Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XXX KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH O NAGRODĘ IM. PROFESORA JERZEGO SKOWROŃSKIEGO (1901-1986)

 

POLSKI KOMITET MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

ogłasza

XXX KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę

im. PROFESORA JERZEGO SKOWROŃSKIEGO (1901-1986)


   Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku odbędzie się XXX Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów
elektrotechnicznych.


1. Cel Konkursu:
   Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa
elektrotechnicznego.


2. Uczestnictwo:
   Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwemelektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.
   Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2019/2020.
   Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:
     • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/ELvRiy92qfacWXHw9
     • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, również przesłane w formie elektronicznej,
     • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
     • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), przesłaną w wersji elektronicznej,
    • autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 10.12.2020 podczas uroczystości zorganizowanej w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji.


3. Zgłaszanie prac:
Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą formularza:
https://forms.gle/ELvRiy92qfacWXHw9


PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 15 października 2020. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 10 grudnia 2020 na zebraniu PKME SEP zorganizowanym w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji.
Informacje o konkursie dostępne są także na stronie WWW:
https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxx-edycjaNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili