedsiębiorstwie Geoprojekt (1969– 1975). W latach 1964–1980 był konsultantem w Biurze Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt”.

   Poza pracą zawodową i naukowo-dydaktyczną pełnił różne funkcje w wielu organizacjach, zrzeszeniach i instytutach, a także działał w administracji państwowej. W latach 1988– 1990 był ministrem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego. Od lat działał społecznie, m.in. w Polskim Komitecie UNICEF, ZNP, Krajowej Radzie Nauki ZNP, PZITB, SITK oraz NOT, np. jako przewodniczący Polskiego Komitetu Geotechniki (do 1991 r.), przewodniczący jury w konkursie „Mistrz Techniki”. Był honorowym członkiem PGK, członkiem Sekcji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz Skał, a także Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Rady NaukowoKonsultacyjnej Metra Warszawskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

   W 2002 r. został powołany przez Ministra Infrastruktury na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. I Krajowy Zjazd PIIB wybrał go na stanowisko prezesa Krajowej Rady. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje, w czasie których Polska Izba Inżynierów Budownictwa stała się organizacją cieszącą się dużym autorytetem. W uznaniu zasług w tworzeniu i kierowaniu Krajową Radą PIIB podczas IX Krajowego Zjazdu przyznano mu tytuł Prezesa Honorowego.

   Profesor Grabowski przyczynił się do rozwoju znakomitej współpracy pomiędzu Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. 

   W Zmarłym tracimy wybitnego przedstawiciela nauki o ogromnych zasługach w budowaniu wspólnoty środowiska inżynierskiego w Polsce.

   Uroczystości pogrzebowe Profesora Zbigniewa Grabowskiego odbędą się w dniu 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz 11:00 w domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym w Warszawie.

Prezes SEP Piotr Szymczak 

Sekretarz Generalny SEP Jacek Nowicki

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili